Search result for

ตื้อ

(30 entries)
(0.211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตื้อ-, *ตื้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื้อ[V] be dull, See also: be slow, be obscure, be stupid, be befuddled, be confused, Syn. ทื่อ, ทึบ, Example: เช้านี้สมองของเขาตื้อไปหมด เพราะเมื่อคืนดื่มเหล้าไปเยอะ
ตื้อ[ADV] very, See also: extremely, utterly, Example: กว่าพ่อจะผัดกับข้าวสุก ผมก็อิ่มตื้อเสียแล้ว, Thai definition: แน่นอึดอัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตื้อว. ทึบ เช่น มืดตื้อ สมองตื้อ
ตื้อแน่นอึดอัด เช่น อิ่มตื้อ ท้องตื้อ
ตื้อเรียกดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ว่า อ้ายตื้อ หรือ อีตื้อ
ตื้อเรียกข้าวเหนียวกินกับนํ้ากะทิในพิธีเลี้ยง ว่า อ้ายตื้อ.
ตื๊อก. รบเร้าจะเอาให้ได้, เซ้าซี้รบกวนรํ่าไป.
ตื๋อว. เร็วมาก (ใช้แก่กริยาวิ่ง)
ตื๋อมาก, ใช้ประกอบกับคำ มืด เป็น มืดตื๋อ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You just got to stop busting balls.นายแค่หยุดบ้าตื้อได้แล้ว Goodfellas (1990)
- Persistent hillbilly motherfucker.ไอ้เฒ่าหลังเขามันตื้อชิบเผง Nothing to Lose (1997)
"Want a ride?" He'll be after me all night.\"อยากซ้อนไปกับฉันมั้ย? \" เขาคงตามตื้อฉันทั้งคืน\ ถ้าฉันไม่ยอมไปด้วย Show Me Love (1998)
Hey, bug boy, do me a favor and quit tailing my girlfriend.เฮ้ย ไอแมลงสาบ ทำไรให้ชั้นหน่อยได้มั๊ย เลิกตามตื้อแฟนฉันซักทีเหอะ Metamorphosis (2001)
Hey, Rufus. I couldn't do it. All those photographers all the time?ฉันทนถูกช่างภาพตามตื้อ ตลอดเวลาไม่ไหวแน่ Maid in Manhattan (2002)
I nagged Jurek for weeks and weeks and at last he gave in and said...ฉันตื้อยูเร็คนานหลายอาทิตย์ จนเขายอมแพ้ บอกว่าพรุ่งนี้ให้ฉันตามเขาไปได้ The Pianist (2002)
Why do you follow me around?ทำไมต้องตามตื้อฉันอยู่ได้นะ ? Love So Divine (2004)
You hounded your grandma 'til she bought it for youลูกตื้อคุณยาย จนยอมซื้อให้นะ Swing Girls (2004)
We just came since you were so persistentที่เรามาเพราะลูกตื้อของนายน่ะแหละ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
If this works... maybe she'll stop bothering me.ถ้ามันได้ผล... บางทีหล่อนจะได้เลิกตื้อข้า Apocalypto (2006)
You're so persistent. Do you really want to learn?แกนี่มันตื้อไม่เลิก อยากเรียนจริงๆ รึ Art of Fighting (2006)
I saw him, and then... just black.ผมเห็นเค้า,แล้วก็... . มันมืดตื้อ Rio (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตื๊อ[v.] (teū) EN: pester ; harass ; bother ; worry   FR: harceler ; harasser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fast(ฟาสทฺ) vi.,n. (การ) อดอาหาร,กินเจ adj. เร็ว,เดินเร็ว,แน่น,ติด,ด้าน,ตื้อ,มั่นคง,ซื่อสัตย์,ไม่ตก (สี) ,สนิท (หลับ) -adv. แน่น,สนิท (หลับ) ,เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) .
heckle(เฮค'เคิล) vt. รบกวนด้วยคำถาม,ตื้อถาม,ซักถาม,ขัดคอ,ไล่เสียง,หวี. n. หวี,หวีป่าน., See also: heckler n., Syn. challenge,bait
pester(เพส'เทอะ) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาน,ตื้อ,ตอม,ทำให้ยุ่งยากใจ., See also: pesterer n.
pitch-dark(พิช'ดาร์ค) adj. มืดตื้อ,ดำมืด., See also: pitch-darkness n.
pitchy(พิช'ชี) adj. เกี่ยวกับยางมะตอย,เหนียวเหนอะหนะ,ดำมาก ๆ ,มืดตื้อ
stodge(สทอดจฺ) vt. ยัดแน่น,อัดแน่น,ทำให้ตื้อ. vi. กินคำโต ๆ ,กินละโมบ,เดินฝีเท้าหนัก. n. อาหารหนัก,อาหารย่อยยาก,ความคิดที่ล้าสมัย,บทประพันธ์ที่น่าเบื่อหน่าย, Syn. stuff full,gorge
stodgy(สทอด'จี) adj. หนัก,แน่น,อัดแน่น,ยัดแน่น,ตื้อ,พองแต้ม,เพียบ,น่าเบื่อหน่าย,คร่ำครึ,ไม่มีรสชาติ,หยุมหยิม,เต็มไปด้วยรายละเอียดมากเกินไป., See also: stodgily adv. stodginess n., Syn. dull,boring,tedious

English-Thai: Nontri Dictionary
pester(vt) รบกวน,รังควาน,ตอม,ตื้อ,ทำให้ยุ่งใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top