Search result for

ติดยา

(41 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดยา-, *ติดยา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดยา[V] be addicted to drugs, Syn. ติดยาเสพย์ติด, ติดฝิ่น, ติดกัญชา, ติดเฮโรอีน, Example: วัยรุ่นส่วนใหญ่ติดยา เพราะอยากลองตามเพื่อน, Thai definition: ชอบเสพสารเสพติดเช่น ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน อย่างขาดหรือเลิกไม่ได้
ติดยาเสพติด[V] be addicted to drugs, Example: เขาเคยติดยาเสพติดมาก่อน แต่ตอนนี้เลิกเด็ดขาดแล้ว, Thai definition: เสพยาเสพติดอย่างขาดไม่ได้ ถ้าไม่ได้เสพจะเกิดอาการทุรนทุราย เป็นต้น
ติดยาเสพย์ติด[V] be addicted to drugs, Syn. ติดยา, Example: เขาคิดผิดที่หันไปติดยาเสพย์ติด เพราะต้องการหนีปัญหา, Thai definition: ชอบเสพสารเสพติดเช่น ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน อย่างขาดหรือเลิกไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดยาเสพติดให้โทษน. เสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dependency Producingติดยา [การแพทย์]
Drug Dependenceติดยา,การติดยา,การติดยาเสพติด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing that could... - She's an addict.ไม่มีอะไรที่เป็นสาเหตุได้เลย หรือว่าเธอติดยา Birthmarks (2008)
I'm already taking responsibility for one doctor with a drug habit.ฉันพร้อมที่จะมีความรับผิดชอบ เยี่ยงหมอคนหนึ่ง พร้อมกับการติดยา Lucky Thirteen (2008)
I don't have a drug habit.ฉันไม่ได้ติดยา Lucky Thirteen (2008)
House, you are a drug addict, you go to prostitutes, you can't be judgmental.เฮาส์ คุณติดยา คุณไปเป็นโสเภณี Lucky Thirteen (2008)
No way I'm a drug addict but you completely buy that I fell in love with a prostitute?ไม่มีทางฉันเป็นคนติดยา แต่นายจ่ายทั้งหมด และฉันตกหลุมรัก กับโสเภณี Lucky Thirteen (2008)
House, you're a drug addict.เฮาส์.. คุณเป็นคนติดยา The Itch (2008)
My sister is dead, and you're accusing her of being a drug addict?น้องสาวผมตาย แล้วพวกคุณโทษว่า เธอติดยางั้นเหรอ And How Does That Make You Kill? (2008)
This guy's just shooting up...ผู้ติดยา Wanted (2008)
The fans who supported me with their cards and letters during my recent addiction to peyote buttons and Frangelico.แฟนๆที่ส่งการ์ดและจดหมาย มาให้กำลังใจ ตอนผมติดยาติดเหล้า The Love Guru (2008)
Now, if any of your other players have any professional catastrophe, personal pain, or a... drug addiction, please do not hesitate to call.ถ้ามีผู้เล่นคนอื่นของคุณ มีปัญหาหนัก ไม่ว่า ปัญหาส่วนตัว หรือ ติดยา กรุณาอย่าลังเลที่จะโทรมาครับ The Love Guru (2008)
Once smuggled in, they'd addict them to drugs and turn them into prostitutes.นำเข้าแบบของหนีภาษีจากนั้นทำให้ติดยาแล้วต่อด้วยขายตัว Taken (2008)
- A resident? - Baby, do I look like a twigger to you?หมอหรอ ที่รัก ผมดูเหมือนพวกติดยาหรือ Pathology (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดยา[v.] (tit yā) EN: be addicted ; be addicted to drugs ; be drug-dependent   FR: être toxicomane
ติดยาเสพติด[X] (tit yāsēptit) FR: drogué

English-Thai: Longdo Dictionary
junky(n) คนติดยาเสพติด, พวกขี้ยา, S. drug addict, junkie,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addict to[PHRV] ติด (ใช้รูป passive voice เสมอ), See also: ติดยา, ชอบมาก, Syn. hook on
candied[SL] ติดยาเสพติด (โคเคน)
flaky[SL] ติดยาเสพติด (โคเคน)
mickey mouse habit[SL] ติดยาบางอย่าง (ไม่ใช่ยาเสพติด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acid headผู้ติดยาเสพติดชนิด ISD
addict(แอค' ดิคทฺ) n. ผู้ติดยาเสพติด. -vt. ทำให้ติดยาเสพติด, Syn. devotee, junkie)
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved)
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence ###A. freedom)
addictive(อะดิค' ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้ติดยาได้
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
dope(โดพ) {doped,doping,dopes} n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ,กาว,ยากระตุ้น,ยาม้า,ข่าวสาร,ข้อมูล,คนโง่เง่า,เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ,คาดการณ์,ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ
drug(ดรัก) {drugged,drugging,drugs} n. ยา,ผลิตภัณฑ์ยา,เครื่องยา,ยาเสพติด vt. ผสมกับยา,ทำให้ติดยา
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด,วิตถาร,นอกลู่นอกทาง,ตามอำเภอใจ,พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร,สิ่งประหลาด,พฤติการณ์ตามอำเภอใจ,ฮิปปี้,ความวิตถาร,ผู้ติดยาเสพติด,ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหลาด vt.,vi. มีพฤติการณ์ประหลาด,ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหล
given(กิฟ'เวิน) กริยาช่อง 3 ของ give. adj. ซึ่งมอบให้ไว้,ติดยา,เป็นของขวัญ,ที่กำหนดให้

English-Thai: Nontri Dictionary
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
addict(vt) ทำให้ติดยาเสพติด,ทำให้เป็นนิสัย
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
addiction(n) การติดยาเสพติด
drug(vt) ให้ยา,ทำให้ติดยา,ผสมยา

German-Thai: Longdo Dictionary
Drogenentzugsklinik(n) |die, pl. Drogenentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top