Search result for

ติด

(143 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติด-, *ติด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตรวจติดตามmonitor

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
口吃[kǒu chī, ㄎㄡˇ ㄔ] ติดอ่าง,พูดติดอ่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติด[V] accompany, See also: go with, attend, escort, Example: เพื่อนข้างบ้านขอติดรถไปลงหน้าปากซอยด้วย, Thai definition: อาศัยไปด้วยหรือมาด้วย
ติด[V] light, See also: kindle, ignite, set fire to, Syn. จุด, ก่อ, Ant. ดับ, Example: แม่สั่งให้ติดไฟได้เลย เพราะเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: จุดให้ติดไฟ
ติด[V] become a habit, See also: be wont, Example: เธอชอบอุทานคำหยาบบ่อยๆ ระวังเถอะจะติดเป็นนิสัย, Thai definition: ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
ติด[V] be stained, See also: sully, blemish, Example: เขาบ่นแม่บ้านว่าซักเสื้อผ้าไม่สะอาด เพราะคราบกาแฟยังติดเสื้อของเขาอยู่เลย, Thai definition: แนบอยู่, เหลือร่องรอยติดอยู่
ติด[V] next to, See also: close to, adjoin, be adjacent to, Syn. ใกล้, ชิด, Ant. ห่าง, ไกล, Example: ทางทิศเหนือของตึก เป็นห้องน้ำติดกับบันไดหนีไฟ, Thai definition: ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด เช่น ห้องติดกัน
ติด[V] owe, See also: be in debt, be in arrears, be indebted, be due to, Syn. ค้าง, ติดหนี้, Example: เขาติดหนี้ธนาคารอยู่หลายแสนบาท, Thai definition: มีหนี้สินติดค้างกันอยู่ เช่น ติดเงิน
ติด[V] start, See also: set, Ant. ดับ, Example: เขาติดเครื่องรถยนต์ไว้ 5 นาทีเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนออกรถ, Thai definition: จุดเครื่องยนต์ให้เริ่มการทำงาน
ติด[V] bear, See also: wear, sport, put on, Syn. ประดับ, Ant. ถอด, Example: คุณพ่อชอบติดเหรียญเครื่องหมายต่างๆ ไว้ที่ปกเสื้อ, Thai definition: ประดับไว้ เช่น ติดเหรียญ ติดตรา
ติด[V] hang, Syn. แขวน, Example: ช่างกำลังติดป้ายบริษัทใหม่, Thai definition: เกี่ยวติดอยู่, เกี่ยวห้อยแนบอยู่
ติด[V] stick, See also: glue, past, pin up, affix, attach, adhere, adjoin, Syn. แปะ, Ant. แกะ, ดึง, Example: ลูกๆ ชอบเอาสติกเกอร์การ์ตูนมาติดที่ตู้เย็นจนเต็มไปหมด, Thai definition: ผนึก เช่น ติดแสตมป์ ติดประกาศ ติดกาว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดว. กระชั้นชิด เช่น วิ่งติด ๆ กันไป.
ติดก. แนบอยู่ เช่น เนื้อติดมัน เนื้อติดกระดูก
ติดผนึก เช่น ติดแสตมป์ ติดประกาศ ติดกาว
ติดอาการที่ข้องอยู่ เช่น ติดอยู่ในโลก ติดอยู่ในกิเลส
ติดประดับ เช่น ติดเหรียญ ติดตรา เอาดอกไม้ติดผม
ติดทำให้เกิดขัดอยู่หรือข้องอยู่จนไม่อาจให้เคลื่อนไปได้ เช่น ติดขบวนแห่ ติดไฟแดง ติดฝน
ติดชอบอย่างขาดไม่ได้ เช่น ติดบุหรี่ ติดฝิ่น ติดละครโทรทัศน์, ผูกพันอยู่อย่างไม่ยอมห่าง เช่น ลูกติดแม่ หมาติดเจ้าของ ติดผู้หญิง
ติดอาศัยไปด้วยหรือมาด้วย เช่น ติดรถไปด้วย
ติดจุด เช่น ติดไฟ ติดตะเกียง ติดเตาฟู่
ติดต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด เช่น ห้องติดกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
versatileติดกลาง [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
unitedติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsifixedติดด้านหลัง [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deadlockติดตาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
no contactติดต่อไม่ได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
persistentติดทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
basifixedติดที่ฐาน [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labelsติดป้าย, ชูป้าย (ชื่อ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
understainติดสีน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jump-startingติดเครื่องด้วยการพ่นไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Follow-up and Remediationติดตามผลและการซ่อมเสริม [เทคโนโลยีการศึกษา]
ติดหรูไฮโซ [ศัพท์วัยรุ่น]
เซอติดดิน [ศัพท์วัยรุ่น]
Flammable ติดไฟได้
ของแข็ง ของเหลว ไอ หรือ แก๊ส ซึ่งติดไฟได้โดยง่าย และสามารถเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว [สิ่งแวดล้อม]
On-site ติดกับที่
ระบบหรือถังบำบัดที่สร้างบนพื้นที่ของอาคาร หรือโครงการ [สิ่งแวดล้อม]
Alcohol Addictionติดเหล้า [การแพทย์]
Autoinfectionติดโรคในตัวเอง, การติดเชื้อตัวเอง [การแพทย์]
Basophilicติดสีม่วง,สีน้ำเงินเข้ม,สีม่วงอ่อน [การแพทย์]
Bipolarติดสีเฉพาะส่วนปลาย,สองขั้ว [การแพทย์]
Bony Unionติดต่อกันด้วยกระดูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on, hen... Men. Follow me.มาสิ ชายไก่ ติดตามฉัน. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm trapped!ฉันติดอยู่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Turn around. No!มีที่ติดอีกไหม ไม่ The Great Dictator (1940)
So I'm putting in glass walls.เพราะฉนั้นผมจึงติดกระจกบนผนัง The Great Dictator (1940)
I have been in communication with Marshal Herring in Osterlich.ผมได้ติดต่อ กับจอมพล มาร์เชล เฮอลิง ใน ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
And then something else caught my eye.แล้วอย่างอื่นติดตาของฉัน Pinocchio (1940)
- Temptations? Yep.ติดตลาด? Pinocchio (1940)
Temptations.อ๋อ ติดตลาด Pinocchio (1940)
I mean, the late Mrs. De Winter always did her correspondence and telephoning in the morning room, after breakfast.ผมหมายถึงคุณนายเดอ วินเทอร์คนก่อน มักจะติดต่อธุระทางโทรศัพท์ ที่ห้องนั่งเล่นเช้าหลังจากทานอาหารเช้าแล้ว Rebecca (1940)
Can't I help you? I could at least lick the stamps.มีอะไรให้ฉันช่วยมั้ยค่ะ อย่างน้อยก็ให้ช่วยติดสแตมป์ Rebecca (1940)
Oh, this wig's so tight they ought to send an aspirin with it.ตายวิกผมนี้เเน่นเสียจริง น่าจะเเถมยาเเก้ปวดติดมาด้วย Rebecca (1940)
Oh, yes. Probably the door jammed, and she couldn't get on deck again.ครับ แล้วเปิดประตูก็คงจะติดขัด หล่อนเลยออกมาที่ดาดฟ้าเรือไม่ได้ Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue   FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller
ติด[v.] (tit) EN: get stuck ; be stuck ; be jammed ; be unable to proceed ; be blogged down ; become tightly wedged   FR: être bloqué ; être coincé
ติด[v.] (tit) EN: join   FR: joindre ; atteindre
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by   
ติด[v.] (tit) EN: stand close to ; adjoin ; be adjacent to ; keep close to   
ติด[v.] (tit) EN: start ; light ; set fire ; ignite ; kindle   FR: démarrer
ติด[v.] (tit) EN: owe ; be owed ; be due to   
ติด[v.] (tit) EN: catch ; contract   FR: contracter ; attraper
ติด[X] (tit) EN: stuck   FR: bloqué ; coincé
ติด[adv.] (tit-tit) EN: closely ; one after another ; on top of one another   

English-Thai: Longdo Dictionary
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
to stickติด
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), S. benzin,
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
back-to-back(adj) อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกัน เช่น Japanese people are shocked by many back-to-back crimes against children., back-to-back meetings , S. consecutive
junky(n) คนติดยาเสพติด, พวกขี้ยา, S. drug addict, junkie,
AJAX(abbrev) ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นชื่อเทคนิคการพัฒนา web application แบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ คือ JavaScript และ DOM ในฝั่ง client browser และใช้การติดต่อกับ server ในแบบ asynchrounous (แทนที่จะเป็น synchronous ในการเปิดเว็บแบบเดิมๆ) และส่งข้อมูลกลับมาในแบบ XML ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abut[VT] ชิด, See also: ติดกันกับ, จด
abut[VI] ชิด, See also: ติดกัน, จด, Syn. adjoin, border on
accompany[VT] ไปเป็นเพื่อน, See also: ติดตาม, ร่วมทาง, เดินทางไปด้วย, Syn. attend
adhere[VI] ติด, See also: ติดแน่น, จับ, แนบติด, เกาะติด, อยู่ติดกัน, Syn. stick
adjacent[ADJ] ติดกัน, See also: ประชิดกัน, ประกบ, ข้างเคียง, ข้างๆ, Syn. adjoining, close, near
adjoin[VT] ติด, See also: ชิด
affix[VT] ผูก, See also: ติด, ประทับ, Syn. attach, fasten
alarm[VT] ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
arm[VT] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ
arm[VI] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ, Syn. furnish weapons, prepare for combat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
abut(อะบัท') vt.,vi. จด, ชิด, ติดกัน, ยัน,ค้ำ, Syn. border, join)
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
acetone(แอส' ซิโทน) chem. ของเหลวระเหยและติดไฟ ใช้ในการทำสีและยาชักเงา (CH3) 2CO
achromatise(อะโคร' มาไทซ) ทำให้ติดสีย้อมไ่ดีหรือไม่ได้
acid headผู้ติดยาเสพติดชนิด ISD
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous

English-Thai: Nontri Dictionary
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
abut(vi) ติดต่อกับ,จด,ประชิด,ติดกัน
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
addict(vt) ทำให้ติดยาเสพติด,ทำให้เป็นนิสัย
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
addiction(n) การติดยาเสพติด
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
be saddled with[บี ซาดเดิ่ลท์] (adj slang ) ติดแหงก, ยุ่งเกี่ยว, พบเจอ, เกี่ยวข้อง, พัวพัน,
fit outติดตั้ง
interconnection (prep ) ติดต่อซึ่งกันและกัน
on hand (n ) ติดตัว,หยิบใช้สะดวก
serve time (vi) ติดคุก
stay tuned (vi ) ติดตามต่อไป
See also: S. follow up,
stuck (adj ) ติด , ค้าง , ไม่สามารถขยับได้ ex. I'm stuck in the elevator ex. They got stuck in a traffic jam.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
取り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
導入[どうにゅう, dounyuu] (vt) ติดตั้ง
感染[かんせん, kansen] (vt) ติดเชื้อ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ติดตั้ง
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ติดกับ
通じる[つうじる, tsuujiru] Thai: ติดต่อสื่อสารไม่ได้
添える[そえる, soeru] Thai: ติดตามไปด้วย English: to accompany
据える[すえる, sueru] Thai: ติดตั้ง
付く[つく, tsuku] Thai: ติด English: to adjoin
付く[つく, tsuku] Thai: ติดมาด้วย
移る[うつる, utsuru] Thai: ติดต่อ
照らす[てらす, terasu] Thai: ติดไฟแพรวพราว English: to illuminate

German-Thai: Longdo Dictionary
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
an(Präp) ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
Kleid(n) |das, pl. Kleider| เสื้อชุดติดกันของผู้หญิง เช่น Abendkleid ชุดราตรี
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน
Kontakt aufnehmenติดต่อ เช่น Im Ausland soll man mit seiner Familie in der Heimat Kontakt aufnehmen., See also: in Verbindung bleiben
bestechen(vt) | bestach, bestochen |ติดสินบน, ยัดเงิน
Wanduhr(n) |die, pl. Wanduhren| นาฬิกาที่ติดผนัง
Folge(n) |die, pl. Folgen| ลำดับ, ตอนหนังละคร เช่น Die nächste Folge dieser Sendung kommt am kommenden Sonntag. ตอนถัดไปของรายการนี้ติดตามได้วันจันทร์ที่จะถึง , See also: die Reihenfolge
jmdn. dabeihaben(vt) |hatte dabei, hat dabeigehabt| มีคนติดตาม เช่น Er hat seine Freundin im Urlaub dabeigehabt. เขามีแฟนไปด้วยระหว่างที่ไปพักร้อน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kontakt (n ) ติดต่อ

French-Thai: Longdo Dictionary
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.
exquis(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ
affiche(n ) |f| รูปโฆษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top