Search result for

ตำรับ

(42 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตำรับ-, *ตำรับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ[N] creator, See also: inventor, Example: ขนมโบราณชนิดต่างๆ นับวันจะเลือนหายไปพร้อมกับเจ้าของตำรับ
ตำรับ[N] text, See also: textbook, subject matter, Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน, Example: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ
ตำรับ[N] recipe, See also: formula, treatise, book, textbook, collection of formula, manual, reference book, Syn. คู่มือ, ตำรา, Example: ยานี้ทำขึ้นตามตำรับยาหลวงที่คุณแม่ได้รับสืบทอดมาจากในวัง, Count unit: ตำรับ, Thai definition: ตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องละราย เช่น ตำรับหอสมุดแห่งชาติ
ตำรับ[N] prescription, See also: pharmacopoeia, Example: หมอสั่งให้คุณย่ากินยาตามตำรับทุกประการ จะได้หายไวๆ, Thai definition: ใบสั่งยา (ใช้เฉพาะแพทยศาสตร์)
ตำรับตำรา[N] textbook, Syn. ตำรา, Example: ท่านสามารถสะสมความรู้ของท่านได้ด้วยการอ่านจากตำรับตำรา และหนังสือต่างๆ ที่ท่านสนใจ, Count unit: เล่ม, Thai definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตำรับ(-หฺรับ) น. ตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องละราย เช่น ตำรับหอสมุดแห่งชาติ
ตำรับใบสั่งยา (ใช้เฉพาะแพทยศาสตร์).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pharmacopoeiasตำรับยา [TU Subject Heading]
Formulariesตำรับยา [การแพทย์]
Formularies, Hospitalตำรับยาโรงพยาบาล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Original, impressive, well done.ต้นตำรับ,สง่างามและยอดเยี่ยม Bedtime Stories (2008)
Which I doubt, given my near obsession with Moules a la creme normande.อาจเป็นอย่างที่ผมเดา อาจครอบงำจิตใจผมอยู่เรื่อง สูตรตำรับดั้งเดิมอย่างฝรั่งเศส A New Day in the Old Town (2009)
No, no, it's, uh, it's a cajun dish.เปล่า ไม่ใช่ มันคืออาหาร 'ตำรับเคจวน' The Gift (2009)
I wanted to make you a traditional Italian meal...ฉันเลยอยากทำอาหารอิตาเลี่ยนต้นตำรับ How About a Friendly Shrink? (2010)
Rare enough that when it's combined with altitude and a not-so-secret barbecue sauce made by Ollie's B-BQ in western Virginia, you're left with a half-mile stretch off the 250 highway, where the victim had to beหาได้ยากอยู่ เมื่อมันไปสัมพัทธ์ กับระดับความสูง และไม่ได้เป็นตำรับสูตรลับนัก สำหรับทำซอสบาร์บีคิว ที่ปรุงโดยร้านโอลลี่ บาร์บีคิว ในเวอร์จิเนียตะวันตก The Body and the Bounty (2010)
But we'll have sex first, right? Mmm, mmm, mmm. That's Eye-talian.แต่เราจะมีเซ็กส์กันก่อน ใช่ไหม่ นั่นเป็นตำรับอาย ตาเลี่ยนสุดๆ The Spaghetti Catalyst (2010)
Look at the panel on your right and tell me your recipe.ดูแผงหน้าปัดทางขวามือ - และบอกตำรับมา Basic Rocket Science (2010)
- This guy's fucking crazy.- ไอ้นี่บ้าของแท้สูตรต้นตำรับ Horrible Bosses (2011)
The original, classic werewolf movie?ต้นตำรับหนังมนุษย์หมาป่า? Second Chance at First Line (2011)
An original Tak Mashido bot.หุ่นต้นตำรับ ของ "ทัก มาชิโดะ" Real Steel (2011)
Black Sue and Original Recipe Sue are going to take care of it.ซูดำ และซูต้นตำรับจะจัดการเอง Choke (2012)
I'm the original badass.ฉันนี่ต้นตำรับจิ๊กโก๋ Britney 2.0 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: creator ; inventor   
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: text ; textbook ; subject matter ; treatise   
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: recipe ; formula ; prescription   FR: formule [f] ; recette [f]
ตำรับตำรา[n. exp.] (tamrap tamrā) EN: textbook ; book   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formulary[N] หนังสือที่รวบรวมสูตรยา (ทางเภสัชศาสตร์), See also: ตำรับยา
textbook[N] หนังสือเรียน, See also: ตำรับตำรา, ตำรา, ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. text

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arcanum(อาร์เค'นัม) n., (pl. -na) ความลี้ลับตำรับยาลับที่มีประสิทธิภาพสูง
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
dispensatoryn. ตำรับยา,ร้านขายยา,สถานที่จ่ายยา, Syn. dispensary,drug store -pl. dispensatories
formula(ฟอร์'มิวละ) n. สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา adj. ซึ่งเกี่ยวกับสูตร -pl. formulas,formulae, Syn. trusim,format
formulary(ฟอร์'มิวละรี) n. รวมสูตร,สูตร,ตำรับยา adj. เกี่ยวกับสูตร
formulate(ฟอร์'มิวเล) vt. ใช้สูตรแสดง,คิดตำรับ,คิดวิธีหรือระบบ,กำหนดสูตร., See also: formulable adj. formulation n. formulator n., Syn. define,outline
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย,อย่างวางอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐาน,ในฐานะเป็นต้นตำรับ,ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.
marxism(มาร์ค'ซิสซึม) n. ลัทธิของคาร์ลมาคซ์ที่เกี่ยวกับการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ เป็นลัทธิเจ้าตำรับของระบบคอมมิวนิสต์, See also: Marxist n.,adj.
orthodox(ออร์'ธะดอคซฺ) adj. ดั้งเดิม,ขนานแท้,ต้นตำรับ,ถูกต้อง,อย่างปกติชนทั้งหลาย,เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ,ซึ่งตกทอดมาจากโบราณกาล,เป็นทางราชการ,เป็นประเพณี.
pharmacopeia(ฟาร์มะโคเพีย') n. เภสัชตำรับ, See also: pharmacopoeial adj. pharmacopoeic adj. pharmacopoeist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
formulate(vt) บัญญัติ,วางเกณฑ์,กำหนด,คิดสูตร,คิดตำรับ
recipe(n) ตำรา,ตำรับ,วิธีปรุง,วิธีทำ,ใบสั่งยา,เคล็ดลับ

German-Thai: Longdo Dictionary
original(adj) ที่เป็นต้นแบบ, ต้นฉบับ, ของแท้ เช่น Die originale Sacher Torte bekommt man nur bei dem Hotel Sacher. ขนมเค้ก Sacher ต้นตำรับหาทานได้ที่โรงแรม Sacher เท่านั้น, See also: S. echt, authentisch, A. gefälscht, nachgemacht,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top