Search result for

ตามใจ

(54 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตามใจ-, *ตามใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามใจ[V] indulge, See also: pamper, spoil, humour, Ant. ขัดใจ, Example: พ่อแม่มักจะตามใจลูกคนสุดท้อง จนเสียเด็ก, Thai definition: แล้วแต่ใจ, ตามความต้องการของใจ
ตามใจชอบ[ADV] as you like it, See also: as you please, Example: พ่ออนุญาตให้ลูกเลือกของเล่นได้ตามใจชอบ คนละไม่เกิน 5 ชิ้น, Thai definition: แล้วแต่ใจจะต้องการหรือปรารถนา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามใจก. แล้วแต่ใจ.
ตามใจปากมากหนี้ก. เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปลืองมาก.
ตามใจปากลำบากท้องก. เห็นแก่กินมักจะเดือดร้อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
at pleasureตามใจสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As long as you've food on the table and a roof over your head, you're happy.อยากจะกินอะไรก็ได้ตามใจชอบ ฟังดู... The Moment of Truth (2008)
So long as you're sure.ตามใจเจ้าละกัน To Kill the King (2008)
Don't be like a babysitter by humoring them and coaxing them.อย่าไปทำเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่คอยปลอบโยนและตามใจพวกเขา Beethoven Virus (2008)
After this shit's over, you can shove that soldiering up your ass.หลังจบเรืองแลว นายจะไปลงนรกทีไหนกตามใจ Rambo (2008)
Your life.ตามใจแก Rambo (2008)
Spoiled cub with a spike in its paw. Riven with resentment.เหมือนลูกสัตว์ป่าที่ถูกตามใจ พร้อมที่จะใช้เขี้ยวเล็บจิกข่วนไปทั่ว The Other Boleyn Girl (2008)
Suit yourself.ตามใจ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Fine! Go then! See if the others will be as understanding!ดีล่ะ, ตามใจเจ้า, ข้าสงสัยว่าคนอื่นๆ จะเข้าใจ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Whatever you like.ตามใจThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Yes, say what you want.ใช่สิ, จะพูดอะไรก็ตามใจ Episode #1.7 (2008)
Fine. I don't need material things.ตามใจ มันก็แค่ของนอกกาย The Love Guru (2008)
-Fine. But you are wasting your time. THOMAS:ตามใจ แต่เสียเวลาเปล่า 24: Redemption (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามใจ[v.] (tāmjai) EN: indulge ; pamper ; spoil ; humour   
ตามใจ[X] (tāmjai) EN: as one likes ; as one pleases   FR: comme vous voulez ; comme il vous plaira
ตามใจคุณ[v. exp.] (tāmjai khun) EN: as you like ; do what you like   FR: comme il vous plaira
ตามใจชอบ[X] (tāmjai chøp) EN: as you like it ; as you please   
ตามใจตัวเอง[X] (tāmjai tūa-ēng) EN: self-indulgent ; headstrong   
ตามใจท่าน[X] (tāmjai than) EN: as you like it   
ตามใจนึก[X] (tāmjai neuk) EN: as one pleases ; as anticipated   
ตามใจสมัคร[X] (tāmjai samak) EN: at will   

English-Thai: Longdo Dictionary
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at will[IDM] ตามใจ, See also: ตามสบาย
baby[VT] ตามใจ, See also: เอาอกเอาใจ, ประคบประหงม, Syn. induldge, coddle
cocker up[PHRV] พะเน้าพะนอเกินไป, See also: ตามใจเกินไป
cosher up[PHRV] พะเน้าพะนอเกินไป, See also: ตามใจเกินไป, Syn. cocker up
suit yourself[IDM] ตามใจคุณ, See also: ตามใจ
mollycoddle[VT] ตามใจมากไป, See also: เอาอกเอาใจมากไป, Syn. spoil, indulge, cosset, pamper
pamper[VT] ตามใจ, See also: ประคบประหงม, เอาอกเอาใจ, Syn. baby, coddle, indulge, spoil, Ant. discipline
pander to[PHRV] ตามใจ, See also: ยอมตาม
self-indulgent[ADJ] ตามใจตัวเอง, See also: ซึ่งปล่อยตัวเอง, ซึ่งเอาแต่ใจตัวเอง, Syn. indulgent, intemperate, luxurious
spoil[VT] ตามใจจนเสียคน, See also: ทำให้เสียคน, Syn. coddle, cosset, indulge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocker {cockeredn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockeringn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockers}n. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cosset(คอส'ซิท) {cossetted,cossetting,cossets} n. คนโปรด,ลูกแกะที่เลี้ยงด้วยมือตนเอง,สัตว์เลี้ยง. vt. ตามใจ,พะนอ,โอ๋
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
dictation(ดิคเท'เชิน) n. การบอกให้เขียนตามคำบอก,การเขียนตามคำบอก,การบงการ,กำหนดเอาตามใจชอบ
free-choiceadj. ซึ่งเลือกเองได้ตามใจชอบ
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
indulgent(อินดัล'เจินทฺ) adj. หมกมุ่น,ตามใจตัว,ปล่อยตัว,ยินยอม,หลงผิด,ดื่ม,ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา, Syn. pampering ###A. displined
mollycoddle(มอล'ลี่คอดเดิล) n. ผู้ชายหรือเด็กชายผู้ชายที่ถูกตามใจจนเคยตัว,หน้าตัวเมีย vt. ตามใจ,เอาใจ,พะนอ., See also: mollycoddler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น
pamper(vt) ตามใจ,พะเน้าพะนอ,เอาใจ
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (vt) ตามใจ, ปล่อยให้เป็นหน้าที่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
何れも[いずれも, izuremo] ตามใจชอบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
任せる[まかせる, makaseru] Thai: ตามใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top