Search result for

ตามปรกติ

(16 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตามปรกติ-, *ตามปรกติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามปรกติ[ADV] usually, See also: ordinarily, normally, customarily, Syn. เป็นประจำ, เหมือนเคย, เป็นปกติ, เหมือนปกติ, Example: ิเขามาทำงานแต่เช้าตามปรกติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you referring to the current operation seeking to apprehend you and your friends?* ที่เธอกลับมาทำงานตามปรกติ * * เพื่อหาคนที่จะทำร้ายเธอและเพื่อนๆหรือ * WarGames: The Dead Code (2008)
You just want things to be resolved so you can have simplicity back.คุณเพียงแต่ต้องการให้สิ่งต่างๆได้รับการแก้ไข เพื่อกลับไปสู่วิถีเรียบง่ายตามปรกติ Doubt (2008)
-Traditionally,people disembarked the elevator before reloading began.ตามปรกติแล้ว คนจะต้องออกจากลิฟต์ ก่อนที่คนอื่นจะเริ่มเข้าไปนะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Normally, yeah, but I've never seen her before.ตามปรกติ ใช่ แต่ ฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อน Ball and Chain (2010)
You should know that that security office is particularly efficient.อันที่จริงแค่หน่วยรักษาความปลอดภัย ตามปรกติก็พอแล้วนี่คะ What Happens at Home... (2010)
Be a normal teenager.ใช้ชีวิตวัยรุ่นไปตามปรกติ Formality (2011)
A surveillance warrant on an unspecified subject on American soil-- if this were a standard request, you'd go through standard procedure, Saul.เป็นพันๆครั้งจากท่าน ตลอดสิบปีที่ผ่านมานี้ ขออนุญาติติดกล้องวงจรปิดโดยที่ยังไม่มีหมายอันสมควร ถ้านี่เป็นการขอตามปกติ, คุณก็ควรทำตามขั้นตอนตามปรกติ, ซอล Grace (2011)
Please go about your business.ได้โปรดทำตัวตามปรกติ Gone, Gone, Gone (2012)
Yeah, well, for a normal red-blooded American human, giving birth ain't nothing like that.เอาล่ะ ตามปรกติแล้ว ชาวอเมริกัน เลือดสีชาด คลอดลูก ยังไม่มีความหมายเหมือนนี่เลย Save Yourself (2012)
Usually, it's electronics... flatscreens, computers.ตามปรกติ,มันเป็นพวกอิเลคโทรนิค พวกจอแบน,พวกคอมพิวเตอร์ Tessellations (2012)
No, no problem. Just the usual drama.ไม่,ไม่มีปัญหา แค่เรื่องเร้าใจตามปรกติ Tessellations (2012)
Routine inspection. Hopefully.ตรวจสอบตามปรกติมั้ง หวังว่านะ The Love Boat (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามปรกติ[adv.] (tām prokkati) EN: normally ; usually ; ordinarily   

English-Thai: Longdo Dictionary
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top