Search result for

ตามทัน

(28 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตามทัน-, *ตามทัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามทัน[V] see through a trick, See also: penetrate, Example: เธอจะตามทันคนร้อยเล่ห์อย่างเขาไปได้อีกนานแค่ไหน, Thai definition: รู้เท่าเทียมกับผู้อื่น
ตามทัน[V] catch up with, See also: overtake, keep up with, Example: เขาตามทันเพื่อนๆ ไปถึงสถานีรถพอดีก่อนที่รถจะออก, Thai definition: ตามไปถึงพอดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Aww, you'll catch up.- แล้วคุณจะตามทัน Hachi: A Dog's Tale (2009)
All the shit I've done in my life.เพราะกรรมตามทันกูรึเปล่า Nothing But the Blood (2009)
Yeah, well, Karma sucks.ใช่,ว่าไงได้กรรมตามทัน Pilot (2009)
No problem. I thought it might help her catch up.ไม่เป็นไรหรอก ฉันหวังว่าจะช่วยให้เธอตามทัน How About a Friendly Shrink? (2010)
Catch up?ตามทันเหรอ How About a Friendly Shrink? (2010)
It'll take us 30 years to get up to speed.เราคงใช้เวลา 30 ปีถึงจะตามทัน Peter (2010)
And hard to keep up with.ยากที่จะไล่ตามทัน Lightsaber Lost (2010)
i can keep up.ผมตามทัน I Haven't Told You Everything (2010)
I'm catching up.ฉันไล่ตามทันอยู่แล้ว Abiquiu (2010)
God, and I didn't even update my will.พระเจ้า ให้ตายซิ ฉันไม่เคยจะตามทันซักทีซิหน่า Over There: Part 1 (2010)
We all caught up?ตามทันแล้วนะ Two Minutes to Midnight (2010)
It's impossible to keep up with everybody.มันเป็นไปไม่ได้ที่จะตามทันทุกคน The Internet Is Forever (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: see through a trick ; penetrate   
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace   FR: rattraper ; rejoindre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be with[PHRV] เข้าใจสิ่งที่อธิบาย, See also: ตามทัน(การสนทนา, ความคิด)
catch up[PHRV] ตามทัน, See also: ไล่ทัน
draw on[PHRV] ตามทัน (การแข่งม้า), See also: ตีคู่, ตีเสมอ
head after[PHRV] ไล่ตามทัน, See also: ตามทัน
keep up with[PHRV] ตามทัน, See also: ไล่ให้ทัน, ติดตามให้ทัน, Syn. catch up, come up with, get up with, keep up
overtake[VI] ตามทัน, See also: ไล่ตามทัน, Syn. catch up with, overhaul
overtake[VT] ตามทัน, See also: ไล่ตามทัน, Syn. catch up with, overhaul

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
memory unitหน่วยความจำหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว เครื่องอ่านก็จะนำข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำนี้ แล้วจะเรียกมาใช้ในเวลาที่ต้องการ ข้อความหรือข้อมูลที่นำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้วไม่ว่าจะนำมาใช้สักกี่ครั้งกี่หน ก็จะยังคงเป็นอยู่อย่างเดิม แต่ถ้าข้อมูลอื่นถูกอ่านทับเข้าไป ข้อมูลเก่าจะถูกลบไปทันที หรือถ้าไฟดับ ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำก็จะหายไปหมดเช่นกัน คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดี หรือมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยความจำนี้มากกว่าอย่างอื่น สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ เราเรียกหน่วยความจำนี้ว่า ชิป (chip) ซึ่งใช้เป็นที่เก็บข้อมูล แบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทอ่านได้อย่างเดียว เรียกว่า "รอม" (ROM หรือที่ย่อมาจาก read-only memory) ซึ่งเก็บคำสั่งประเภทที่เครื่องต้องปฏิบัติตามทันที เช่น ไบออส (BIOS) ข้อมูลในนั้นจะไม่มีวันลบหายแม้ว่าจะปิดเครื่อง ส่วนอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า "แรม" (RAM หรือที่ย่อมาจาก random access memory) หน่วยความจำแรมนี้ใช้เก็บโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่กำลังจะใช้งาน เมื่อปิดไฟที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในแรมจะหายไปหมด และหากเริ่มต้นเปิดเครื่องใหม่ ต้องการจะใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลใด ก็จะต้องบรรจุ (load) โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลนั้นมาเก็บไว้ในแรมก่อน จึงจะทำงานต่อไปได้ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว ยิ่งแรมมีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งแสดงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หน่วยความจำที่กล่าวถึงนั้นเป็นหน่วยความจำที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เรายังมีหน่วยเก็บข้อมูลที่อยู่นอกเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย หน่วยความจำนอกเครื่องนี้ เราเรียกว่า หน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) ซึ่งหมายถึงสื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ นั่นเอง เป็นต้นว่า จานบันทึก แถบบันทึก หน่วยความจำเหล่านี้ ไฟดับข้อมูลก็ยังอยู่
overhaul(โอ'เวอะฮอล) vt.,n. (การ) ยกเครื่อง (ยนต์) ,ปรับปรุงใหม่,ยกหรือพลิกขึ้นเพื่อทำการตรวจ,ตามทัน,ไล่ทัน,ผ่อนคลาย,คลาย,ชำระ,สะสาง, Syn. inspect,repair
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
overtake(โอเวอะเทค') vt. ตามทัน,โจมตีอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด. vi. ผ่านพาหนะอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
overtake(vt) ไล่ทัน,ตามทัน,เกิดขึ้นฉับพลัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top