Search result for

ตากแดด

(24 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตากแดด-, *ตากแดด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตากแดด[V] sun, See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the su, Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด, Example: ข้าวที่เกี่ยวด้วยเคียวชาวนาจะทิ้งไว้บนตอซังในนาเพื่อตากแดดให้แห้งเป็นเวลานาน 3-5 วัน หรือตากบนราวไม้ไผ่ก็ได้, Thai definition: อยู่กลางแดดหรือกลางแจ้งให้แสงอาทิตย์โดน
ตากแดด[V] sun, See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the su, Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด, Example: ฝรั่งชอบตากแดดให้ผิวคล้ำ, Thai definition: อยู่กลางแดดหรือกลางแจ้งให้แสงอาทิตย์โดนตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No sunscreen, no couscous, unless you really want it.ไม่ต้องตากแดดตะลอนๆ ยกเว้นว่านายชอบแบบนั้น Body of Lies (2008)
And it needs to be better than sitting in the sun, with you two, drinking beers and smoking your blow.ชั้นต้องการแรงจูงใจ และมันต้องดีกว่าการนั่งตากแดด Everyone (2009)
I spent all afternoon in the sun throwing dummies off a warehouse, 'cause Super Agent Lundy has a hunch that the dead woman is connected to this big serial killer case.ผมใช้เวลาในช่วงบ่ายทั้งหมด ตากแดด โยนเจ้าหุ่นจำลองนั่น ลงจากโกดัง เพราะว่าเจ้าหน้าที่พิเศษ ลันดี้ มีสมมุติฐานว่า Blinded by the Light (2009)
Here you go, sunshine-- Your very own haystack.เอานี้ไป ตากแดดเสียบ้าง-- นี่ไงกองหญ้าแห้งของคุณ Gimme Some Truth (2009)
"I just stayed in the sun all summer" excuse, but I have three gifts:\"ฉันตากแดดตลอดช่วงหน้าร้อน\" Duets (2010)
Your face is tanned... but no tan above the wrists.สีผิวที่หน้าของคุณเป็นสีแทน แต่ตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป ไม่ใช่สีแทนเลย แสดงว่าคุณไปต่างประเทศมา แต่ไม่ได้ตากแดด A Study in Pink (2010)
We gotta get you out of the sun. Get you a hat.ให้แกตากแดดนานไม่ได้ ต้องหาหมวกใส่ The Hangover Part II (2011)
Decomposition will accelerate faster the longer it's in the sun.การเน่าเปื่อยจะเร็วขึ้นมาก เมื่อถูกตากแดดนานๆ Talk to the Hand (2011)
Well, I'll be a sun-soaked bat.ฉันคงเป็นค้างคาวตากแดด The Bump in the Road (2012)
Why will you be a sun-soaked bat?ทำไมถึงเป็นค้างคาวตากแดดThe Bump in the Road (2012)
We sit in the sun waiting for the diggers to find a body.เรานั่งตากแดดเพื่อขุดหาศพ Sunshine and Frosty Swirl (2012)
We had food enough for weeks, but he found the rat in the first few days and he killed it, he dried it in the sun and ate it.เรามีอาหารเพียงพอสำหรับหลายสัปดาห์ แต่ในวันแรกๆเขาเจอหนูแล้วเขาเป็นคนฆ่ามัน เขาเอามันไปตากแดดจนแห้งแล้วกินมัน Life of Pi (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตากแดด[v. exp.] (tāk daēt) EN: expose to the sun ; be exposed to the sun   FR: exposer au soleil ; insoler ; être exposé au soleil ; sécher au soleil

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sun[VT] ผึ่งแดด, See also: ตากแดด, ให้ถูกแสงแดด, Syn. insolate, sun-dry
sunbathe[VI] อาบแดด, See also: ตากแดด, ผึ่งแดด, Syn. bask

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
sun(ซัน) n. ดวงอาทิตย์ vt.,vi. ตากแดด,ผึ่งแดด., Syn. hub,center
sun-cured(ซัน'เคียวดฺ) adj. (ปลา,เนื้อ) ตากแดดจนแห้ง
tan(แทน) vt. ฟอกหนัง,ทำให้เกรียม,ตากจนเป็นสีน้ำตาล,เกรียมเป็นสีน้ำตาล. n. สีน้ำตาล,สีเกรียมจากการตากแดด,สีกรำแดด,เปลือกไม้นิ่ม (จำพวกหนึ่ง) ,รองเท้าหนังสีน้ำตาล adj. สีน้ำตาล,สีเกรียมจากการตากแดด., See also: tannable adj. tannish adj.
weather-beaten(เวธ'เธอะบีท'เทิน) adj. เสื่อมเสียเนื่องจากถูกอากาศ,สึกกร่อน,ผ่านการตากแดดตากฝน,คล้ำแดดคล้ำฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
sun(vt) ผึ่งแดด,ตากแดด,อาบแดด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top