Search result for

ตั้งต้น

(37 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้งต้น-, *ตั้งต้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งต้น[V] begin, See also: start, commence, Syn. เริ่ม, เริ่มต้น, ขึ้นต้น, เริ่มทำ, Ant. จบ, Example: เมื่อเริ่มปีใหม่คุณพ่อจะตั้งต้นชีวิตใหม่เพื่อครอบครัวจะได้มีความสุข

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งต้นก. เริ่มทำ, ขึ้นต้น.
ปรารภตั้งต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then you get angry, start telling yourself nothing matters anymore.แล้วคุณก็จะรู้สึกโกรธ ตั้งต้นบอกตัวเองว่า ไม่มีอะไรแย่กว่านี้อีกแล้ว Lucky Thirteen (2008)
No, Patty will do the hearing. She just needs to be the leadoff witness so...ไม่ แพตตี้จะทำเรื่องการฟังเอง เธอแค่ต้องเป็นพยานตั้งต้น เพื่อ... Dying Changes Everything (2008)
For the record, I'm gonna be starting with John's idea.ตอนเริ่มอัดเทป ผมจะตั้งต้นถาม ตามไอเดียของจอห์น Frost/Nixon (2008)
So I fucking show up on a set and people ask me-แถมผมแก่เกินจะตั้งต้นใหม่ เอ่อ อุตส่าห์โผล่หน้าไปที่ฉาก The Girlfriend Experience (2009)
I tell you, 30 gallons of precursor...ฉันจะบอกนายให้นะ 30 แกลลอนของสารตั้งต้น Seven Thirty-Seven (2009)
We must take possession of the code source of the new operating system.เราต้องใช้เวลาเพื่อเอารหัสตั้งต้น ของระบบปฏิบัติการใหม่ Chuck Versus the Dream Job (2009)
Okay, Chuck, listen, we can not to access the source code.โอเค, ชัค เราไม่สามารถเข้าถึงรหัสตั้งต้นได้ Chuck Versus the Dream Job (2009)
You reset, Andrew.นายตั้งต้นใหม่ แอดรูว์ เหมือนเทป Shutter Island (2010)
It's like we are brave pioneers, on a quest to start a new life in a magical, new land.กับ ภาระกิจตั้งต้นชีวิตใหม่ ในดินแดนแห่งมนต์มายา The Karate Kid (2010)
Yeah.เมื่อใดก็ตาม ที่เราตั้งต้นคริสมาสต์ A Very Glee Christmas (2010)
You're gonna get new Socials and new identities.นายจะมีสังคมใหม่ และตั้งต้นชีวิตใหม่ Crawl Space (2011)
You're gonna get new social's, new identities. It's gonna cost you.นายจะมีสังคมใหม่และตั้งต้นชีวิต นายจะต้องเสียค่าใช้จ่าย End Times (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งต้น[v.] (tangton) EN: begin ; start ; commence   

English-Thai: Longdo Dictionary
substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), starting material
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, S. exothermic, A. endergenic, endothermic,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
begin[VI] ขึ้นต้น, See also: ตั้งต้น
commence[VT] ตั้งต้น, See also: เริ่มต้น, ขึ้นต้น, Syn. begin, start
commence[VI] ตั้งต้น, See also: เริ่มต้น, ขึ้นต้น, Syn. begin, start

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
begin(บิกิน') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ, See also: beginner n., Syn. initiate -Conf. start
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม,ระยะตั้งต้น,การมีกำเนิดจาก, Syn. origin,start
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation,idea,view
infinitive(อินฟิน'นิทิฟว) n. รูปกริยาที่เป็นนามที่ตั้งต้นด้วย 'to'. adj. เกี่ยวกับรูปกริยาดังกล่าว
ram(แรม) n. แกะตัวผู้,กลุ่มดาวแกะ,เครื่องกระทุ้ง,เครื่องกะแทก,เครื่องตอกเสาเข้ม,การยัดเยียดเรื่องราวลงในสมอง.,แรมย่อมาจาก random access memory แปลว่า หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่ม หมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ดู ROM เปรียบเทียบ vt. กระทุ้ง,ตอก,กระแทก,ยัด,ยัดเยียด,ดันอย่างแรง., See also: rammer n., Syn. strike,batter,cram
random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มใช้ตัวย่อว่า RAM (อ่านว่า แรม) เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่วางขายทั่วไปจะมีแรมประมาณ 1 - 8 เมกะไบต์ ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จใหญ่ ๆ หลายโปรแกรม เจาะจงว่าจะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีแรมอย่างน้อย 8 เมกะไบต์ดู read only memory เปรียบเทียบ
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่มเป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) หน่วยเก็บในที่นี้หมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด นอกจากนั้นยังหมายถึงจานบันทึก ซึ่งใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลเท่ากันหมดเช่นกัน
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
begin(vi,vt) เริ่มต้น,เริ่ม,ตั้งต้น,แต่แรก,ลงมือ
beginner(n) ผู้ริเริ่ม,ผู้เริ่มต้น,ผู้ตั้งต้น
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
set(vi) เริ่มทำ,ตั้งต้น,เคลื่อนลง,ตก(พระอาทิตย์),ลงนาม
start(vi) เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,กระตุก,ตั้งตัว,ยื่น,โผล่
start(vt) เริ่มต้น,เริ่มกระทำ,เสนอ,ตั้งต้น,ทำให้ตกใจ
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ตั้งต้น,ผู้เริ่มต้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] Thai: ตั้งต้นชีวิตใหม่ English: to make a fresh start in life

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top