Search result for

ตัวสำรอง

(24 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวสำรอง-, *ตัวสำรอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวสำรอง[N] substitution, See also: reservation, understudy, Syn. ผู้เล่นสำรอง, Ant. ตัวจริง, Example: เธอเล่นวอลเล่ย์บอลทีมชาติเป็นตัวสำรอง, Thai definition: ผู้ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรองลงมาจากตัวจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวสำรองน. ผู้กำหนดตัวไว้ให้ทำการแทนเมื่อตัวจริงไม่ว่าง เจ็บป่วย หรือสละสิทธิ์ เช่น นักกีฬาตัวจริงป่วยกะทันหัน ต้องให้ตัวสำรองเล่นแทน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alternateตัวสำรอง, ผู้แทนสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was 17, and I'd only been to second base, but I felt like tonight could be my lucky night.ผมอายุ 17 และก็เป็นตัวสำรองประจำ แต่ผมรู้สึกว่า คืนนี้กำลังจะเป็นคืนที่โชคดีของผม New York, I Love You (2008)
I'm making you an understudy.ฉันต้องการให้คุณมาเป็นตัวสำรองHigh School Musical 3: Senior Year (2008)
I'm playing "The Understudy."ฉันได้เป็นตัวสำรอง High School Musical 3: Senior Year (2008)
"Understudy" isn't a role, you moron."ตัวสำรอง" มันไม่ใช่บทบาทนะ, คุณปัญญาอ่อนป๊ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
They've been performing with subs.ก็เลยต้องหาตัวสำรองมาเล่นบ่อยๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You can't take regionals without him.เราชนะระดับเขตไม่ได้ ถ้าไม่มีเขา เขาเคยเป็นตัวสำรองบทเจ้าเชิงเทียน Acafellas (2009)
Just because he understudied doesn't mean he ever performed.เขาเคยเป็นตัวสำรอง ไม่ใช่ว่าเขาเคยแสดงซะหน่อย Acafellas (2009)
I think I might have a solution. In show business, when a star can't perform, her understudy steps in.หนูคิดว่ามีทางออก ปกติเมื่อสตาร์แสดงต่อไม่ได้ ตัวสำรองจะแสดงแทน The Rhodes Not Taken (2009)
Since when are you willing to be an understudy?เธอยอมเป็นตัวสำรองตั้งแต่เมื่อไหร่? The Rhodes Not Taken (2009)
How do you think that makes me feel?นายกับฉัน รู้ดีว่าฉันแค่ตัวสำรอง แล้วนายคิดว่าฉันรู้สึกยังไง? Mattress (2009)
You and I, the whole world knows That I'm just a consolation prize to you. How do you think that makes me feel?นายกับฉัน รู้ว่าฉันแค่ตัวสำรอง แล้วนายคิดว่าฉันรู้สึกยังไง? Mash-Up (2009)
That's smart of you to have backups.ฉลาดดีนะ ที่มีตัวสำรอง I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alternate[N] ตัวสำรอง, See also: ตัวเผื่อเลือก
bye[N] การผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไป, See also: ตัวสำรอง, สิ่งสำรอง
reserve[N] ตัวสำรอง
second string[N] ตัวสำรอง (ทางการกีฬา), See also: ทีมสำรอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
second(เซค'เคินดฺ) adj. ที่สอง,ชั้นสอง,อันดับสอง,ตัวรอง,วินาที,1/60นาที,วิลิปดา,ฟิลิปดา,1/60ลิปดา,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยวด้อยคุณภาพ,ไม่สำคัญ,อื่น,เสียงระดับสอง,ลอกเลียน, (รถ) เกียร์สอง n. ส่วนที่สอง,ครึ่งที่สอง,ที่สอง,ชั้นสอง, อันดับสอง,ตัวรอง,ตัวสำรอง,ผู้ช่วย
supernumerary(ซูเพอนู'เมอเรอรี่) adj. เกิน,มากเกิน,มีจำนวนเกิน,จำนวนพิเศษ,เป็นตัวสำรอง. n. สิ่งที่เกิน,สิ่งที่สำรองไว้เป็นพิเศษ,สิ่งที่มีไว้เพื่อเวลาจำเป็น,ข้าราชการพิเศษ,คนงานพิเศษ,นักการ, Syn. extra
understudy(อัน'เดอะสทัด'ดี) vt.,vi. ศึกษาบททดแทน,ศึกษาการแสดงแทน,ฝึกเข้าหน้าที่แทน n. ตัวสำรอง, Syn. underling

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ตัวสำรอง (n ) ตัวสำรอง(คนที่มีความสำคัญรอง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top