Search result for

ตัวสำคัญ

(20 entries)
(0.2595 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวสำคัญ-, *ตัวสำคัญ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวสำคัญน. ตัวร้าย เช่น เด็กคนนี้แหละตัวสำคัญนัก ชอบรังแกเพื่อน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a comic, you know how you can tell who the arch-villain's going to be?ในการ์ตูน คุณรู้หรือว่าผู้ร้ายตัวสำคัญเป็นใคร Unbreakable (2000)
We have received reports of very important cockroaches and traitors trying to escape from the Mille Collines Hotel.เราได้รับรายงานมาว่า ไอ้พวกแมลงสาบตัวสำคัญๆ และไอ้พวกคนทรยศมันกำลังหนีไป จากโรงแรม Mille Collines แล้ว Hotel Rwanda (2004)
They're our arch rivals in everything: Sports, women, booze.พวกมันเป็นศัตรูตัวสำคัญของเราในทุกเรื่อง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Archenemies.ศัตรูตัวสำคัญ The Dark Defender (2007)
The guy we're looking for is high-profile:ชายที่เรากำลังตามหา ตัวสำคัญมากทีเดียว ชื่อวิคเตอร์ เฮสเซ Pilot (2010)
You are the... you are the key in all this, okay?นายเป็นตัวสำคัญละ Tell It to the Frogs (2010)
Dae Woong has an important audition tomorrow.แดวุงมีคัดตัวสำคัญวันพรุ่งนี้ Episode #1.3 (2010)
You know what you are, you're like one of those little guys in tights running around the court in a peepy wig.รู้มั๊ย นายมันก็เหมือนเด็กน้อยพวกนั้นแหละ ใส่ชุดคับๆวิ่งไปวิ่งมา บนน้ำแข็ง ไม่ได้เป็นตัวสำคัญอะไร Tooth Fairy (2010)
I... Think you've just lost your most valuable piece.ผมคิดว่าคุณเพิ่งเสียหมากตัวสำคัญไป Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
He's in the middle of all of this.เขาเป็นตัวสำคัญในเรื่องนี้แน่ Lockdown (2011)
She's the easier Mark.เธอเป็นหมากตัวสำคัญ แต่นายไม่สามารถแกล้งทำเป็นแคร์ได้ Disturbing Behavior (2011)
He keeps telling me how I'll have some important role to play in all of this.เขาคอยบอกฉันว่าฉันเป็นตัวสำคัญ ในเรื่องทั้งหมดนี่ Lachlan's Gambit (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deoxyribonucleic acidดูDNA,เป็นโปรตีนเชิงซ้อนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์
dominant(ดอม'มะเนินทฺ) adj. ซึ่งครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,ซึ่งปกครอง,เด่น n. ตัวสำคัญ, Syn. superior,major
primary keyกุญแจหลักในการสั่งให้เรียง (sort) ข้อความหรือตัวเลข จะต้องมีการกำหนดว่าจะเรียงตามอะไร เช่น ตามตัวอักษร ตามความมากน้อย ตามอายุ ฯ ตัวกำหนดนี้เรียกว่า กุญแจ (key) ตัวกำหนดที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า " กุญแจหลัก" ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า "กุญแจรอง" เช่นกำหนดให้เรียงตามตัวอักษร และอายุ ตัวอักษรจะเป็นกุญแจหลัก คือให้เรียงตามตัวอักษรก่อน เมื่อตัวอักษรซ้ำกัน จึงเรียงตามอายุ อายุก็เป็นกุญแจรอง ดู secondary key ประกอบ
protagonist(โพรแทก'กะนิสทฺ) n. ตัวเอกในละครหรือบทประพันธ์,ตัวชูโรง,ผู้สนับสนุน,ผู้แข่งขันตัวสำคัญ., See also: protagonism n.
secondary keyกุญแจรองในการสั่งค้นหาหรือเรียงลำดับข้อมูล จะต้องมีการกำหนดว่าจะใช้ตัวอักษรใด ข้อความใดเป็นตัวกำหนด ที่เรียกว่า " กุญแจ " (key) ตัวที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า "กุญแจหลัก" (primary key) ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า " กุญแจรอง " (secondary key) เช่น กำหนดให้อายุ 20 ปี เป็นกุญแจหลัก และเป็นชาย เป็นกุญแจรอง ดังนี้ก็หมายความว่า ต้องการหาชายที่มี 20 ปี เป็นต้น ดู primary key เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
hero(n) วีรบุรุษ,ผู้กล้า,พระเอก,คนเก่ง,ตัวสำคัญ
trump(n) ไพ่ตัวสำคัญ,เสียงแตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top