Search result for

ตัวผู้

(42 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวผู้-, *ตัวผู้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวผู้[N] male, See also: man, cock, Syn. เพศผู้, เพศชาย, Ant. ตัวเมีย, Example: สุนัขตัวผู้เมื่อถูกตอนแล้วจะอ้วนกว่าเดิมมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ที่มีเพศผู้ (เฉพาะสัตว์และพืชบางชนิด) เช่น แมวตัวผู้ เกสรตัวผู้
ตัวผู้[ADJ] long and sharp, Ant. ตัวเมีย, Example: เขาไปสะพานเหล็กเพื่อซื้อน็อตตัวผู้, Count unit: ตัว, Thai definition: เรียกสิ่งของบางอย่างที่มีรูปแหลมยาว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวผู้น. เพศผู้ (ใช้เฉพาะสัตว์และพืชบางชนิด) เช่น แมวตัวผู้ เสลดพังพอนตัวผู้
ตัวผู้เรียกสิ่งของบางอย่างที่มีรูปแหลมยาว เช่น เกลือตัวผู้, เรียกสิ่งที่มีเดือยสำหรับสอด เช่น นอตตัวผู้, เรียกต้นไม้ต้นที่ไม่มีผลตลอดไป เช่น มะละกอตัวผู้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)
You're all males.พวกนายเป็นตัวผู้กันนะ? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Boys are 275.ตัวผู้ 275 Marley & Me (2008)
Except for that little guy there. Him you could have for 200 even.ยกเว้นตัวผู้ตัวนั้น ฉันให้คุณไป 200 ล่ะกัน Marley & Me (2008)
Hahn, and I have a court order for the immediate release of all women being detained in this institution under the designation code 1 2 pending a formal inquiry into the reasons for their detainment;ผมมีหมายศาล มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้หญิงทุกคน ออกจากที่นี่้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 12 จากการสืบสวนทราบว่า มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย Changeling (2008)
- You lowered your expectations... ...of what you are worthy of.ฉันรู้ว่าแกลดความคาดหวัง ในตัวผู้ชายลงไปมาก Pineapple Express (2008)
The specialty of the groups coming out of this area is trafficking in women.พวกนี้เป็นลักพาตัวผู้หญิงเพื่อค้าประเวณี Taken (2008)
You take the girl.ฉันได้ตัวปีเตอร์แล้ว จับตัวผู้หญิง Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
A male sea lion can weigh up to 700 pounds.สิงโตทะเลตัวผู้หนักได้ถึง 700 ปอนด์ New York Sucks (2009)
Yeah, I've got an adult male bonobo monkey in my pants.ผมมีลิงโบโนโบตัวผู้ อยู่ในกางเกงของผม The Ugly Truth (2009)
She's just his woman is all.เธอแค่ให้เรียกแทนตัวผู้หญิงก็แค่นั้น Peekaboo (2009)
So these little girls got abducted and later kidnapped other girls and killed their families?ผู้หญิงคนนี้ถูกลักพาตัว จากนั้นเลยไปลักพาตัวผู้หญิงคนอื่น และฆ่าครอบครัวนั้นเหรอ ? Bloodline (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวผู้[n.] (tūaphū) EN: male ; man   FR: mâle [m]
ตัวผู้[adj.] (tūaphū) EN: male ; masculine   FR: mâle

English-Thai: Longdo Dictionary
avatar(n ) อวทาร์, รูปแทนตัวผู้ใช้ในโลกเสมือนหรือเกม ซึ่งอาจเป็นสองมิติหรือสามมิติก็ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
andro-(คำเสริมหน้า) หมายถึง "ชาย", "เพศชาย", "ตัวผู้" (male)
androecium(แอนดรี' เซียม) n., (pl. -cia) เกสรตัวผู้. -androecial adj.
androgynous(แอนดรอจ' จินัส) adj. ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเม่ยในดอกเดียวกัน, กะเทย
anther(แอน' เธอะ) n. เกสรตัวผู้ของดอกไม้.
archicarp(อาร์'คิคาร์พ) n. อวัยวะสืบพันธ์ตัวผู้ของเชื้อราจำพวก ascomycetousfungi
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
billy goatn. แพะตัวผู้
black widown. แมงมุมพิษสีดำจำพวกหนึ่ง มันกินตัวผู้
boar(บอร์) n. หมูตัวผู้ที่ไม่ได้ตอน,หมูป่าตัวผู้
buck(บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
BILLY billy goat(n) แพะตัวผู้
buck(n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน
bull(n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง
bullock(n) วัวตัวผู้,วัวตอน,วัวหนุ่ม
cock(n) ไก่ตัวผู้,ก๊อกน้ำ,นักต่อสู้,ผู้นำ,นักเลง,หัวโจก,คนสำคัญ,นกปืน
drake(n) เป็ดตัวผู้
drone(n) ภมร,ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินบังคับ
gander(n) ห่านตัวผู้
gobbler(n) ไก่งวงตัวผู้
hart(n) กวางตัวผู้

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaution(n) |die, pl. Kautionen| ค่าประกันตัวผู้ต้องหา
Fahndung(n) |die, pl. Fahndungen| การตามล่าตัวผู้ร้าย, การตามล่าอาชญากร เช่น Fahndung von Haus zu Haus การค้นหาทุกประตูเรือน

French-Thai: Longdo Dictionary
lapin(n) |m| กระต่ายตัวผู้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top