Search result for

ตัวกำหนด

(29 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวกำหนด-, *ตัวกำหนด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวกำหนด[N] determination, See also: decision, Example: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง, Thai definition: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง
ตัวกำหนด[N] determination, See also: decision, Example: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง, Thai definition: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
determinantตัวกำหนด, ดีเทอร์มิแนนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
determinants of occlusionตัวกำหนดการสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment operatorตัวกำหนดค่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Determinantsตัวกำหนด (พีชคณิต) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gossip Girl - 3X6 Enough About Eve but what truly defines Tonight's honored guestแสบใสไฮโซ ปี 3 Enough About Eve แต่อะไรที่เป็นตัวกำหนดแท้จริง คืนนี้ผู้มีเกียรติทุกท่าน Enough About Eve (2009)
The braces are typically made out of steel or alloy, but the condition of the leg would determine the specific type of device used.ขาเทียมจำพวกที่ทำมาจากโลหะ หรืออัลลอย ตามแต่สภาพของขา จะเป็นตัวกำหนดถึงวัสดุที่ควรจะเลือกใช้ The International (2009)
Are what define us.เป็นตัวกำหนดเรา The Ballad of Booth (2010)
That one book will determine the fate of the company.หนังสือเล่มหนึ่งจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของบริษัท Episode #1.10 (2010)
Whatever frequency Peter's vibrating at will determine how the machine reacts.ความถี่ของปีเตอร์จะเป็นตัวกำหนดว่า เจ้าเครื่องนั่นจะมีปฏิกิริยาแบบไหน Concentrate and Ask Again (2011)
And what determines Peter's frequency?แล้วอะไรที่เป็นตัวกำหนดความถี่ของปีเตอร์ล่ะ Concentrate and Ask Again (2011)
I'm going. I have a deadline to meet tomorrow.ฉันไปละ พรุ่งนี้จะเป็นตัวกำหนด You've Fallen for Me (2011)
What you remember, what you tell everyone is going to define the rest of your life.อะไรที่เธอจำได้ อะไรที่เธอบอกคนอื่น จะเป็นตัวกำหนดทั้งชีวิตของเธอ Potage (2013)
If you can keep your hand steady on a scalpel, when millimeters mark the difference between life and death, you can certainly do this.ถ้าคุณสามารถควบคุมมือให้นิ่ง ในการถือมีดผ่าตัด แล้วมันก็เป็นตัวกำหนดความเป็นและความตาย คุณทำได้แน่นอน Invisible Leash (2013)
The draft actually decides a lot of the game itself.การดราฟท์ฮีโร่นั้น ถือเป็นตัวกำหนดอะไรหลายอย่างในการแข่ง Free to Play (2014)
So, the kind of girlfriend I was should no bearing on what kind of parent...ฉันเป็นแฟนแบบไหน ไม่ใช่ตัวกำหนดหน้าที่พ่อของคุณ 3 Generations (2015)
A man's attitude goes some ways... to the way his life will be.ทัศนคติของผู้ชายจะเป็นตัวกำหนด วิถีชีวิตของเขา Mulholland Dr. (2001)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chromosome(โคร'มะโซม) n. โครโมโซม ซึ่งเป็นตัวกำหนดลักษณะทางกรรมพันธุ์
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)
determinant(ดิเทอ'มิเนินทฺ) n. ปัจจัย,ตัวกำหนด,ลักษณะชี้เฉพาะ
determinative(ดิเทอร์'มิเนทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการกำหนด,เป็นการชี้ขาด,เป็นเครื่องตัดสิน n. ตัวชี้ขาด,ตัวกำหนด,ศัพท์ที่กำหนดไว้
minicomputerมินิคอมพิวเตอร์หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดกลางระหว่าง ขนาดใหญ่ (mainframe) และขนาดส่วนบุคคล (micro computer) การที่จะกำหนดว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใดเป็นขนาดใดนั้น ไม่มีตัวกำหนดบ่งบอกไว้แน่นอน ขึ้นกับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตจะเรียกเอง
netbios(เน็ตไบออส) ย่อมาจาก Network Basic Input / Output System หมายความถึงไบออสที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผล ตลอดจนหน่วยความจำที่จะใช้ในเครือข่าย เพื่อช่วยไบออสของแต่ละเครื่องที่มีอยู่แล้วอีกทีหนึ่ง ดู Bios ประกอบ
network basic input / outไบออสเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NetBIOS (อ่านว่า เน็ตไบออส) หมายความถึงไบออสที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผล ตลอดจนหน่วยความจำที่จะใช้ในเครือข่าย เพื่อช่วยไบออสของแต่ละเครื่องที่มีอยู่แล้วอีกทีหนึ่ง ดู BIOS ประกอบ
pipelineการทำงานแบบสายท่อหมายถึง วิธีการเชื่อมโยงสองโปรแกรมหรือกว่านั้นเข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้ผลที่เกิดจากการประมวลผลในโปรแกรมแรก เป็นตัวกำหนดเรียกโปรแกรมที่สอง (หมายความว่า โปรแกรมที่สองจะเป็นโปรแกรมใด ขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมแรก) การประมวลผลในโปรแกรมที่สองก็จะเรียกโปรแกรมต่อไป วิธีการนี้ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ ดอส (DOS)
primary keyกุญแจหลักในการสั่งให้เรียง (sort) ข้อความหรือตัวเลข จะต้องมีการกำหนดว่าจะเรียงตามอะไร เช่น ตามตัวอักษร ตามความมากน้อย ตามอายุ ฯ ตัวกำหนดนี้เรียกว่า กุญแจ (key) ตัวกำหนดที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า " กุญแจหลัก" ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า "กุญแจรอง" เช่นกำหนดให้เรียงตามตัวอักษร และอายุ ตัวอักษรจะเป็นกุญแจหลัก คือให้เรียงตามตัวอักษรก่อน เมื่อตัวอักษรซ้ำกัน จึงเรียงตามอายุ อายุก็เป็นกุญแจรอง ดู secondary key ประกอบ
season(ซี'เซิน) n. ฤดู,คราว,กาล,ฤดูกาล,เทศกาล,หน้า,ตัวกำหนดเวลา,ตั๋วฤดู,ระยะเวลา,ช่วงเวลา vt. ปรุง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาด,คุ้นเคย,ประสบการณ์,ตากให้แห้ง. vi. ปรุง,ปรุงรส,คุ้นเคย., See also: seasonedly adv. seasoner n. -Phr. (in season หน้า (มะม่วง,ลิ้นจี่

English-Thai: Nontri Dictionary
determinant(n) ตัวกำหนด,สิ่งที่แสดงผล,ลักษณะเฉพาะ,ปัจจัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top