Search result for

ตัดกัน

(39 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัดกัน-, *ตัดกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดกัน[V] contrast, Syn. ขัดกัน, Example: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน, Thai definition: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ตัดกัน[V] intersect, See also: cross, Example: ถนนสองสายตัดกัน, Thai definition: ตัดผ่านขวางกัน
ตัดกัน[V] intersect, See also: cross, Example: ถนนสองสายตัดกัน, Thai definition: ตัดผ่านขวางกัน
ตัดกัน[V] contrast, Syn. ขัดกัน, Example: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน, Thai definition: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัดกันก. ขัดกัน, ตรงกันข้ามอย่างสีแสดกับสีครามหรือสีเหลืองกับสีม่วง, (ใช้แก่สี)
ตัดกันผ่านขวางกัน เช่น ถนนตัดกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And to our right here, you'll see the lovely Sacramento River winding its way through the dichromatic landscape.และทางด้านขวามือ คุณจะเห็นแม่น้ำซาคราเมนโต ..ไหลตัดผ่านภูมิทัศน์ ที่ตัดกันเป็นสองสี The Ugly Truth (2009)
If their paths had ever crossed,ถ้ามีส่วนไหนตัดกันหละ Dirty Harry (2009)
♪ You made me so very happy ♪♪ Sometimes in life there really are bonds formed that can never be broken.บางครั้งในชีวิตคนเราก็มี สายสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาด Bride Wars (2009)
This or something like this you'd have to cut for someone to die.หรือสายนี้ ที่เธอควรจะตัดกันนะ Episode #1.1 (2010)
I'd love to stay and figure out the cosmic intersection.อยากอยู่กิน และคำนวน การตัดกันของจักรวาล Will (2011)
I mean, after you killed Robbie Shaw together, you probably thought that you guys had an unbreakable bond.ผมหมายถึง หลังจากที่คุณฆ่า ร็อบบี้ ชอว์ด้วยกัน คุณอาจจะคิดว่า พวกคุณมีความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาด True Genius (2012)
I buy the argument for a flamboyant supercar. I get it.ผมซื้อรถซูเปอร์คาร์ที่ตัดกัน กับสีสันฉูดฉาด ผมเข้าใจแล้ว Episode #18.1 (2012)
It's a cross between reclining Buddha and some wicked Afghani stuff.มันตัดกันอยู่ระหว่าง พระพุทธเจ้านอน และพวกของเลวๆ ของอาฟกานิสถาน Panama Red (2012)
The two worlds, the politicians and the Mafia.ที่ๆ 2 สิ่งมาตัดกัน นักการเมืองกับมาเฟีย American Hustle (2013)
I mean, the contrast between illumination and blackness-- it's tragic.ผมหมายถึง การตัดกันของแสงเงา มันดูเศร้านะ Closer (2013)
There is exactly one point of common intersection for each of the 4 cars, and I am sending it to you now.นั่นไง มีอยู่จุดนึงNที่เป็นจุดตัดกัน ของรถทั้ง 4 คัน และฉันส่งพิกัดให้แล้วตอนนี้ #6 (2013)
It has to be on a telluric current, or maybe even at the axis of two or where they all intersect.มันต้องอยู่บนกระแสเทลลูริกแน่ อาจอยู่บนแกนทั้งสอง ไม่ก็จุดที่กระแสทั้งหมดมาตัดกัน Alpha Pact (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดกัน[n.] (tatkan) EN: intersect ; cross   FR: s'entrecouper ; se croiser
ตัดกัน[n.] (tatkan) EN: contrast   
ตัดกัน[X] (tatkan) EN: intersecting   
ตัดกัน[X] (tatkan) EN: contrasting   
ตัดกัน[X] (tatkan) EN: estranged ; broken off   
ตัดกันเด่นชัด[v. exp.] (tatkan denchat) FR: contraster très vivement ; se détacher ; trancher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clash[VT] ตัดกัน (สี)
clash[VI] ตัดกัน (สี)
intersect[VT] ตัดกัน (ถนน), Syn. divide, bisect, Ant. join, unite
intersect[VI] ตัดกัน (เส้น), Syn. cross

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
cloverleafn. ชุมทางหลวงที่ตัดกันเป็นรูปดอกจิก adj. คล้ายใบต้นหญ้า
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent,compatible
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + <เครื่องหมาย>เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
spreadsheetตารางจัดการหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นตาราง มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาทำการคำนวณได้ และจะให้ผลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเป็นที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เป็นต้น
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
worksheetแผ่นงานหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมตารางจัดการ (Spreadsheet) ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลเป็นแถว (row) และ คอลัมน์ (column) แต่ช่องที่มีเส้นตัดกันเรียกว่า เซลล์ (cell) แต่ละเซลล์เป็นที่เก็บข้อมูล และจะมีชื่อกำกับ

English-Thai: Nontri Dictionary
contrast(vi) ตัดกัน,ผิดแผกกัน,แตกต่าง,ตรงกันข้าม
crisscross(adj) กากบาท,ไขว้,ซึ่งตัดกัน
traverse(adj) ตัดกัน,ขวาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top