Search result for

ตะโกน

(51 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะโกน-, *ตะโกน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะโกน[V] shout, See also: bawl, holler, roar, call out, cry out, yell, exclaim, scream, bellow, Syn. ตะเบ็ง, ร้อง, เปล่งเสียง, แผดเสียง, Example: เสียงดนตรีหรือร้องดังจนเกินไปจึงทำให้แขกในงานต้องตะโกนคุยกันแข่งกับเสียงดนตรี, Thai definition: ออกเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้ได้ยิน
ตะโกนสั่ง[V] shout an order, Syn. สั่ง, Example: นายห้างตะโกนสั่งพนักงานในร้านให้ไปดูแลลูกค้าหน้าร้าน
ตะโกนเรียก[V] hail, See also: holler, call out, cry out, call someone loudly, Syn. ร้องเรียก, Example: ยามเช้าคุณยายเดินออกมานอกชานตะโกนเรียกลูกสาวคนโตให้จัดหาอาหารเช้าให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะโกนก. ออกเสียงดังกว่าปรกติเพื่อให้ได้ยิน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People are screaming. it's exciting.ผู้คนตะโกนร้องเต็มไปหมด มันตื่นเต้นจริงๆครับ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Who are you shouting at?คุณตะโกนใส่ใครอยู่? Beethoven Virus (2008)
Why are you yelling? You startled the baby.ทำไมนายต้องตะโกนด้วย ลูกนายร้องแล้วเห็นมั๊ย Baby and I (2008)
Then go over there. I'll shout here.งั้นก็ไปที่นั่นสิ ชั้นจะตะโกนอยู่ตรงนี้ My Sassy Girl (2008)
Look, I'm sorry that I yelled, but can you get us out of here?เฮ้ ผมขอโทษที่ผมตะโกนด่าเมื่อกี้นะ แต่คุณช่วย พาเราออกไปจากที่นี่ได้มั๊ย? Day of the Dead (2008)
Stop pounding. Look!หยุดตะโกนสิ ดู! Day of the Dead (2008)
If I hear anything, I'll be sure to give you a holler.ถ้าได้เรื่องอะไรจะรีบตะโกนบอกคุณเลย Jumper (2008)
- ♪♪ [traditional] - [Men shouting][เสียงผู้ชายตะโกนNew York, I Love You (2008)
- ♪♪ [continues] - [Shouting continues][เสียงตะโกนต่อเนื่อง] New York, I Love You (2008)
[Children laugh and yell][เสียงเด็กหัวเราะ และตะโกนNew York, I Love You (2008)
I was wrong to yell at you;ฉันผิดเองที่ตะโกนใส่เธอ Changeling (2008)
You yelled, or something?คุณตะโกนอะไรรึเปล่า ? Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow   FR: crier ; s'écrier
ตะโกนสั่ง[v. exp.] (takōn sang) EN: shout an order   
ตะโกนเรียก[v. exp.] (takōn rīek) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly   FR: crier ; s'écrier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bawl[VT] ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, See also: ตะคอก, ตวาด, Syn. shout, yell, Ant. whisper
bawl[N] ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, See also: ตะคอก, ตวาด, Syn. yell
bark at[PHRV] ตะคอกใส่, See also: ตะโกนใส่, ขู่ตะคอก
bark out[PHRV] ตะโกน, See also: ร้องสั่ง, ร้องถาม
bawl out[PHRV] ตะโกนใส่, See also: ร้องใส่, ร้องออกมา
bellow out[PHRV] ตะโกนเสียงดัง, See also: ร้องเสียงดัง
blow off the steam[PHRV] ตะโกนส่งเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดอย่างตื่นเต้น, พูดอย่างโกรธเคือง, Syn. let off
cry[VI] ตะโกน, See also: ป่าวร้อง
cry[VT] ตะโกน, See also: ป่าวร้อง, Syn. shout, yell, cry out
call back[PHRV] ตะโกนกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar,bellow
bell(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆัง,กระดิ่ง,เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง,ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง,ดังสนั่นหวั่นไหว,ร้องตะโกน -Conf. belle
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
exclaim(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทาน,ร้องตะโกน,เปล่งเสียง,ร้อง., See also: exclaimer n. ดูexclaim exclamation n. ดูexclaim exclamatory adj. ดูexclaim
hark(ฮาร์ค) vt. ฟัง n. การร้องตะโกนให้สุนัขไปตามกลิ่น
holler(ฮอล'เลอะ) v. ร้องดัง,ตะโกน,โอดครวญ,ร้องทุกข์,n. เสียงโอดครวญ,เสียงร้องตะโกน
hoot(ฮูท) v.,n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว,ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
ole(โอเล') n. การตะโกน,เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล <คำอ่าน>ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
shout(เชาทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,ร้องตะโกน,ร้องเรียก,ร้องเสียงดัง,ตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก,เสียงร้องเรียก,เสียงตะโกน., See also: shouter, Syn. yell
timber(ทิม'เบอะ) n. ไม้,ท่อนไม้,ต้นไม้ (ขนาดใหญ่) ,ป่าไม้,โครงไม้,โครงเรือ,ไม้ขื่อ,ลักษณะหรือคุณสมบัต'ของบุคคล. vt. ใสไม้มค้ำด้วยไม้. interj. คำตะโกนของผู้ตัดไม้เพื่อเตือนให้ผู้อยู่ข้าง ๆ ให้ระวังไม้ที่กำลังจะล้มลง

English-Thai: Nontri Dictionary
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก,ตะโกน,ตะคอก,ตวาด
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน
shout(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก
shout(vi) ตะคอก,ตะโกน,ตะเบ็งเสียง,ร้องเรียก
vociferate(vi) ตะโกน,ส่งเสียงหนวกหู
yell(n) การตะโกน,การโห่ร้อง,การแผดเสียง,การเอ็ดตะโร
yell(vi) ตะโกน,เอ็ดตะโร,โห่ร้อง,แผดเสียง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shrieked (vi ) ตะโกนหรือกรีดร้องด้วยความกลัว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
叫ぶ[さけぶ, sakebu] Thai: ตะโกน English: to shout

German-Thai: Longdo Dictionary
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ , See also: Related: rufen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top