Search result for

ตะลุย

(23 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะลุย-, *ตะลุย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะลุย[ADV] at a stretch, See also: in a breath, at one sitting, at one go, Example: เธอตะลุยอ่านหนังสือรวดเดียวจบ, Thai definition: ทำรวดเดียว
ตะลุย[ADV] dabble in, See also: dabble at, Syn. ผ่านๆ ตา, Example: เขาต้องอ่านหนังสือสอบหลายเล่ม บางเล่มต้องอ่านอย่างละเอียดแต่บางเล่มแค่อ่านตะลุยผ่านๆ ตาก็พอแล้ว, Thai definition: อาการที่อ่านเรื่อยไปโดยไม่พินิจพิจารณา
ตะลุย[V] smash, See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one's way into, go through without fea, Syn. บุก, รุกไล่, บุกขยี้, Example: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งกำลังเข้าตะลุยตรวจค้นบ้านกำนันสิงห์ซึ่งเป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้ารายใหญ่, Thai definition: อาการที่ตีหรือบุกดะเข้าไปไม่รั้งรอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะลุยก. เคลื่อนที่เข้าตีหรือบุกดะเข้าไปโดยไม่หยุด เช่น กองทัพตะลุยแดนข้าศึก, ทำอย่างเร่งรีบเพื่อให้ได้มากที่สุด เช่น ตะลุยทำงานให้เสร็จ
ตะลุยเที่ยวไป เช่น ตะลุยไปทั่วทุกที่.
ตะลุยว. อาการที่ตีหรือบุกดะเข้าไปโดยไม่หยุด เช่น บุกตะลุย
ตะลุยอาการที่ทำอย่างเร่งรีบเพื่อให้ได้มากที่สุด เช่น อ่านหนังสือตะลุย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We should hit up the casino again. It's been a while.เราน่าจะไปตะลุยคาสิโนอีกครั้ง นี่มันก็นานมากแล้ว Pineapple Express (2008)
Okay, yeah. We'll definitely hit the casino up.ได้สิ ต้องไปตะลุยคาสิโนให้กระจาย Pineapple Express (2008)
Which one of you brainiacs Came up with astral projection?ไหนใครเป็นคนต้นคิดโครงการตะลุยอวกาศนี่ขึ้นมา Death Takes a Holiday (2009)
Kevin, we need to find a more effective way around those drones.เควิน เราต้องมีวิธี บุกตะลุยพวกมันให้้เหนือชั้น Ben 10: Alien Swarm (2009)
No, Max, it wasn't right to go it alone.ไม่หรอกแมกซ์ ผมผิดเองที่ตะลุยเดี่ยว Ben 10: Alien Swarm (2009)
And one to hell and backตะลุยนรกอีกหนึ่ง The Expendables (2010)
I went after the Stivilettos 'cause they hurt Georgia.ผมตามตะลุยพวกสติวิแลตโต เพราะพวกเขาทำร้ายจอร์เจีย Polly Wants a Crack at Her (2010)
Fasten your seat belts, people. It's going to be a funky ride. {"Good Vibrations" by Marky Mark and the Funky Bunch playing}รัดเข็มขัดให้แน่น เราจะตะลุยแดนฟังก์ Funk (2010)
Why play the field in the big city with your best friend - to your banjo-playing second cousin?ตะลุยเมืองใหญ่กับเพื่อนรัก จะสู้อยู่กับญาติเชยๆได้ไง? Broad Daylight (2010)
Very rare and high quality item.เรากล้าบุกตะลุยทุกที่ Clash of the Titans (2010)
♪ I'm out the door, I'm gonna hit this city ♪#ก้าวขาออกปะตู ออกไปตะลุยกัน# Blame It on the Alcohol (2011)
Johnny, I just spent two days wading through someone else's garbage, and, quite frankly, I don't have the time or the energy to go through all the clowns and candy wrappers you've got going on up in there.กับความรู้สึกที่มีให้เธอ จอนนี่,\ ฉันเพิ่งใช้เวลาสองวัน ตะลุยผ่านขยะ ของใครบางคน And Hoarder Culture (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
path breakern. ผู้บุกเบิก,นักรบผู้บุกตะลุย
wade(เวด) vi.,n. (การ) ลุย,เดินลุย,ตะลุย,ลุยน้ำ,เล่นน้ำ,ไปอย่างยากลำบาก vt. ผ่านอย่างลำบาก,ลุย -Phr. (wade in (into) เริ่มอย่างกระฉับกระเฉงมโจมตีอย่างรุนแรง), See also: wadable adj. wadeable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
override(vt) ผ่านข้าม,ตะลุย,คร่อม
wade(vi) ลุยน้ำ,ตะลุย,บุก,เล่นน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top