Search result for

ตะบัน

(29 entries)
(0.1944 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะบัน-, *ตะบัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะบัน[V] punch, See also: box, hit, bop, sock, pummel, pound, Syn. ชก, ต่อย, Example: เขาอยากจะตะบันหน้าเจ้านายที่หักเงินเดือนเขา
ตะบัน[N] metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing, Syn. ตะบันหมาก, Example: คุณยายใช้ตะบันหมากใบนี้ตั้งแต่ยังเป็นสาว, Thai definition: เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น
ตะบัน[V] be persistent, See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, Example: แกตะบันสวมเสื้อตัวเดียวกันตั้งเดือน
ตะบัน[V] pound, See also: hit, pierce, thump, Syn. กระทุ้ง, แทง, ทิ่ม, Example: แม่ลุกขึ้นมาตะบันหมากแต่เช้ามืด, Thai definition: ทิ่มหรือแทงกดลงไป
ตะบัน[ADV] persistently, See also: without stopping, constantly, continuously, repeatedly, Syn. ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, ตะบี้ตะบัน, Example: ชายหนุ่มพากันตะบันดื่มอย่างไม่คิดถึงสังขาร, Thai definition: คำประกอบกริยาหมายความว่า ไม่มียับยั้ง, เรื่อยไป
ตะบัน[N] orange mangrove, See also: Xylocarpus gangeticus Parkins., Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Xylocarpus gangeticus Parkins. ในวงศ์ Meliaceae ขึ้นตามโขดหินชายทะเล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะบันน. เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปทรงคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น. (เทียบ ข. ตฺบาล่ ว่า ครก).
ตะบันก. ทิ่ม แทง หรือกระแทกลงไป, กระทุ้ง
ตะบันดึงดัน เช่น ตะบันเถียง.
ตะบันว. คำประกอบกริยาหมายความว่า ไม่มียับยั้ง, เรื่อยไป, เช่น เที่ยวตะบัน เถียงตะบัน, ตะบันราด ก็ว่า.
ตะบันน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb. ในวงศ์ Meliaceae ขึ้นตามโขดหินชายทะเล.
ตะบันน้ำกินก. เคี้ยวของกินไม่ไหวเพราะแก่มาก.
ตะบันราดว. คำประกอบกริยาหมายความว่า ไม่มียับยั้ง, เรื่อยไป,เช่น เที่ยวตะบันราด เถียงตะบันราด, ตะบัน ก็ว่า.
ตะบันไฟน. ของอย่างหนึ่งรูปคล้ายตะบัน ทำด้วยเขาควายเป็นต้น เจาะช่องแคบ ๆ ขนาดครือ ๆ กับลูกตะบัน มีลูกตะบันสำหรับตบลงไปในกระบอกโดยเร็วเพื่อให้เกิดไฟติดเชื้อที่ปลายลูกตะบันนั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impulse pumpตะบันน้ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hydraulic ramhydraulic ram, ตะบันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sock it to me, baby.ตะบันให้ฉันทารก Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
And you had rambled on for 18 pages.และเธอก็ตะบี้ตะบันเขียนมาตั้ง 18 หน้า The One with the Jellyfish (1997)
As long as I have fists I will bash you!ตราบใดที่ข้ามีกำปั้น ข้าจะตะบันเจ้า There Will Be Blood (2007)
I will smack you in the face.ฉันจะตะบันหน้าคุณ The Ten (2007)
I'm ready to slap him aroundผมพร้อมที่จะตะบันหน้าเขา Art Imitates Life (2008)
Dots her is with tiny,ก็ตะบันไปที่ตาของเธอ Social Psychology (2009)
If you say Allison, I'm gonna punch you in the head.ถ้านายบอกอัลลิสัน ฉันจะตะบันหัวนาย Wolf Moon (2011)
I would fight him, but I tore a quad within the midst of the dance...ฉันจะตะบันหน้ามันซะ แต่ฉันเพิ่งเหนื่อยจากการเต้นมา.. Pitch Perfect (2012)
I'm going to rip that mullet off your head.ฉันจะตะบันหน้าแก Props (2012)
So with that big carrot you hit all your basic food groups.กับแครอทชิ้นใหญ่ที่คุณตะบัน ทั้งหมดคืออาหารพื้นฐานของคุณ What Lies Beneath (2012)
Say that again, I pummel you.พูดอีกครั้ง ฉันจะตะบันหน้านาย Trapped (2012)
You're gonna get your ass kicked.ระวังจะโดนตะบันหน้าเอาล่ะ Pacific Rim (2013)

English-Thai: Nontri Dictionary
cram(vt) ยัด,ยัดเยียด,อัด,ตะบัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top