Search result for

ตะครุบ

(36 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะครุบ-, *ตะครุบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะครุบ[V] catch, See also: pounce, seize, grab, snatch, grasp, Syn. ตะปบ, จับ, คว้า, ฉวย, Example: สัตว์ร้ายพวกเสือและสุนัขป่าจะคอยตะครุบสัตว์เล็กกินเป็นอาหาร, Thai definition: เอามือตะปบลงจับโดยเร็ว
ตะครุบกบ[V] tumble over, See also: slip, fall down, take a tumble, take a fall, Syn. หกล้ม, ล้ม, Thai definition: หกล้มเอามือเท้าพื้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะครุบก. เอามือตะปบลงจับโดยเร็ว.
ตะครุบกบก. หกล้มหน้าคว่ำ มือเท้าพื้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are not going to let that thing chase us out!เราจะไม่ไปไหนเพื่อให้ ไอ้เจ้านั่นไล่ตะครุบกิน Outlander (2008)
"you might have captured the gun"ท่านอาจตะครุบจับปืนได้" Frost/Nixon (2008)
He's gonna stimulate the entire economy by going after that 7%.เอ้ารีบตะครุบเพราะเรา มีเศรษฐกิจแบบนักบริโภคนิยม เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบ The Girlfriend Experience (2009)
Yeah, by taking our money and giving it to them. Hey, let me take yours, and give it to him...โดยการตามตะครุบ หลักเศรษฐกิจบริโภคนิยม... The Girlfriend Experience (2009)
I don't believe in it. You ever seen a lion limber up before taking down a gazelle?ฉันไม่เชื่อหรอก นายเคยเห็นสิงโตวอมอัพก่อนจะตะครุบละมั่งไหมหละ Zombieland (2009)
so you jumped him.นายเลยตะครุบเขา The Big Wheel (2009)
Women are not poultry. You can't just grab.ผู้หญิงไม่สัตว์ปีก คุณไม่สามารถไล่ตะครุบ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
- That wasn't a grab.-นั่นไม่ใช่ไล่ตะครุบ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
♪ I got gloss on my lips... ♪ Can you do that with a game on the line and ten gorillas bearing down on you who want nothing more than to taste your sweet, virgin blood?นายจะทำได้มั้ยถ้ามี กอริลล่าสิบตัว จ้องตะครุบนาย Preggers (2009)
- Okay, which empty building?- ใกล้ๆตรงที่คุณตะครุบผม จะจูบผม Fresh Paint (2010)
- She, uh, chase you down an alley and jump on you, too?เธอไล่ตะครุบนายตามซอยเหรอ? Mercury Retrograde (2010)
Then, the Crocodile Thief pounced!แล้วเจ้าจระเข้ก็กระโดด ตะครุบ! จ๊ะเอ๋ Kung Fu Panda Holiday (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะครุบ[v.] (takhrup) EN: catch ; pounce (on) ; seize ; grab ; snatch ; grasp   FR: attraper ; saisir ; s'abattre sur ; fondre sur
ตะครุบกบ[v.] (takhrup kop) EN: tumble over ; slip ; fall down ; take a tumble ; take a fall   FR: prendre une bûche (fam.) ; ramasser une bûche (fam.)
ตะครุบขโมย[v. exp.] (takhrup khamōi) EN: arrest a thief   FR: attraper un voleur
ตะครุบเหยื่อ[v. exp.] (takhrup yeūa) FR: saisir une proie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catch[VT] จับ, See also: ตะครุบ, ฉวยจับ, Syn. capture, seize
snap at[PHRV] ตะครุบ, See also: งับ, กัดอย่างรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catcing(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
pounce(เพาซฺ) vi. โฉบลงอย่างรวดเร็ว,โจมตี,จู่โจม. vt. โฉบตะครุบ. n. อุ้งเล็บของสัตว์ประเภทเหยี่ยว
snap(สแนพ) vt.,vi.,n. (การ) ขบฟัน,ดีดนิ้ว,หวดแส้,ปิดดัง,งับกัดอย่างแรง,ตะครุบ,ทำให้แตกอย่างฉับพลัน,ทำหัก,พูดตะคอก,พูดอย่างรีบร้อน,ถ่ายรูป,เป็นประกาย,ยิงรวดเร็ว,สับไกปืน,ชิง,ช่วงชิง,กระทำอย่างรวดเร็ว,หวดแส้,ปิดดัง,โอกาสที่จะรวยอย่างรวดเร็ว,ช่วงระยะเวลาอันสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
catch(vt) จับ,เกาะ,คว้า,ตะครุบ,ฉวย,ได้รับ,พบ,สบ(ตา),โดยสาร,ไปทัน
grab(vt) ฉกชิง,ตะครุบ,ฉวย,คว้า,โฉบ,เฉี่ยว,แย่ง,จับ
maul(vt) ทุบตี,ขย้ำ,ทำลาย,ตะครุบ,ทำให้เสียโฉม
paw(vt) ตะครุบ,ตะปบ,ลูบคลำ,ตะกุย,เกา,ข่วน
pounce(vi) ฉวย,โฉบ,ฉก,เฉี่ยว,ตะครุบ,เข้าตี
snap(n) เสียงแหลม,การหยิบฉวย,ความเร็ว,ลูกดุมขอ,การตะครุบ
snap(vt) ฉวย,ดีดนิ้ว,ตะครุบ,สะบัด,กดกล้องถ่ายรูป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top