Search result for

ตลับ

(52 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตลับ-, *ตลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลับ[N] cassette, See also: small box, case, Example: ปัจจุบันมีตลับพลาสติกมากมายหลายแบบวางขายตามท้องตลาด, Count unit: ตลับ, ใบ, Thai definition: ภาชนะอย่างหนึ่ง สำหรับใส่สิ่งของ โดยมากมีรูปกลมๆ ขนาดไม่ใหญ่นัก มีฝาปิด
ตลับ[N] name of a species mollusk, Example: เรากินหอยตลับผัดพริกสดกันเป็นประจำทุกอาทิตย์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหอยทะเลกาบคู่ชนิด Meretrix meretrix ในวงศ์ Veneridae เปลือกหนาเป็นมัน ฝังตัวอยู่ตามหาดทรายในทะเลเขตร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตลับ(ตะหฺลับ) น. ภาชนะอย่างหนึ่ง สำหรับใส่สิ่งของเช่นขี้ผึ้งสีปากหรือยา โดยมากมีรูปกลมแป้น ขนาดไม่ใหญ่นัก มีฝาปิด.
ตลับ(ตะหฺลับ) น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่หลายชนิด ในวงศ์ Veneridae เปลือกหนารูปคล้ายสามเหลี่ยม ส่วนใหญ่ผิวเรียบ เป็นมัน มีสีและลวดลายต่าง ๆ กัน เช่น ชนิด Meretrix meretrix (Linn.).
ตลับนาก(ตะหฺลับ-) น. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่ง ผลกลมป้อม กลิ่นหอม.
เครื่องในตลับสำหรับใส่เครื่องกินหมากที่อยู่ภายในหีบหมากเครื่องยศของฝ่ายใน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cassetteตลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cassetteตลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
release bearing; clutch thrust bearing; throwout bearing; withdrawal bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clutch thrust bearing; release bearing; throwout bearing; withdrawal bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
throwout bearing; clutch thrust bearing; release bearing; withdrawal bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal bearing; clutch thrust bearing; release bearing; throwout bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hub bearingตลับลูกปืนดุมล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilot bearingตลับลูกปืนหัวเพลาคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
needle bearingตลับลูกปืนเข็ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ball bearingตลับลูกปืนเม็ดกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ball-bearingsตลับลูกปืนในเครื่องจักร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fifty rounds a drum.ตลับหนึ่ง 50 นัด. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Twenty million records sold already and she's not even 25.20 ล้านตลับขายหมดเกลี้ยงและเธออายุยังไม่ถึง 25 ด้วยซ้ำ Taken (2008)
Even if she doesn't want to give a secret concert at the Bleecker, at least show me the courtesy of writing back.กาก้าเป็นศิษย์เก่าทิชนะ ถ้าเธอไม่อยากมีคอนเสิร์ตลับนี้ที่บลีคเกอร์ อย่างน้อยก็น่าจะเขียนจดหมายมาบอกบ้าง The Last Days of Disco Stick (2009)
The secret life of Dean."ชีวิตลับของดีน" The Real Ghostbusters (2009)
Vicki, that ball bearing.วิคกี้ ตลับลูกปืน MacGruber (2010)
And that is how you steam clams.และนี่คือวิธีการอบหอยตลับ The Substitute (2010)
If it doesn't print, check the cartridge.ถ้ามันปริ้นท์ไม่ได้, ลองเช็คตลับหมึกซิ Personal Taste (2010)
My mother's secret life?ชีวิตลับๆของแม่ผม? I Am Number Nine (2011)
You can't expect me to sit on my pregnant laurels while Chuck gets away with a secret double life.แล้วจะให้ฉันนั่งท้องเฉยๆ ในขณะที่ชัคลอยนวล ไปกับชีวิตลับตีสองหน้า The Big Sleep No More (2011)
Under the sponge of this compact, there's a plug-in device that'll fit into the prince's Blackberry.ใต้ฟองน้ำของแป้งตลับนี้ มีอุปกรณ์เล็กๆอันหนึ่ง ขนาดพอดีกับมือถือของเจ้าชาย Grace (2011)
I need your compact.ฉันอยากได้ตลับแป้งของเธอ Grace (2011)
I mean, she's obviously got a secret life going on out there.ฉันหมายถึง เธอจะมีชีวิตลับส่วนตัวอยู่ตลอด Clean Skin (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลับ[n.] (talap) EN: cassette ; small box ; covered box ; case   
ตลับเทป[n. exp.] (talap thēp) EN: tape cassette   
ตลับเมตร[n.] (talapmēt) EN: tape rule   FR: mètre ruban [m] ; ruban à mesurer [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casket[N] ตลับ, See also: กล่องเล็กๆ
cassette[N] ตลับเทป, Syn. tape, audio cassette, cassette tape
compact[N] ตลับแป้ง, Syn. vanity case, makeup case
locket[N] ตลับหรือกล่องเล็กที่มักทำเป็นจี้ห้อยคอ
video[N] ตลับเทปวิดีโอ, See also: วีดิโอ, Syn. recording
videocassette[N] ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
casket(คาส'คิท) {casketted,casketting.caskets| n. โลงศพ,กล่องเล็ก ๆ ,ตลับ vt. ใส่โลงศพ,ใส่ในกล่อง ใส่ในตลับ, Syn. coffin
cassette(คะเซท') n. ตลับเทป
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป
cell(เซลล์) n. เซลล์,ห้องเล็ก ๆ ,กุฎิ,กลุ่มเล็ก ๆ ,ห้องขังนักโทษ,ช่องหนึ่ง ๆ ในหม้อแบตเตอรี่,อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า,ช่องในรังผึ้ง,กล่อง,ตลับ, Syn. compartment
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
connive(คะไนฟว') {connived,conniving,connives} vi. ยินยอมลับ ๆ ,ยินยอมในที่,อนุญาตลับ ๆ ,ร่วมมืออย่างลับ ๆ ,หลิ่วตา., See also: conniver n. ดูconnive connivingly adv. ดูconnive, Syn. conspire
grease cupตลับจาระบี, Syn. oilcup

English-Thai: Nontri Dictionary
cassette(n) ตลับเทป,เทปคาสเซ็ท
panther(n) เสือดำ,เสือลายตลับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
steel tape (n ) ตลับเมตร
tape measure (n) ตลับเมตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top