Search result for

ตลก

(72 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตลก-, *ตลก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
มุกตลก[mool talok] (n ) a pun, a joke Even many Thais confused with the spelling of มุกตลก to มุขตลก. According to ROYIN, the correct spelling is มุกตลก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลก[ADV] ridiculously, See also: absurdly, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนพูดจาตลกทำให้คนอยู่ใกล้ไม่เบื่อ, Thai definition: อย่างขบขัน, อย่างน่าหัวเราะ
ตลก[V] fun, See also: joke, jest, ridicule, amuse, jeer, mock, sneer, taunt, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, Ant. เศร้า, Example: แนวคิดบางอย่างตลกเสียจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นแนวคิดของรัฐมนตรี, Thai definition: ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตลก[N] joker, See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon, Example: พ่อเป็นตลกของคณะหมอลำชื่อดัง, Thai definition: ผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตลก[ADJ] farcical, See also: comical, amusing, funny, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนตลกๆ ทำให้คนอื่นสนุกสนาน, Thai definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตลกฝืด[V] be not funny, See also: be not amusing, Syn. ไม่ตลก, ไม่สนุก, จืดชืด, Example: ตลกคณะนี้เล่นทีไรก็ตลกฝืดทุกทีทำให้คนชมลุกหนีเป็นประจำ, Thai definition: พยามทำตลก แต่ไม่ขัน
ตลกบาตร[N] cloth sling for a Buddhist monk's begging-bowl, Syn. ถลกบาตร, Example: เณรหยิบตลกบาตรขึ้นมาสะพายไหล่, Thai definition: ถุงสำหรับใส่บาตรทำด้วยผ้า
ตลกขบขัน[ADJ] humourous, See also: jocular, amusing, cheerful, entertaining, funny, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, น่าหัวเราะ, Example: เธอชอบเอาเรื่องตลกขบขันมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังเสมอ, Thai definition: ที่น่าขำขัน, ที่น่าหัวเราะ
ตลกคะนอง[ADV] crack jokes, See also: wild comical, mettlesome joke, savage joke, Example: คนบางคนพูดจาตลกคะนองตามใจชอบ, Thai definition: แสดงอาการที่พูดหรือทำให้ผู้อื่นขบขันด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ
ตลกโปกฮา[ADJ] uproarious, See also: clownish, tumultuous, Example: ผมไม่ชอบละครตลกโปกฮา ชอบแบบลึกลับมากกว่า, Thai definition: ที่มีลักษณะชวนให้ขบขันเฮฮา
ตลกบริโภค[V] be a joke for eating, Syn. หลอกกิน, Example: เขาชอบทำตลกบริโภคเพื่อกินฟรีเป็นประจำ, Thai definition: ทำตลกโปกฮาผสมผเสเพื่อหวังผลจะได้กินฟรี, ทำทีเล่นเพื่อหลอกกิน, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตลก(ตะหฺลก) ก. ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น
ตลกโดยปริยายหมายความว่า แกล้งทำหรือพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดเพื่อผลประโยชน์ของตน เช่น เล่นตลก.
ตลก(ตะหฺลก) ว. ขบขัน, ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น เช่น หนังตลก, เรียกผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขัน ว่า ตัวตลก, เรียกเรื่องที่ทำให้ขบขันหรือเข้าใจผิด ว่า เรื่องตลก.
ตลกคะนองว. อาการที่พูดหรือทำให้ขบขันด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ.
ตลกบาตร(ตะหฺลก-) น. ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า (สายโยก), ถลกบาตร ก็ว่า.
ตลกหัวเราะน. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
ตลกโปกฮาว. อาการที่พูดชวนให้ขบขันเฮฮา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
โหล่ตลก [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Funny...ตลกนะ Lazarus Rising (2008)
Funny.- ตลกดีนะ There's No 'I' in Team (2008)
It's ridiculous. You're funny...มันไร้สาระน่ะ/ คุณนี่ตลกจัง New Haven Can Wait (2008)
Is it funny for you? Because my future'sมันเป็นเรื่องตลกสำหรับคุณ เพราะว่าเป็นอนาคตของฉัน New Haven Can Wait (2008)
Not a joke. It's not. Just let me explain, okayไม่ตลก ไม่เลย มาอธิบายกับฉัน โอเค๊ New Haven Can Wait (2008)
Oh, it makes jokes, too.โอ้ เล่นตลกได้เหมือนกัน Chuck in Real Life (2008)
It's funny how you're ready to condemn your sister,ตลกนะที่เธอมาว่าน้องสาวตัวเอง There Might be Blood (2008)
I feel like there's a punchline in that question.ผมรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องตลกในคำถามนั้น Odyssey (2008)
You are funny.คุณนี่ตลกดีนะ Not Cancer (2008)
That's ridiculous.มันน่าตลก ถ้าเป็นมัน.. Adverse Events (2008)
- He was joking.เขาแค่เล่นตลก Birthmarks (2008)
You played a practical joke on him, he didn't laugh...คุณชอบทำตลกกับเค้า เขาไม่เคยหัวเราะ Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool   FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.)
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool   FR: plaisanter
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical   FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตลก[adv.] (talok) EN: ridiculously ; absurdly   
ตลก[adj.] (talok-talok) EN: comical   
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopkhan) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny   
ตลกคะนอง[X] (talok khanøng) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke   
ตลกคะนอง[v. exp.] (talok khanøng) EN: be a joker ; be a comedian   
ตลกคาเฟ่[n. exp.] (talok khāfē) EN: slapstick ; low comedy   FR: grosse farce [f]
ตลกดี[X] (talok dī) EN: very comical ; funny ; amusing   FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amusing[ADJ] ขบขัน, See also: ตลกขบขัน, Syn. humorous, comical
bawdy[ADJ] ตลกลามก, Syn. lewd
comic[ADJ] ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าหัวเราะ, น่าขัน, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comical, laughable, laughing
comical[ADJ] ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
funny[ADV] น่าขบขัน, See also: ตลก, ชวนหัว, น่าหัวเราะ, Syn. amusing, comical, humorous
gallows humor[N] ตลกเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่น่ายินดี (เช่นความตาย), Syn. gallows humour
hilarious[ADJ] ตลกขบขัน, See also: เฮฮา, ครื้นเครง, Syn. amusing, funny, lively
jocose[ADJ] ที่ตลกขบขัน, See also: ตลกน่าขัน, Syn. funny, droll, comical, Ant. sober, serious
pleasant[ADJ] สนุกสนาน, See also: ตลก, ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความพอใจ
ribaldry[N] ตลกหยาบโลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
blue gag n.เรื่องตลกไม่เข้าเรื่องที่ไม่อาจนำขึ้นแสดงได้
buffon. ตอนตลกของละครอุปรากร
buffoon(บะฟูน') n. ตัวตลก,ตัวตลกโปกฮาอย่างหยาบ., See also: buffoonery n. ดูbuffoon ,buffoonerism n. ดูbuffoon buffoonishness n. ดูbuffoon buffoonish adj. ดูbuffoon, Syn. crown
burlesque(เบอร์เลสค์') {burlesqued,burlesquing,burlesques} n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก,การล้อเลียน,ภาพล้อ adj. ล้อเลียน,เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff
card(คาร์ด) n. บัตร,คนตลก,ไพ่,แผนการ,การดำเนินการ vt. ใส่บัตร,ให้บัตร,ติดบนบัตร,เขียนลงบนบัตร
chestnutn. ลูกเกาลัด,ต้น (ไม้) เกาลัด,สีน้ำตาลแก่,คำพูดที่ตลกโปกฮาเก่า ๆ, Syn. cliche
clown(เคลานฺ) {clowned,clowning,clowns} n. ตัวตลก,คนหยาบคาย,ชาวบ้านนอก vi. แสดงเป็นตัวละครตลก, See also: clownish adj. clownishness n., Syn. buffoon
clownery(เคลา'เนอรี) n. นิสัยตลก,การแสดงเป็นตัวตลก

English-Thai: Nontri Dictionary
antic(adj) แปลก,ประหลาด,น่าขัน,ตลก
antic(n) การเล่นตลก,ตัวตลก
antics(n) การแสดงกล,การแสดงตลก
buffoon(n) ตัวตลก
buffoonery(n) การเล่นตลก,การแสดงตลก
bumpkin(n) คนบ้านนอก,ตัวตลก
burlesque(adj) ชวนหัว,ตลก,ล้อเลียน
burlesque(n) ภาพล้อ,ละครตลก,ละครชวนหัว
cartoon(n) ภาพล้อ,ภาพตลก,ภาพการ์ตูน,ภาพเปรียบ
clown(n) ตัวตลก,คนโง่,คนบ้านนอก

German-Thai: Longdo Dictionary
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top