Search result for

ตรำ

(29 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรำ-, *ตรำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรำ[V] drudge, See also: endure, suffer, undergo, Syn. ตรากตรำ, กรำ, ทนทำ, Example: ฉันตรำงานมาแล้วทั้งวันขอพักก่อนแล้วกัน, Thai definition: ทำอย่างหนัก, ทำอยู่กลางแจ้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรำ(ตฺรำ) ว. ปล่อยทิ้งตากแดดตากฝนไว้นาน ๆ เช่น ตัดไม้ทิ้งตรำแดดตรำฝนไว้, สู้ทนลำบาก เช่น ทำงานตรำแดดตรำฝน ตรำงาน, กรำ ก็ว่า.
ตาก ๑ตรำ, สู้ทน, เช่น เดินตากฝน นอนตากยุง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Won't you still be wasting your life toiling away at a job you find ridiculous?จะไม่ให้คุณยังคงได้รับการสูญเสียชีวิตของคุณตรากตรำไปที่งานที่คุณพบว่าไร้สาระหรือไม่ Revolutionary Road (2008)
And this pocket of sunlight freed humans from their toil on the land.แสงอาทิตย์อัดแท่ง ปลดปล่อยมนุษย์ จากการตรากตรำหน้าสู้ดิน Home (2009)
Buy him some golf clubs, put him on lithium, but don't give up everything you've worked so hard for.แม่ก็ซื้อคลับกอล์ฟ หาลิเธี่ยมให้เขากินสิ แต่อย่ายอมถอดใจกับงานที่แม่ตรากตรำมา A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
I was just gonna suggest that we ask Jim what he wants.ตรากตรำกับการฆ่าใคร ผมแค่ออกความคิดเห็น Wildfire (2010)
I wasn't born of this desert like you Persians, all shriveled and angry.ข้าไม่ได้เกิดในทะเลทรายเหมือนพวกเจ้า ชาวเปอร์เซีย ตรากตรำและแร้นแค้น... . Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
With what I came through,เท่าที่ฉันต้องตรากตรำมา The Flowers of War (2011)
I underwent three months of intensive soul-rezoning at the laser lotus celebrity center.ฉันตรากตรำ 3 เดือน เพื่อรีโซนจิตวิญญาน ที่ศูนย์ดอกบัวเลเซอร์คนดัง Biology 101 (2011)
That they couldn't look down their entitled noses at us.ตระกูลบูชาร์ตต้องตรากตรำมากว่าสองศตวรรษ Dark Shadows (2012)
An uncle who spent his life slaving over a food-truck counter...ลุงที่ใช้ทั้งชีวิตของเขา ตรากตรำอยู่ในรถขายอาหาร... Risk (2012)
- I've been working day and night--- ข้าตรากตรำทำงานทั้งวันทั้งคืน... Breaker of Chains (2014)
The proof of our success is we are victims of it.หลักฐานความสำเร็จของเรา คือการเราต้องมา ลำบากตรากตรำที่นี่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
He made the long journey together with his father, King Regis.ทรงตรากตรำเดินทางมายาวไกล พร้อมกับราชารีจิส พระบิดา Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก,ตรากตรำ,อย่างแรง,ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult,laborious)
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
toil(ทอยลฺ) n. งานหนัก,งานตรากตรำ,การตรากตรำ,ความเหน็ดเหนื่อย,สงคราม,การต่อสู้,การดิ้นรน. vi. ทำงานหนัก,ตรากตรำ,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ,เดินทางด้ายความลำ-บากหรือเหน็ดเหนื่อย,ไปด้วยความลำบากหรือเจ็บปวด. vt. ประสบความสำเร็จด้วยการตรากตรำทำงาน.
toilful(ทอยล'ฟูล) adj. เหน็ดเหนื่อย,ตรากตรำงาน., See also: toilfully adv., Syn. laborius
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil

English-Thai: Nontri Dictionary
arduous(adj) ยาก,ลำบาก,ตรากตรำ
labor(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก
labour(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
labour(vi) ตรากตรำทำงาน,ใช้แรงงาน
toil(n) งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,ความตรากตรำ,การต่อสู้ดิ้นรน
toil(vi) ทำงานหนัก,เหนื่อยยาก,ตรากตรำ
toilsome(adj) ต้องทำงานหนัก,ตรากตรำ,เหน็ดเหนื่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top