Search result for

ตรวน

(35 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรวน-, *ตรวน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรวน(ตฺรวน) น. เครื่องจองจำนักโทษชนิดหนึ่ง เป็นห่วงเหล็ก มีโซ่ล่ามถึงกัน ใช้สวมขานักโทษ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Father will slam us both in chains if he knew I'd endangered you.เสด็จพ่อจะได้สั่งตีตรวนเราทั้งคู่น่ะสิ -ถ้าเขารู้ว่าผมพาคุณไปเจออันตราย The Mark of Nimueh (2008)
If you try to flee, I will arrest you, drop you off in gaol and take you to the plane in chains. Understand?ถ้าคุณคิดจะหนี ฉันจะจับเข้าคุณเข้าตะราง /n และส่งคุณขึ้นเครื่องพร้อมตรวน เข้าใจไหม ? Quantum of Solace (2008)
And you have her shackled to a chair.แล้วคุณก็ตรวนเธอไว้กับเก้าอี้ Chapter Three 'Building 26' (2009)
# I can still hear you saying # # you would never break the chain # # and if you don't love me now # # you will never love me again ## ฉันยังได้ยินเสี่ยงคุณกำลังพูด # # คุณไม่มีทางที่จะตัดโซ่ตรวนได้เลย # และถ้าคุณไม่ได้รักฉันตอนนี้ Chapter Five 'Exposed' (2009)
The clanging of shackles brings to our minds the dungeons of the czars, not the flag-bedecked liberty of an American courtroom.เสียงกระทบกันของโซ่ตรวน ทำให้จิตใจของเรา นึกไปถึงคุกใต้ดินของพระเจ้าซาร์ ไม่ใช่เสรีภาพบนธงของศาลอเมริกา Public Enemies (2009)
I request the court to direct that those shackles be removed forthwith.ผมขอความกรุณาให้ศาลปลดโซ่ตรวนที่จองจำ จำเลยออกครับ Public Enemies (2009)
It used to be stocks, now eBay maybe, tutoring...ที่ใช้โช่ตรวนลาก อาจจะขายของทางอินเตอร์เนต ครูสอนพิเศษ Pilot (2009)
If you ever put me in that position again, I'll clap you in irons myself.ถ้าเจ้าทำให้ข้าต้องเจอกับสิ่งนี้อีกครั้ง \ ข้าจะจับเจ้าใส่โซ่ตรวนด้วยตัวข้าเองและเมอร์ลิน The Witch's Quickening (2009)
That's why I must repeat my insistence that all ward C patients be placed in manual restraints.นั่นแหละ ผมถึงขอย้ำอีกครั้งว่า ผู้ป่วยทั้งหมดของ ตึก C ควรจะถูกล่ามตรวน Shutter Island (2010)
"No man could bind him, no, not with chains...""ไม่มีผู้ใดจะผูกมัดตัวเขาได้ แม้จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็ไม่อยู่..." Frankie & Alice (2010)
"Bound with fetters and chains...""ล่ามโซ่ใส่ตรวน..." Frankie & Alice (2010)
-"The fetters torn him to pieces..."- "ตรวนแตกออกเป็นเสี่ยงๆ..." Frankie & Alice (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรวน[n.] (trūan) EN: irons ; fetters ; chains   FR: chaîne [f] ; fers [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
iron[N] ตรวน, See also: โซ่ตรวน
manacle[N] กุญแจมือ, See also: ตรวน, โซ่ตรวน, Syn. fetter, handcuff
stocks[N] ตรวนขื่อคาที่ใช้สอดข้อมือข้อเท้านักโทษสมัยก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anklet(แอง' เกลทฺ) n. กำไลเท้า, ตรวน,รองเท้าที่มีสายรัดข้อเท้า, สิ่งประดับที่สวมรอบข้อเท้า
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series
enchainvt. ผูกมัดด้วยโซ่,จำตรวน,จับไว้,เหนี่ยวรั้งไว้., See also: enchainment n. ดูenchain
fetter(เฟท'เทอะ) n. โซ่ตรวน,ตรวน,พันธนาการ,บังคับ., See also: fetterer n., Syn. confine
gyve(ไจฟฺ) n. ตรวน,โซ่ตรวน vt. ใส่ตรวน
iron(ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก ,สิ่งที่แข็งแกร่ง,วัตถุที่ทำจากเหล็ก, See also: irons n.,pl. โซ่ตรวน -Phr. (in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน) adj. ทำด้วยเหล็ก,คล้ายเหล็ก,แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก,โหดเหี้ยม,ทารุณ,แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด,ใส่เหล็ก,ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้
manacle(แมน'นะเคิล) n. ตรวน,กุญแจมือ,สิ่งขัดขวาง,สิ่งควบคู่. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่ตรวน,ขัดขวาง,ยับยั้ง, Syn. handcuff,checks,restrain
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chain(n) โซ่,ตรวน,เครื่องพันธนาการ
chain(vt) ตีตรวน,ล่ามโซ่,ผูกมัด,ผูกพัน
enchain(vt) ล่ามโซ่,ใส่ตรวน
fetter(n) โซ่ตรวน,พันธนาการ,เครื่องผูกมัด,เครื่องจองจำ
manacle(n) ตรวน,กุญแจมือ,โซ่,เครื่องยึดเหนี่ยว
manacle(vt) ใส่ตรวน,ใส่กุญแจมือ,ล่ามโซ่,เหนี่ยวรั้ง
shackle(n) กุญแจมือ,ตรวน,ห่วง,สายยู,โซ่
trammel(n) เครื่องกีดกั้น,วงเวียน,ตาข่าย,อุปสรรค,โซ่ตรวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top