Search result for

ตรวจหา

(19 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรวจหา-, *ตรวจหา*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debugตรวจหาข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Antiphospholipid antibodies, normal.ผลตรวจหาAntiphospholipid antibodies เป็นปกติ Not Cancer (2008)
Check it for drugs.ตรวจหายา Lucky Thirteen (2008)
Test for everything.. ตรวจหาทุกๆอย่าง Lucky Thirteen (2008)
How about I examine you in one room and my colleagues will do the search?จะเป็นยังไงถ้าฉันตรวจคุณในห้องหนึ่ง และทีมของฉัน จะไปตรวจหาสารพิษที่อื่นๆ The Itch (2008)
Check for neurotoxins.ตรวจหาสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท Last Resort (2008)
I'll check for toxins in the kitchen.ฉันจะตรวจหาสารพิษในครัว Last Resort (2008)
Toxicology reports aren't back yet, but it's most likely crank.รายงานการตรวจหาสารพิษยังไม่ส่งมา แต่ดูอาการส่วนใหญ่เหมือนการเสพโคเคน Pilot (2008)
Now, while I'm monitoring the device,ตอนนี้ ระหว่างที่ผมกำลังตรวจหาอุปกรณ์ Breaking and Entering (2008)
Reimaged comencesingตรวจหาความร้อนอีกที Fast & Furious (2009)
Tracked me twice in less than a week.ตรวจหาฉันได้สองครั้งในอาทิตย์เดียว Chapter Three 'Building 26' (2009)
This can detect and locate signals the Drakenbal broadcasts.มันสามารถตรวจหาคลื่นพลัง ที่ส่งมาจากดราก้อนบอลได้ Dragonball: Evolution (2009)
We're gonna find weapons here. Watch your head, don't hit the cows.พวกเราจะตรวจหาอาวุธที่นี่ ระวังหัวด้วย อย่าไปโดนซ่ะล่ะ District 9 (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look into[PHRV] พยายามหาความจริงของ, See also: ตรวจหาสาเหตุของ, Syn. enquire into, see into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
drunkometer(ดรังคอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ
rom biosรอมไบออส <คำอ่าน>ย่อมาจาก read only memory basic input/ output system หมายถึงไบออสที่อยู่ในรอม ซึ่งจะทำหน้าที่ทันทีที่เปิดไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการทดสอบฮาร์ดแวร์ส่วนกลาง ตรวจสอบหน่วยความจำ หน่วยบันทึก ตรวจหาโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ต้องใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่จนพบโปรแกรม autoexec.bat จึงจะถือว่าหมดหน้าที่ ถ้าไม่พบ ก็จะแสดงคำสั่ง date และ time เมื่อตอบคำถามเรียบร้อย ก็จะปรากฏเครื่องหมาย > (prompt) อยู่หลังชื่อหน่วยบันทึก จึงถือว่าหมดหน้าที่ หน่วยความจำส่วนนี้ จะเก็บคำสั่งทั้งหมดไว้ได้แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่คอมพิวเตอร์ดู BIOS ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
prospect(vt) สำรวจ,หา,ตรวจหา,หวัง,คาดหวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top