Search result for

ตรวจหา

(19 entries)
(0.2093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรวจหา-, *ตรวจหา*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debugตรวจหาข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're detecting some structural instability.90% เรากำลังตรวจหาบางความ ไม่แน่นอนของโครงสร้าง Contact (1997)
We got a boatload of circumstantial evidence, but the DA will not move until we can ID the torso.เราได้ตรวจหาหลักฐาน ตามสภาพแวดล้อมทุกที่ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร จนกว่าเราจะระบุศพได้ว่าเป็นใคร Mr. Monk Gets Fired (2004)
It's virtually untraceable.มันตรวจหาสารพิษไม่เจอ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
The teckolic acid in the soup is 100 % untraceable.สารโพรคาริโอตผสมในซุป มันตรวจหาสารพิษไม่เจอ100 % Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
- As long as you can trace the pill in her. *ไม่นานคุณจะสามารถตรวจหาเธอ Æon Flux (2005)
We can track her.เราสามารถตรวจหาเธอได้ Æon Flux (2005)
All right, people, step inside the door and check yourself for bugs.เอาล่ะทุกคน, เดินเข้าไปแล้วตรวจหาของต้องสงสัย Pilot (2005)
He's investigating everywhere.เขากำลังตรวจหาความจริงไปทุกที Sweet Spy (2005)
-Do we know what it is yet? -We're still scanning.รู้ไหมว่ายาอะไร ,กำลังตรวจหาอยู่ Casino Royale (2006)
So, if I were to take a hair from your desk and run it for drugs, it would come back positive, right?งั้น ถ้าฉันเอาผมจากโต๊ะนายไปตรวจหายาเสพติด คงจะเจอสิ ใช่มั้ย Dex, Lies, and Videotape (2007)
Cause of death will take more time to determine but there is evidence of stab wounds.สาเหตุการตายจะใช้เวลาตรวจหาอีกมาก... ...แต่มีหลักฐานการถูกแทง In the Valley of Elah (2007)
The truth.มันฉีดสารกัมมันตรังสีเพื่อ ตรวจหาไวรัสในแอฟริกา Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look into[PHRV] พยายามหาความจริงของ, See also: ตรวจหาสาเหตุของ, Syn. enquire into, see into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
drunkometer(ดรังคอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ
rom biosรอมไบออส <คำอ่าน>ย่อมาจาก read only memory basic input/ output system หมายถึงไบออสที่อยู่ในรอม ซึ่งจะทำหน้าที่ทันทีที่เปิดไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการทดสอบฮาร์ดแวร์ส่วนกลาง ตรวจสอบหน่วยความจำ หน่วยบันทึก ตรวจหาโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ต้องใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่จนพบโปรแกรม autoexec.bat จึงจะถือว่าหมดหน้าที่ ถ้าไม่พบ ก็จะแสดงคำสั่ง date และ time เมื่อตอบคำถามเรียบร้อย ก็จะปรากฏเครื่องหมาย > (prompt) อยู่หลังชื่อหน่วยบันทึก จึงถือว่าหมดหน้าที่ หน่วยความจำส่วนนี้ จะเก็บคำสั่งทั้งหมดไว้ได้แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่คอมพิวเตอร์ดู BIOS ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
prospect(vt) สำรวจ,หา,ตรวจหา,หวัง,คาดหวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top