Search result for

ตด

(50 entries)
(0.0457 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตด-, *ตด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กำขี้ดีกว่ากำตด (phrase ) A bird in a hand is worth two in a bush.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตด[V] fart, Syn. ผายลม, Example: เขาตดออกมาต่อหน้าธารกำนัล, Thai definition: อาการที่ลมระบายออกจากทวารหนัก
ตด[N] fart, See also: air discharge from the anus, Example: ตดของใครๆ ก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งนั้น, Thai definition: ลมที่ออกจากทวารหนัก
ตด[N] Pherosophus, Syn. แมลงตด, ขี้ตด, Thai definition: ชื่อแมลงพวกด้วงปีกแข็งหลายชนิดหลายสกุล หัวและอกเล็ก แคบ ท้องโต ปีกแข็งคลุมส่วนท้องไม่หมด สีน้ำตาลปนเหลืองหรือ น้ำตาลแก่ มีลายสีเข้มตามหัว อก และท้อง เมื่อถูกรบกวนสามารถปล่อยสารพิษประเภทควินอลออกมาทางก้นได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตดก. อาการที่ลมระบายออกทางทวารหนัก, ผายลม.
ตดน. ลมที่ออกจากทวารหนัก.
ตดน. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Carabidae หัวและอกเล็ก แคบ ท้องโต ปีกแข็งคลุมส่วนท้องไม่หมด ลำตัวยาว ๒-๓ เซนติเมตร สีนํ้าตาลเหลืองหรือนํ้าตาลแก่ มีลายสีเข้มตามหัว อก และท้อง เมื่อถูกรบกวนสามารถปล่อยสารพิษประเภทควินอลออกมาทางก้นมีเสียงดัง ร้อนและมีควัน ที่สำคัญ เช่น ชนิด Pheropsophus occipitalis (MacLeay), P. javanus (Dejean), ปักษ์ใต้เรียก ขี้ตด.
ตดหมูตดหมาดู ย่านพาโหม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will live on my own.ฉันจะใช้ชีวิตด้วยตัวเอง Confrontation (2017)
So, you're not sure what to do with your life now.ไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อไป กับชีวิตดีสินะ Confrontation (2017)
Since I have free time, maybe I'll invite Michi on a date.ไหน ๆ มีเวลาว่าง ชวนมิตจิไปเดตดีไหมนะ Values (2017)
It has given me such a life.มันให้ชีวิตดีๆ กับผม CounterPunch (2017)
No, she got her roller boots, too.ไม่ เธอจะได้รองเท้าสเกตด้วย Close Encounters (2017)
Paying tax is like paying your TV licence fee, you only everการจ่ายภาษีก็เหมือน จ่ายค่าใบอนุญาตดูโทรทัศน์ Close Encounters (2017)
My fault for farting in bed, Sam?พ่อผิดเองที่ตดบนเตียง ว่าไงแซม Salesmen Are Like Vampires (2017)
How do you think it ended for them?แกคิดว่าพวกจบชีวิตด้วยอะไร Dragonstone (2017)
Mars life forms should be considered hostile.สิ่งมีชีวิตดาวอังคาร แสดงความเป็นปรปักษ์ต่อเรา Life (2017)
Ginger Lynn Auctions dot com, Ginger Lynn dot com, and my art site, which is Ginger Lynn Art dot com.จินเจอร์ลินน์อ็อกชันส์ดอตคอม จินเจอร์ลินน์ดอตคอม และเว็บไซต์ศิลปะของฉัน ซึ่งก็คือจินเจอร์ลินน์อาร์ตดอตคอม After Porn Ends 2 (2017)
so that we could build a life together in this absolutely delightful little paradise that we get to call home, here under the glorious Hollywood sign.เราจึงสามารถสร้างชีวิตด้วยกันได้ ในสวรรค์เล็ก ๆ ที่งดงามนี่ ที่เราเรียกมันว่าบ้าน After Porn Ends 2 (2017)
You're counting exits... guards...นายกำลังนับทางออก สังเกตดูยาม... John Wick: Chapter 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตด[v.] (tot) EN: fart ; break wind   FR: péter (fam.) ; faire un pet ; lâcher des vents ; avoir des gaz (fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
fart(v, n) ตด, pass the gas
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fart[VI] ผายลม (คำหยาบ), See also: ตด, Syn. be gassy
cut the cheese[SL] ตด (คำหยาบ), See also: ผายลม
cut the mustard[SL] ตด (คำหยาบ), See also: ผายลม
blow-off[SL] ตด
chuff[SL] ตด, See also: ผายลม
drop one[SL] ตด
float an air biscuit[SL] ตด
guff[SL] ตด, See also: ผายลม
let one go[SL] ตด, Syn. let one rip
let one rip[SL] ตด, Syn. let one go

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anadromous(อะแตด' โรมัส) adj. ซึ่งว่ายจากทะเลสู่แม่น้ำเพื่อวางไข่ (running upward)
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
autohypnosis(ออโทฮิพโน'ซิส, -ทิสซึม) การสะกดจิตด้วยตนเอง. authypnotic adj. (self-induced hypnosis)
cava(เค'วะ) n. หลอดโลหิตดำใหญ่, See also: caval adj.
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
clef(เคลฟ) n. เครื่องหมายโน๊ตดนตรี
crotchet(ครอท'ชิท) n. ตะขอเล็ก ๆ ,เครื่องมือหรือส่วนที่มีลักษณะเป็นตะขอ,เครื่องมือผ่าตัดรูปตะขอ,ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดวิตถาร,โน๊ตดนตรีที่แบ่งเสียง 4, Syn. vagaru
desk(เดสคฺ) โต๊ะทำงาน,แท่นอ่าน ,กอง ฝ่ายหรือแผนก,ที่ตั้งโน๊ตดนตรี,กองบรรณาธิการ adj. เกี่ยวกับโต๊ะ
devein(ดีเวน') vt. เอาเส้นโลหิตดำออก
electrocutevt. ฆ่าด้วยกระแสไฟฟ้า,ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า, See also: electrocution n.

English-Thai: Nontri Dictionary
clef(n) ตัวโน้ตดนตรี
sane(adj) มีสุขภาพจิตดี,มีสติ,มีเหตุผล
sanity(n) การมีสุขภาพจิตดี,ความปกติทางจิตใจ
vein(n) เส้นโลหิตดำ,เส้นใบไม้,ปีกแมลง,สายแร่,ลายเนื้อไม้,อารมณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Torte(n) |die, pl. Torten| ขนมเค้กประเภทที่มีครีมบนหน้าหรือที่มีการตบแต่งเป็นพิเศษ เค้กแฟนซี และรวมถึงทาร์ตด้วย เช่น Schwarzwälderkirschtorte, Erdbeertorte, See also: der Kuchen
finanziell(adj adv) ที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น eine finanzielle Krise วิกฤตด้านการเงิน, jmdn. finanziell unterstützen ช่วยเหลือใครบางคนด้านการเงิน
an etw.(Dat.) sterben(vi) เสียชีวิตด้วยสาเหตุหนึ่งใด เช่น Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. เขาสิ้นใจด้วยโรคหัวใจล้มเหลว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top