Search result for

ตกอับ

(18 entries)
(0.2481 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตกอับ-, *ตกอับ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตกอับก. ถึงที่อับจน, ถึงคราวชะตาตก.
กรองกรอยตกอับ, แร้นแค้น, เช่น ผัวเมียสองคนจนกรองกรอย (สังข์ทอง), ตองตอย ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two years, I took him through hard times.- เหมือนพระเจ้า ผมช่วยเขาผ่านช่วงตกอับ 2 ปี Punchline (1988)
It has no consideration for the poor poets. I know.และมันไม่มีความเห็นใจ ต่อนักเขียนตกอับแบบป๊าด้วย.. The Dreamers (2003)
The president's doctor thought that commander Trapp had a stroke.คุณกล้าเอาชีวิตคนไปฝากไว้ในมือพวกตำรวจตกอับ หรือทหารฝีมือขึ้นสนิมเหรอ Yankee White (2003)
"A failed actress and a twat"?"นักแสดงตกอับกับไองั่งเนี่ยนะ?" Shaun of the Dead (2004)
That's harsh. I did not call Dianne a failed actress.โหดร้ายจัง ผมไม่ได้เรียกไดแอนว่านักแสดงตกอับนะ Shaun of the Dead (2004)
Say that again, you literary has-been!กล้าดีก็พูดมาอีกทีซิ เจ้านักประพันธ์ตกอับ Always - Sunset on Third Street (2005)
And I think they hate me.And now I'm a fraud.และฉันว่าพวกเขาเกลียดฉันและตอนนี่ฉันก็ตกอับด้วย A Change Is Gonna Come (2007)
Now go be A...fraud somewhere else.ทีนี้ ไปตกอับที่ไหนก็ไป A Change Is Gonna Come (2007)
You're forcing back to this shithole.นายบังคับฉันให้มาตกอับในที่แบบนี้ เราต้องทิ้งเพื่อน ทิ้งชีวิตดีๆ Slumdog Millionaire (2008)
I tell you, I'm having a hard time, man.ฉันบอกนายเลยฉันตกอับมากพวก Giving Back (2008)
Either an Olympic gymnast who busted her leg, a child star who blew all her sequel money on drugs, or she's just a lying runaway.หลังจากแข่งยิมนาสติกในโอลิมปิค ซึ่งทำร้ายขาเธอ ดาวรุ่งเลยตกอับ แล้วก็ใช้เงินไปกับยาเสพติด หรือเธอแค่\ เป็นคนหลบหนีเข้าเมืองที่โกหก Emancipation (2008)
It's not that I wanted to compete with Jessica or benefit from her misfortune, but I had a little extra money for once.มันไม่ใช่ว่า ผมต้องการแข่งขันกับเจสสิก้า หรือผลประโยชน์ กับความตกอับของเธอ แต่ผมมี\ เงินเพิ่มขึ่นมาอีกนิดหน่อย Do It, Monkey (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกอับ[v.] (tokap) EN: be down in one's luck ; fall on hard times ; be out of favour   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comedownn. การตกอับ,การเสื่อมลงของฐานะ
twilight(ทไว'ไลทฺ) n. แสงรุ่งอรุณ,รุ่งอรุณ,สายัณห์,ระยะเวลาตกอับ,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ความเคลือบคลุม. adj. เกี่ยวกับรุ่งอรุณ,คลุมเครือ,ขลุกขมัว,ไม่ชัดเจน,ไม่รู้จริง
underdog(อัน'เดอะดอก) n. ผู้ที่มีหวังแพ้,ผู้ที่เป็นเบื้ยล่าง,ผู้ที่ตกอับ,ผู้ที่เคราะห์ร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top