Search result for

ด้านนอก

(39 entries)
(0.2373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด้านนอก-, *ด้านนอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านนอก[N] outside, See also: exterior, Syn. ข้างนอก, Example: เจ้าหน้าที่ให้นำรถมาจอดด้านนอกอาคาร เพราะใต้อาคารมีการจัดงานอยู่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: พ้นออกไปจากภายในหรือข้างใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outer surface; external surfaceด้านนอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
external surface; outer surfaceด้านนอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cornea, Temporal ofด้านนอกของกระจกตา [การแพทย์]
Lateralด้านนอก, นอกสุด, ด้านข้าง, ข้างๆ, ส่วนข้าง [การแพทย์]
Lateral Sideด้านนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- In the outer office.- ในสำนักงานด้านนอกครับ The Great Dictator (1940)
Hello. You'll find Mrs. Van Hopper waiting outside in her car.คุณจะเจอคุณนายแวน ฮอปเปอร์ นั่งอยู่ในรถที่จอดด้านนอก Rebecca (1940)
Everybody's here. Now, if there's anything you want, I'll be right outside the door. Just knock.ตอนนี้ถ้ามีอะไรที่คุณต้องการฉันจะเป็นด้านนอกประตู เพียงเคาะ 12 Angry Men (1957)
Nicer than we got inside.สวยกว่าด้านนอกอีก Day of the Dead (1985)
Here. Outside, you go there. Guards patrolls there.ตรงนี้ พาไปด้านนอกนั่น จะมียามคอยตรวจตรา Rambo III (1988)
Go on outside. Play with your newfound friend.ไปที่ด้านนอก เล่นกับเพื่อนใหม่ของคุณพบ In the Name of the Father (1993)
(Outer door closes)(ปิดประตูด้านนอกThe Shawshank Redemption (1994)
I don't think I could make it on the outside, Andy.ฉันไม่คิดว่าฉันจะทำให้มันอยู่ด้านนอก, แอนดี้ The Shawshank Redemption (1994)
(Outer door closes)(ปิดประตูด้านนอกThe Shawshank Redemption (1994)
No way I'm gonna make it on the outside.วิธีที่ผมจะไม่ให้มันอยู่ด้านนอก The Shawshank Redemption (1994)
(Siren passes outside)(ไซเรนผ่านด้านนอกThe Shawshank Redemption (1994)
She's waiting to see herjust outside.เธอรอพบพระองค์ด้านนอก Anastasia (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านนอก[adj.] (dān nøk) EN: outside ; exterior   FR: extérieur

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exterior(อิคซฺเทีย'เรียร์) adj. ภายนอก,ด้านนอก,นอกกาย
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก,ข้างนอก,ผิวเผิน,นอกถิ่น n. ด้านนอก,ผิวนอก,สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
flannel(แฟลน'เนิล) n. ผ้าสักหลาดอ่อน,ผ้าสักหลาดไม่มีลาย,ชิ้นผ้าสักหลาด,flannels เนื้อผ้าด้านนอก (โดยเฉพาะกางเกง) ที่ทำด้วยผ้าสักหลาด. vi. สวมหรือปกคลุมด้วยผ้าสักหลาด,ถูด้วยผ้าสักหลาด., See also: flannelly adj.
outside(เอาทฺ'ไซดฺ) n. ข้างนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,ส่วนนอก,สิ่งภายนอก,นอกวงการ,โฉมหน้า,โฉมภายนอก adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,วงนอก,ไกลสุด,เต็มขีด prep. ภายนอก,ข้างนอก. -Phr. (at the outside เต็มที่ เต็มขีด มากที่สุด) -Phr. (outside of นอกจาก ยกเว้น)
outward(เอาทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,นอกเขต,นอกบริเวณ,เนื้อหนังมังสา,เปิดเผย,ชัดเจน,ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง. n. ส่วนที่อยู่ภายนอก,โลกภายนอก,โลกของวัตถุ,ไปจากท่า., See also: outwardness n., Syn. exterior
sector(เซค'เทอะ) n. รูปตัด,รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี2เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง,อุปกรณ์คณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยไม้บรรทัด2อันที่ติดกันที่ปลายหนึ่งและมีขีดแบ่งมาตราส่วน vt. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เซ็กเตอร์วิธีการจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูลลงบนจานบันทึกนั้น จะต้องมีการกำหนดให้เป็นวง เรียกว่า แทร็ก (track) ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับลู่วิ่งวนเป็นวงกลม แล้วแบ่งแต่ละแทร็กนี้ออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า "ส่วนวง" หรือที่ยังนิยมเรียกทับศัพท์กันว่า "เซ็กเตอร์" ก็มีมาก แต่ละส่วนวงนี้จะเก็บข้อมูลได้ 1 ระเบียน (record) ไม่ว่าส่วนวงจะกว้างหรือแคบ (ด้านในที่ติดกับจุดศูนย์กลางจะแคบกว่าด้านนอก), See also: sectoral adj., Syn. class,ca
umbo(อัม'โบ) n. ส่วนที่สลักนูนกลางโล่,ยอดกระดองของสัตว์ส่วนนูน,ปุ่ม,แอ่งที่ผิวหน้าด้านนอกของเยื่อแก้วหู pl. umbones,umbos
vagus nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 10 ประกอบรวมด้วยเส้นประสาทหลายเส้นไปรวมสู่อวัยวะต่าง ๆ เช่น หูด้านนอก ฟาริงค์ ลาริงค์ trachear ปอด esophagus กระเพาะ ลำไส้เล็ก ถุงน้ำดี ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัติโนมัติ
vane(เวน) n. ใบกังหันบอกทิศทางลม,ใบจักร,ใบพัด,แผ่นใบดังกล่าว,แพนขนนก,ผิวระนาบด้านนอกของจรวด,ขนนก,เครื่องเล็ง.
vestibule(เวส'ทะบูล) n. ห้องด้านหน้า,ทางหรือห้องระหว่างประตูด้านนอกกับส่วนในของบ้านอาคาร,ทางปิดที่ปลายรถตู้โดยสาร (รถไฟ) ,โพรงทางเข้าโพรงอื่นหรือช่องอื่น (เช่นเข้าหูส่วนใน) . vt. จัดให้มีห้องหรือทางหรือโพรงดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
exterior(adj) ภายนอก,นอกกาย,ข้างนอก,ด้านนอก
exterior(n) ภายนอก,ข้างนอก,ด้านนอก
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน
outer(adj) ข้างนอก,ชั้นนอก,ภายนอก,ด้านนอก
outside(adj,adv,p ไกลสุด,ผิวนอก,ข้างนอก,ภายนอก,ด้านนอก,วงนอก
outside(n) ส่วนนอก,ภายนอก,ด้านนอก,ข้างนอก,ผิวนอก,โฉมหน้า
outward(adj) ด้านนอก,ข้างนอก,ภายนอก,นอกเขต
outwardly(adv) ด้านนอก,ภายนอก,ข้างนอก,ผิวนอก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外部[がいぶ, gaibu] Thai: ด้านนอก

German-Thai: Longdo Dictionary
Narzisse(n) |die, pl. Narzissen| ดอกนาซีซัส เป็นพืชไม้ดอกมีกลีบสีเหลืองหรือขาวด้านนอกประมาณ 6 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปถ้วย รากมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม และออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top