Search result for

ดื้อรั้น

(46 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดื้อรั้น-, *ดื้อรั้น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดื้อรั้นว. ดื้อดันทุรัง.
หัวเห็ดดื้อรั้นไม่ยอมเปลี่ยนความคิดง่าย ๆ, หัวเห็ดย้ำ ก็ว่า เช่น มหาชนโดยมากเขาทำกันอย่างไร เราก็ต้องทำอย่างนั้น ที่จะไปหัวเห็ดย้ำให้ผิดกาลเทศะอย่างจีน ๆ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย (ลักวิทยา).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please forgive my stubborn pride!โปรดยกโทษในความดื้อรั้นของฉัน The Secret of Moonacre (2008)
Until you do, you're not welcome in this home.ถ้าลูกยังดื้อรั้น บ้านหลังนี้จะไม่ต้อนรับลูก The Treasure of Serena Madre (2009)
You're wilfully ignoring the obvious just to save your own skin. Yeah.- ใช่สิ ความดื้อรั้นของนาย ที่ยอมเพิกเฉยในทุกสิ่ง ที่เห็นอยู่แล้วเพื่อเอาตัวรอด A561984 (2009)
You're too fucking stubborn to die.เจ้าโครตดื้อรั้น ที่จะไม่ตายจริงๆ Shadow Games (2010)
Such a shame she has to pay the price for your stubbornness.เธอจะต้องเจ็บตัวจากความดื้อรั้นของคุณ Beautifully Broken (2010)
Trying as hard as I canผู้ดื้อรั้นพยายามทำต่อไปทั้งๆที่ Beginner Pottery (2010)
Rocky Horror isn't about pushing boundaries or making an audience accept a certain rebellious point of view.Rocky Horror ไม่ได้เกี่ยวกับ การฉีกกรอบ หรือการทำให้ผู้ชม ยอมรับในความต่าง แบบดื้อรั้นของเรา The Rocky Horror Glee Show (2010)
Oh, you're a persistent son of a bitch.นายนี้ มันดื้อรั้นจริง ๆ Awakening (2010)
Why be stubborn?ทำไมดื้อรั้นอย่างนี้ The Fugitive: Plan B (2010)
she's ferociously stubborn.เธอดื้อรั้นมาก Cinderella's Sister (2010)
Stop being so stubborn.เลิกดื้อรั้นได้แล้ว Episode #1.12 (2010)
Why are you so persistent? ! You're just a kid!ทำไมถึงได้ดื้อรั้นนัก\เป็นเด็กเป็นเล็กแท้ๆ Episode #1.7 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื้อรั้น[adj.] (deūran) EN: restive   

English-Thai: Longdo Dictionary
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , R. unruly, willful,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contumacious[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, รั้น
dig in one's heels[IDM] ดื้อรั้น, See also: มุ่งมั่น, ไม่ยอมเปลี่ยนใจ
dig one's heels in[IDM] ดื้อรั้น, See also: มุ่งมั่น, ไม่ยอมเปลี่ยนใจ
dyed-in-the-wool[IDM] ดื้อรั้น
dogged[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ไม่เชื่อฟัง, Syn. stubborn
hardheaded[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อ, หัวแข็ง, Syn. headstrong, stubborn, willful, Ant. compliant, easygoing
hard-nosed[ADJ] ดื้อ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดื้อรั้น, ไม่ยอมง่ายๆ, Syn. stubborn, tough, unyielding
impish[ADJ] ซน, See also: ดื้อรั้น, ร้ายกาจ, เจ้าเล่ห์, เกเร, Syn. elfish, miscievious
intractable[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, รั้น, ควบคุมหรือจัดการได้ยาก, Syn. stubborn, obstinate, perverse, Ant. docile, tractable
pertinacious[ADJ] ดื้อรั้น, See also: มีทิฐิ, หัวดื้อ, Syn. unsubmissive, unyielding, Ant. handleable, agreeable, cooperative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balky(บอค'คี) adj. ดื้อรั้น,หยุด,ตรงข้าม
bigot(บิก'เกิท) n. คนหัวดื้อ,คนดื้อรั้น, Syn. fanatic
bigoted(บิก'กะทิด) adj. หัวดื้อ,ดื้อรั้น,มีทิฐิ,มานะ, Syn. narrow-minded
bullish(บูล'ลิช) adj. คล้ายวัว,ดื้อรั้น,โง่
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
contrary(คอน'ทระรี) adj.,n. (สิ่งที่) ตรงกันข้าม,ต่อต้าน,ขัดกัน,ดื้อรั้น,เป็นมุมฉาก -adv. ซึ่งตรงกันข้าม., See also: contrarily adv. ดูcontrary contrariness n. ดูcontrary
contumacious(คอนทุเม'เชิส) adj. ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ไม่ยอมเชื่อฟัง, See also: contumacity n. ดูcontumacious, Syn. obdurate
contumacy(คอน'ทุมะซี) n. การดื้อรั้น,การแข็งข้อ, Syn. stubborness
crabbed(แครบ'บิด) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว,โกรธง่าย,ดื้อรั้น,เข้าใจยาก,อ่านยาก., See also: crabbedness n. ดูcrabbed
cross-grained(ครอส'เกรนด) adj. มีลายไขว้,เป็นลายตัดสลับกัน,มีอารมณ์ร้อย,ดื้อรั้น,ประหลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
contrary(n) ความขัดกัน,ความตรงกันข้าม,ความดื้อรั้น
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
froward(adj) เอาแต่ใจ,ดันทุรัง,ดื้อรั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top