Search result for

ดาย

(52 entries)
(0.2401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดาย-, *ดาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาย    [V] weed, See also: mow, Syn. ถาง, หักล้างถางพง, ถางหญ้า, ตัดหญ้า, Example: เขากำลังดายหญ้าอยู่ในสวนยาง, Thai definition: ใช้มีดหรือจอบเป็นต้นถากต้นหญ้าเพื่อให้เตียน
ดาย    [ADV] easily, See also: plainly, generally, Syn. ง่าย, Example: หากว่าจะเดินทางโดยทางรถโดยสารไปเชียงใหม่ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเช่น ทางรถไฟ รถทัวร์ หรือเครื่องบิน
ดาย    [ADV] only, See also: alone, Syn. โดด, เดี่ยว, Example: เขาถูกทอดทิ้งให้ตายลงอย่างเดียวดายและทุกข์ทรมาน
ดาย    [ADV] ignore, See also: neglect, pay no attention to, Syn. เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่, Example: แม่ทิ้งลูกไว้อย่างไม่ดูดาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดายก. ใช้มีดหรือจอบเป็นต้นถากต้นหญ้าเพื่อให้เตียน.
ดายว. ดะไป, ตะลุย, เช่น กินดาย
ดายเพิกเฉย, ไม่เอาเป็นธุระ, เช่น ดูดาย
ดายทีเดียว, เท่านั้น, เช่น เดียวดาย เปล่าดาย พู้นมาดาย (จารึกสยาม)
ดายง่าย เช่น ง่ายดาย สะดวกดาย
ดายโดด, เดี่ยว, เลย, ถ่ายเดียว, (มักใช้ในที่สุดประโยค).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
die; welding dieดายเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welding die; dieดายเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
back-up dieดายเสริม, ดายสอด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dymelorดายมิลอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A pity it should be idle all these years.เสียดาย มันถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์ ทั้งหมดนานมาก The Great Dictator (1940)
It's a pity you have to grow up.น่าเสียดายที่คุณต้องเติบโต Rebecca (1940)
Poor darling.น่าเสียดายจริงที่รัก Rebecca (1940)
I hear he went up to London, left his little bride all alone.ได้ข่าวว่าขึ้นไปที่ลอนดอน ทิ้งเจ้าสาวอยู่ตัวคนเดียว น่าเสียดาย Rebecca (1940)
Oh, well, perhaps you're right. Pity, just when we were getting on so nicely.เเต่คุณอาจจะถูก น่าเสียดาย กําลังคุยกันถูกคอเลย Rebecca (1940)
It's a pity some of you fellows haven't anything better to do.น่าเสียดายที่พวกคุณไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ทํา Rebecca (1940)
But you know the pity is when I'm paid I always follow my Job through.แต่มันน่าเสียดาย ฉันรับค่าจ้างมา... ...ฉันก็ต้องทำงานของฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Unfortunately, there is one thing that stands between me and that property.น่าเสียดายที่มีมารคอหอยฉัน นั่นคือ... Blazing Saddles (1974)
Break it up, will you, Chief? Daylight's wasting!พอได้เเล้ว สารวัตร เสียดายเเสงเเดด! Jaws (1975)
Who unfortunately is not here at the moment.เสียดายไม่ได้อยู่ ที่นี่ขณะนี้. Suspiria (1977)
You see, my lady left me lonelyเห็นมั้ย เธอทิ้งฉันไว้ให้เดียวดาย Phantasm (1979)
It's a shame you two don't get along.น่าเสียดายที่คุณสองคนไปด้วยกันไม่ได้ Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow   FR: faucher ; sarcler ; désherber
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   
ดายหญ้า[v. exp.] (dāi yā) FR: désherber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
breeze(บรีซ) {breezed,breezing,breezes} n. ลมพัดเบา,งานเบา vt. พัดลมเบา,ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, Syn. gale
deplorable(ดิพลอ'ระเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าเสียดาย,เลว,น่าตำหนิ., See also: deplorableness n., Syn. lamentable ###A. fortunate
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily
easiness(อี'ซิเนส) n. ความง่ายดาย,ความไร้กังวล,ความเมินเฉย,ความไม่สนใจ, Syn. comfort
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
handilyadv. คล่องแคล่ว,ง่ายดาย,สะดวก,ประณีต,ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. dexterously
hands-downadj.,adv. ได้มาอย่างง่ายดาย,ไม่ทน,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างหลับตา
jaunty(จอน'ที,จาน'ที) adj. ง่ายดาย,คล่องแคล่ว,ทันสมัย,เรียบร้อย,เจ้าชู้, See also: jauntily adv. ดูjaunty jauntiness n. ดูjaunty, Syn. sprightly

English-Thai: Nontri Dictionary
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา
easier(adj) ง่ายดาย,สะดวกขึ้น,สบายขึ้น
easily(adv) โดยง่าย,อย่างสะดวกสบาย,อย่างง่ายดาย,โดยไม่ลำบาก
forlorn(adj) ถูกทอดทิ้ง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,สิ้นหวัง
grudgingly(adv) อย่างเสียไม่ได้,อย่างเสียดาย,อย่างขัดข้องใจ
mow(vt) ตัด,เกี่ยว,ดายหญ้า
mower(n) คนตัดหญ้า,คนดายหญ้า,เครื่องตัดหญ้า
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน
ready(adj) พร้อมแล้ว,แล้ว,ทันที,รวดเร็ว,คล่อง,ง่ายดาย
singly(adv) ทีละอย่าง,โดยลำพัง,ข้างเดียว,เดียวดาย,โดดเดี่ยว

German-Thai: Longdo Dictionary
lediglichเพียงแค่, โดยเดียวดายแค่
leider(adv) น่าเสียดาย, เป็นที่โชคไม่ดี เช่น Leider konnte er nicht kommen. น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถมาได้ , See also: A. zum Glück,
zu schadeน่าเสียดายเกินไป ดีเกินไป เช่น Der Anzug ist für die Schmutzarbeit zu schade. สูทชุดนี้น่าเสียดายเกินไปสำหรับงานที่สกปรก, See also: S. zu gut, zu wertvoll,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top