Search result for

ดาบส

(41 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดาบส-, *ดาบส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาบส[N] hermit, See also: ascetic, Syn. ฤษี, Example: นางกบตัวหนึ่งที่อยู่ที่บรรณศาลาก็ได้อาศัยน้ำนมที่ดาบสปันเป็นทานให้กินทุกวัน, Thai definition: ผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส
ดาบสองคม[N] two-edged sword, See also: thing or matter of having both advantages and disadvantages, Example: ความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทั้งสร้างสรรค์และทำลายความเจริญ, Thai definition: มีทั้งคุณและโทษ, มีทั้งข้อดีและข้อเสีย, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาบส(-บด) น. ผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส, ฤษี, ในบทกลอนใช้ว่า ดาวบส ก็มี เช่น ไปแต่งองค์ทรงไม้เท้าของดาวบส (อภัย).
ดาบสองคมน. สิ่งที่มีทั้งคุณและโทษ.
ดาบสินี(-บดสินี) น. หญิงผู้บำเพ็ญตบะคือการเผากิเลส.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is Chumo's Heavenly Sword.นี่คือดาบสวรรค์ของจูมง The Kingdom of the Winds (2008)
So this... is the famous Heavenly Sword? !นี่คือดาบสวรรค์ เช่นนั้นหรือ The Kingdom of the Winds (2008)
The... Heavenly Sword?ดาบสวรรค์เหรอ? The Kingdom of the Winds (2008)
This is none other than the Heavenly Sword!ไม่มีอย่างอื่นที่ดีไปกว่าดาบสวรรค์นี้! The Kingdom of the Winds (2008)
We get your dad's camcorder and we do a shot-for-shot re-creation... of their climactic sword fight... using our boners.พวกเราจะไปยืมกล้องวีดีโอพ่อนายมา แล้ว พวกเรามาถ่ายช็อตที่พวกเราคิดขึ้นมาใหม่ ฉากที่พวกเค้าใช้ดาบสู้กันเนี่ย แต่เราจะใช้ไอ้จู๋ I Love You, Beth Cooper (2009)
Kneel before it and embrace its truth.นอกจากจะจับดาบสู้ Agora (2009)
Your blade won't be enough, assassin.ดาบสั้นแค่นั้นคิดว่าจะทำอะไรข้าได้หรอ เจ้ามือสังหาร Assassin's Creed: Lineage (2009)
Your swords for practice, champion.ดาบสำหรับฝึกซ้อมของท่าน, แชมเปี้ยนส์ Great and Unfortunate Things (2010)
But trust is a double-edged sword.แต่ความไว้ใจเป็นเสมือนดาบสองคม The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
The Stalorne blades, just as you requested.ดาบสตาโลนอย่างที่ท่านต้องการ Gwaine (2010)
With the Stulorne blade, I'll fillet the little brat.ด้วยดาบสตาโลน เราจะได้ริบบิ้นและชัยชนะ Gwaine (2010)
Pink dagger, not only did you failนังดาบสีชมพู ไม่ใช่แค่หล่อนทำพลาด A Night of Neglect (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาบส[n.] (dābot) EN: hermit   
ดาบสองคม[n. exp.] (dāp søng khom) EN: two-edged sword   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dagger[N] กริช, See also: ดาบสั้น, Syn. dirk, stiletto
falchion[N] ดาบสั้นซึ่งมีปลายดาบโค้งและแหลมในยุคกลาง, Syn. saber
hermit[N] ฤๅษี, See also: ดาบส, ผู้ที่อยู่สันโดษ, Syn. anchorite, eremite, recluse
poniard[N] ดาบสั้นสองคม, See also: กริช, Syn. blade, dagger
stiletto[N] ดาบสั้น, See also: กริช, Syn. dagger, dirk
sword bayonet[N] ดาบสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
cutlasn. ดาบสั้น,หนักและค่อนข้างโค้ง
cutlassn. ดาบสั้น,หนักและค่อนข้างโค้ง
dagger(แดก'เกอะ) {daggered,daggering,daggers} n. กริช,ดาบสั้นสองคม,เครื่องหมายดาบ (คล้ายกางเขน) ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายอ้างอิง vt. แทงด้วยกริช,ทำเครื่องหมายดังกล่าว, Syn. dirk,obelisk
dirk(เดิร์ค) n. ดาบสั้นสองคม,กริช, Syn. dagger
knife(ไนฟฺ) n. มีด,อาวุธที่คล้ายมีด,กริช,ดาบสั้น,ใบมีด vt. (ใช้มีด) ตัด,ผ่า,เฉือน. vi. ผ่าด้วยมีด,เจาะด้วยมีด. -Phr. (under theknife กระทำศัลยกรรม), See also: knifer n. pl.knives
poniard(พอน'เยิร์ด) n.,v. (แทงด้วย) ดาบสันสองคม,กริช
stiletto(สทิเลท'โท) n. กริช,ดาบสั้น,เครื่องเจาะรู,หมุดเจาะรู. vt. แทงด้วยกริชหรือดาบสั้น,ฆ่าด้วยกริชหรือดาบสั้น pl.stilettos,stilettoes

English-Thai: Nontri Dictionary
ascetic(n) ผู้ถือสันโดษ,โยคี,ฤษี,ดาบส,นักพรต
dagger(n) ดาบสั้น,กริช
dirk(n) กริช,ดาบสั้น
falchion(n) ดาบสั้น
hermit(n) ฤาษี,ดาบส,ผู้ถือสันโดษ
knife(n) มีด,ดาบสั้น,กริช
scimitar(n) ดาบสั้น

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top