Search result for

ดัน

(62 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดัน-, *ดัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัน[V] support, See also: back up, Syn. ผลักดัน, สนับสนุน, ส่งเสริม, Example: ผู้จัดการฝ่ายบุคคลดันให้ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการผลิตขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายการผลิต
ดัน[V] push, See also: shove, push forward, Syn. ผลัก, ไส, ยัน, ดุน, รุน, เข็น, Example: พ่อดันกล่องกระดาษให้ไปข้างหน้า, Thai definition: ผลักเพื่อให้เคลื่อนไปด้วยกำลัง
ดัน[V] insist on, See also: be bent on, Syn. ขืนทำ, ฝืน, Example: เธอดันใส่กางเกงขาสั้นเข้าไปในวัด, Thai definition: ทำในสิ่งที่ไม่น่าจะทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดันก. ทำให้เคลื่อนที่ออกจากตัว เช่น ดันประตูให้เปิด, ยันหรือค้ำไว้ เช่น ดันประตูไว้ไม่ให้เข้ามา
ดันใช้เป็นคำไม่สุภาพหมายถึงขืนทำ เช่น กางเกงคับยังดันสวมเข้าไปได้, ทำสิ่งที่ไม่น่าจะทำ เช่น ดันขึ้นไปอยู่บนยอดไม้.
ดันทุรังว. ดื้อดึงไม่ยอมแพ้, ดื้อดึงไม่เข้าเรื่อง, ดัน ก็ว่า.
ดันเหิมก. ตันเหิม, รื่นเริง, บันเทิงใจ, เช่น มีกมลเบิกบานบันเทิงเริงรื่น ดันเหิมหื่นหรรษาโมทย (ม. คำหลวง จุลพน).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
push and pullดันและดึง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bench Pressดันข้อตัวเฉียง [การแพทย์]
Leg Pressดันขา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Push.ดัน Monster House (2006)
Dunham.ดันแฮม Earthling (2009)
Dunham.ดันแฮม Unearthed (2010)
I-i just wish my mom wouldn't pushฉันแค่อยากให้แม่ไม่ต้องมาคอยผลักดันแบบนี้ New Haven Can Wait (2008)
Maybe what's really going on here is that you can't standบางทีเรื่องที่เกิดขึ้นดันเป็นสิ่งที่เธอ ยอมรับไมได้ต่างหาก Chuck in Real Life (2008)
Hey, why do you keep eating those pot brownies?คุณจะดึงดันยัดเข้าไปทำไม There Might be Blood (2008)
You are really determined, aren't you?ยังจะดึงดัน ใช่ใหม? Odyssey (2008)
Without a living system, There's not enough pressure to get fluid all the way up.ไม่มีสัญญานชีวิตและไม่มี แรงดันพอจะเคลื่อนของเหลว Not Cancer (2008)
Life we can't create, yet, but pressure's easy.ชีวิตเราทำให้ฟื้นไม่ได้ แต่แรงดันง่ายมาก Not Cancer (2008)
Increase the pressure.เพิ่มแรงดัน Not Cancer (2008)
The endoscope's bowing. Push on the stomach.เอ็นโดสโคป งอ ดันเข้าไปในท้อง Not Cancer (2008)
Put the pressure back on.ปิดแรงดัน Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัน[v.] (dan) EN: push ; shove   FR: pousser ; presser ; appuyer sur ; peser sur
ดันกัน[v.] (dan kan) FR: se bousculer
ดันดี ยูไนเต็ด[TM] (Dandī Yūnaitet) EN: Dundee United   FR: Dundee United [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
attenuation(n) การลด(แรง, ความดัน), ความอ่อนแรงลงของสัญญาณ(ตามระยะทาง)
outgas(vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elbow aside[PHRV] ดันด้วยศอก, Syn. push aside, shoulder aside, thrust aside
fend off[PHRV] ผลักหนี, See also: ดันให้ห่างออก, Syn. fence off
dogmatic[ADJ] หัวรั้น, See also: ดันทุรัง, หัวดื้อ, Syn. opinionated, biased stubborn, hardheaded
eject[VT] ดันออกมา, See also: ผลักออก, Syn. evict, expel, throw out
elbow[VT] ดันด้วยข้อศอก, See also: ใช้ข้อศอกดัน, เอาศอกดัน, Syn. push
extrude[VT] ผลักออกมา, See also: ดันออกมา, Syn. eject, expel, force out
hustle[VT] เร่ง, See also: ดัน, ผลัก
jam on[PHRV] ดัน, See also: อัดเข้าไป, กดลงไป, Syn. clap on, slam on, slap on
jostle[VT] ดัน, See also: กระแทก, ผลัก, เบียด, Syn. shove, bump, push
nudge[VT] ถอง, See also: ดันหรือผลักด้วยข้อศอก, Syn. bump, poke, tap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abradant(อะเบรด' ดันท) n. สารขัดถู
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
air pressureความกดดันอากาศ., Syn. atmospheric pressure
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
aneroid barometerเครื่องวัดความกดดันของบรรยากาศที่ไม่ใช้ปรอท
anticyclone(แอนทีไซ' โคลน) n. ลมบ้าหมูรอบบริเวณกลางที่มีความกดดันบรรยากาศสูง.
antioxidant(แอนทิออค' ซิดันทฺ) n. การที่ยับยั้งขบวนการ oxidation, การที่ยับยั้งการสลายตัวของยาง สบู่และอื่น ๆ (inhibiting oxidation)
appressed(อะเพรสทฺ') adj. กดหรือดันติดกับ

English-Thai: Nontri Dictionary
bigot(n) คนคลั่งศาสนา,คนหัวดื้อ,คนมีทิฐิมานะ,คนดันทุรัง
bigoted(adj) คลั่งศาสนา,หัวดื้อ,หัวรั้น,มีทิฐิมานะ,ดันทุรัง
bigotry(n) ความคลั่งศาสนา,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง
BLOOD blood pressure(n) ความดันโลหิต
boost(vt) ยก,ส่งเสริม,ดัน,เลื่อนตำแหน่ง
booster(n) ผู้ยก,ผู้สนับสนุน,ผู้ดัน,สิ่งกระตุ้น
compel(vt) บังคับ,ผลักดัน,ขู่เข็ญ,เคี่ยวเข็ญ,เกณฑ์
compression(n) การบีบ,การอัดแน่น,การกด,ความกดดัน
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ,การบีบบังคับ,แรงกดดัน
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล

German-Thai: Longdo Dictionary
Druck(n) |der, pl. Drücke| แรงกด, ความดัน
Blutdruck(n) |der, nur Sg.| ความดันเลือด
drängen(vt) |drängte, hat gedrängt| ผลักดัน, กระตุ้น, เร่ง เช่น CDU und FDP wollen nach 39 Jahren die SPD aus der Regierungsverantwortung drängen. พรรคเซเดอูและเอฟเดเพต้องการผลักดันให้พรรคเอสเพเดออกจากหน้าที่การเป็นรัฐบาลในอีก 39 ปีหลังจากนี้
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top