Search result for

ดอน

(40 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอน-, *ดอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอน[N] highland, See also: high ground, dry land, prominence, Syn. ที่สูง, ที่ดอน, Ant. ที่ต่ำ, ที่ราบ, ที่ลุ่ม, Example: ที่ดอนไม่เหมาะแก่การปลูกข้าว, Thai definition: ที่สูงซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับที่ลุ่ม, ที่เขิน, ที่ห่างน้ำ, เนิน, โคก, โขด, เขิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอนน. พื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง ตรงข้ามกับที่ลุ่ม, ที่เขิน,เนิน, โคก, โขด
ดอนหาดที่มีลักษณะราบซึ่งจะปรากฏให้เห็นเมื่อน้ำลด
ดอนเรียกเกาะในแม่นํ้า ว่า ดอน เช่น ดอนโขง
ดอนคำประพันธ์โบราณเขียนเป็น ดร ก็มี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sandbankดอนทรายใต้น้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sheldon?เชลดอนThe Thespian Catalyst (2011)
Don. Hi.ผมดอน หวัดดี What's the Good of Being Good (2012)
Aw, Don.โอดอน We're the Millers (2013)
LONDONลอนดอน RED 2 (2013)
Dad is this close to closing a big deal in london.พ่อผมติดธุระสำคัญที่ลอนดอน Committed (2008)
Brandon!แบรนดอน Adverse Events (2008)
Brandon, what is this?แบรนดอน นี่มันอะไร? Adverse Events (2008)
Brandon, I am dr.แบรนดอน.. ฉันคือหมอฮาร์ดลีย์ Adverse Events (2008)
Brandon, please.แบรนดอนได้โปรด Adverse Events (2008)
Which brandon's was because of an experimental antacid.สำหรับแบรนดอนอาจเกิดจากยา antacid. Adverse Events (2008)
- I made a promise to Donna. I'm earning straight.-ฉันให้สัญญากับ ดอนน่า เอาไว้ ฉันจะทำมาหากินสุจริต Pilot (2008)
I even mention Sam Crow to Donna, she's gonna bust out crying.แม้แต่ฉันเอ่ยถึงชื่อ Sam Crow ให้ ดอนน่าฟัง เธอจะเริ่มร้องไห้ทันที Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอน[n.] (døn) EN: highland ; high ground ; elevation ; prominence   FR: plateau [m] ; élévation [f] ; terre haute [f]
ดอน โจวันนี[n. prop.] (Døn Jōwannī) EN: Don Giovanni   FR: Don Giovanni
ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ [n. exp.] (dønyā Khwīn Sirikit) EN: Dona ; Queen Sirikit Dona   
ดอนเมือง[n. prop.] (Døn Meūang) EN: Don Muang   FR: Don Muang

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acotyledon(เอคอททิเลด' ดอน) n. พืชที่ไร้ cotyledons, พืชที่ไร้ผล -acotyledonous adj.
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
cay(เค) n. เกาะเตี้ยเล็ก ๆ ,สันดอน,โขดหิน
cockneyn.,adj. (เกี่ยวกับ) ชาวลอนดอนทางด้านตะวันออกที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนจน, See also: cockneyish adj. ดูcockney cockneyism n. ดูcockney
cockney accentn. สำเนียงอังกฤษของชาวลอนดอนย่านตะวันออก
daunt(ดอนทฺ) {daunted,daunting,daunts} vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ทำให้หวาดหวั่น, See also: dauntingly adv. ดูdaunt, Syn. intimidate
dauntless(ดอนทฺ'เลส) adj. ไร้ความกลัว,กล้า,อาจหาญ, Syn. bold
dawn(ดอน) {dawned,dawning,dawns} n. อรุณ,รุ่งอรุณ,การเริ่มต้น,การเริ่มปรากฎขึ้น,การเข้าใจอย่างกะทันหัน vi. เริ่มทอแสง,เริ่มมองเห็นได้,เริ่มปรากฎขึ้นในใจครั้งแรก -S.beginning
delta(เดล'ทะ) n. พยัญชนะกรีกตัวที่4,รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายพยัญชนะเดลต้าของกรีก,สันดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
delta(n) สันดอน,รูปสามเหลี่ยม
hill(n) ภูเขา,ดอย,เนินเขา,ดอน
inland(n) บริเวณภายในประเทศ,ที่ดอน
sand(n) หาดทราย,ทราย,สันดอนทราย
shelf(n) ชั้น,หิ้ง,โครง,สันดอน,โขดหิน,สันปันน้ำ
shoal(n) สันดอน,ที่ตื้น,หินโสโครก,ฝูง
upland(n) ที่สูง,ที่ดอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top