Search result for

ซ้ำ

(73 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซ้ำ-, *ซ้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้ำ[ADV] repeatedly, Syn. ย้ำ, Example: เขาพูดซ้ำอีก เพราะหล่อนมัวแต่ตกตะลึง, Thai definition: มีหรือทำอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆ ครั้ง
ซ้ำ[ADV] repeatedly, See also: repeatedly many times, again and again, Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: การคูณ สามารถทำได้ด้วยการบวกซ้ำๆ กัน
ซ้ำซาก[ADV] repetitiously, See also: again and again, repeatedly, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำไปซ้ำมา, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: หัวหน้าของฉันเป็นคนพูดซ้ำซาก, Thai definition: ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป
ซ้ำรอย[V] repeat, See also: recur, reiterate, Example: เขาเกรงว่าเหตุการณ์จะซ้ำรอย ถ้ากลุ่มเซ็นทรัลได้รับคัดเลือก, Thai definition: เป็นเหมือนเดิมที่เคยเป็น
ซ้ำสอง[ADV] again, See also: once more, moreover, Example: ฉันอกหักซ้ำสอง เพราะผู้ชายหน้าซื่ออย่างเขา, Thai definition: ที่ทำหรือเป็นอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง
ซ้ำชั้น[ADV] repeatedly in class, See also: repeatedly (study), Example: หากย้ายโรงเรียนช่วงนี้ เด็กต้องไปเรียนซ้ำชั้นอีกปีหนึ่ง
ซ้ำซ้อน[V] duplicate, See also: be alike, copy, double, Example: งานที่เขาทำไปซ้ำซ้อนกับงานของแผนกอื่น, Thai definition: เหมือนเดิม, เหมือนสิ่งที่มีอยู่แล้ว หรือมีอยู่เดิม
ซ้ำร้าย[CONJ] moreover, See also: in addition, furthermore, Syn. ยิ่งไปกว่านั้น, Example: เขาไล่ผมยังกะหมูกะหมา หาว่าไปทำเสียงดังรบกวนเขา ซ้ำร้ายบางบ้านยังปล่อยหมาไล่กัดผมอีกด้วย, Thai definition: ร้ายขึ้นไปอีก
ซ้ำเติม[V] aggravate, See also: worsen, intensify, Syn. ทับถม, Example: คนบางกลุ่มมักละโมบ ฉกฉวยโอกาส และซ้ำเติมคนเคราะห์ร้าย, Thai definition: ทำให้สถานการณ์แย่ลง, เพิ่มให้มากขึ้น
ซ้ำๆ ซากๆ[ADV] repeatedly, See also: over and over, frequently, many times, often, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำซาก, Example: งานประกอบรถยนต์เป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆ ซากๆ และน่าเบื่อหน่าย, Thai definition: ซ้ำหลายครั้งเกินไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซ้ำว. มีหรือทำอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหรือหลาย ๆ ครั้ง เช่น ฉันมีชุดน้ำชาซ้ำกัน ๒ ชุด พูดซํ้า ตีซํ้า.
ซ้ำซ้อนว. ลักษณะที่ทำหรือมีหลายอย่างที่คล้ายกันหรือเหมือนกัน เช่น ลงทะเบียนซ้ำซ้อน พิการซ้ำซ้อน, ลักษณะของงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันแต่ทำหลายครั้งหรือในหลายหน่วยงาน เช่น งานซ้ำซ้อน โครงการซ้ำซ้อน.
ซ้ำซากว. ทำแล้วทำอีกหรือเป็นแล้วเป็นอีกอย่างเดียวกันรํ่าไป, จำเจ, เช่น เขาชอบพูดจาซ้ำซาก บางจังหวัดทางภาคอีสานเกิดภัยแล้งซ้ำซาก.
ซ้ำร้ายว. ร้ายยิ่งขึ้นไปอีก.
ซ้ำสามน. คำว่าคนตํ่าช้าไม่มีตระกูล เช่น ทั้งนี้ก็เพราะใครเล่า เพราะอีสาวซ้ำสามซัดเซบ้าน (ม. ร่ายยาว ชูชก).
ซ้ำเติมก. เพิ่มเติมให้หนักหรือให้มากขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pali-; palin-ซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palin-; pali-ซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can't earn enough to pay her rent.งานที่เธอทำก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าด้วยซ้ำ The Great Dictator (1940)
You mean, he painted the same tree over and over again?คุณหมายถึงว่าท่านวาดภาพต้นไม้ ต้นเดิมซ้ำไปซ้ำมารึครับ Rebecca (1940)
Outrageous! You're nothing but a mad scientist!แค่นักวิทยาศาสตร์บ้าที่ใช้งาน ซ้ำซาก Help! (1965)
I have a very monotonous life.ฉันมีชีวิตที่ซ้ำซากมาก The Little Prince (1974)
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ,\ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
True, but the act of the sodomite can be repeated again and againถูกต้อง, แต่กฎหมายของ sodomite can กระทำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You didn't even bat an eye. You didn't lift a finger.ไม่ได้ใช้คาถา ไม่ได้ยกนิ้วด้วยซ้ำ Oh, God! (1977)
So many repeats.ซ้ำๆ กันทั้งนั้น Oh, God! (1977)
Main Force repeats, this is a routine pursuit.กำลังหลักซ้ำ นี่คือการแสวงหาประจำ รหัส 44 Mad Max (1979)
Main Force repeats, you have your information.กำลังหลักซ้ำ Mad Max (1979)
He didn't stand a chance!ไปไม่ถึงไหนด้วยซ้ำ The Road Warrior (1981)
I repeat: don't move in!ผมทำซ้ำ ไม่เข้า First Blood (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ้ำ[v.] (sam) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate   FR: répéter ; refaire ; réitérer
ซ้ำ[adj.] (sam) EN: repeated ; recurrent   FR: récurrent ; répétitif
ซ้ำ[adv.] (sam) EN: repeatedly ; even more ; still more   FR: à plusieurs reprises ; à répétition ; encore ; à nouveau
ซ้ำ[v. exp.] (sam-sam) FR: rabâcher ; ressasser
ซ้ำ ๆ ซาก ๆ[adj.] (sam-sam sāk-sāk) EN: platitudinous   
ซ้ำ ๆ ซาก ๆ[adv.] (sam-sam sāk-sāk) EN: repeatedly ; over and over ; frequently ; many times ; often   
ซ้ำซ้อน[v.] (samsøn) EN: overlap ; duplicate   
ซ้ำซ้อน[adj.] (samsøn) EN: overlapping ; deplicated ; redundant ; repeated ; multiple   
ซ้ำซ้อนกัน[adj.] (samsøn kan) EN: overlapping   
ซ้ำซาก[adj.] (samsāk) EN: repetitious ; monotonous   FR: répétitif ; réitéré ; itératif ; monotone

English-Thai: Longdo Dictionary
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggravate[VT] ทำให้แย่ลง, See also: ซ้ำเติม, ทำให้มีปัญหามากขึ้น, Syn. worsen, complicate
do over[IDM] ทำซ้ำ, See also: ซ้ำ
get into a rut[IDM] มีชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get out of
get out of[PHRV] ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get into
get out of[PHRV] ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get into
hack[ADJ] ซ้ำซาก, See also: จำเจ, น่าเบื่อ
time after time[IDM] ซ้ำแล้วซ้ำอีก, See also: ซ้ำแล้วซ้ำเล่า, ซ้ำๆ
iterative[ADJ] ซ้ำ, See also: ย้ำ, Syn. repetitious
monotonous[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, See also: ซ้ำซาก, จำเจ, ราบเรียบ, Syn. boring, dull, tiresome, Ant. interesting, fascinating
over and over[ADV] ซ้ำแล้วซ้ำอีก, See also: หลายครั้งหลายหน, Syn. frequently, again

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
anadiplosis(แอนนะไดโพล' ซิส) n. การซ้ำคำของอนุประโยคหรือประโยค
anaphora(อะแนฟ' เฟอระ) n. การเขียนซ้ำคำในตอนแรกเริ่มของโคลงหรืออนุประโยคหรือประโยค
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.
bak(แบ็ก) คำ ๆ นี้ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลเพื่อบ่งบอกว่า เป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง (backup file) เช่น autoexec.bak (แฟ้มข้อมูลเดิมชื่อ autoexec.bat) นี้ ในบางกรณี โปรแกรมจะสร้างนามสกุลให้แฟ้มข้อมูลเหล่านี้เองโดยไม่ต้องสั่ง โดยเฉพาะถ้ามีการเก็บแฟ้มข้อมูลที่นำมาแก้ไขแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แฟ้มที่แก้ใหม่จะใช้ชื่อเดิม แต่แฟ้มเดิมจะกลายเป็นแฟ้มสำรอง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำบางโปรแกรม
banal(บะแนล') adj. ไร้ความสดชื่น,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่าแก่, See also: banality n. ดูbanal, Syn. flat,trite
besides(บิไซดฺซ') adv.,prep. นอกจาก,อีกด้วย,มิหนำซ้ำ -Conf. beside
bi-abbr. สอง,คู่,ซ้ำ
binary(ไบ'นะรี) adj. เกี่ยวกับหรือมีคู่,เกี่ยวกับ 2,ซ้ำสอง n. 2 คู่,เลขคู่, ระบบฐานสอง หมายถึง ระบบเลขฐานสอง ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 กับ 1 บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสจะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น เปิดกับปิด, ใช่กับไม่ใช่
bromide(โบร'ไมดฺ) n. สารประกอบโบรมีน,คนที่น่าเบื่อหน่าย,คำที่พูดเรื่องซ้ำ ซาก, Syn. cliche

English-Thai: Nontri Dictionary
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
commonplace(n) สิ่งธรรมดาๆ,คำพูดซ้ำๆ ซากๆ
double(adj) สองเท่า,ซ้ำ,ทวีคูณ
double(vt) เป็นสองเท่า,ทวีคูณ,พับสองทบ,ทำซ้ำ,เป็นอยู่
doubly(adv) เป็น 2 เท่า,เป็นทวีคูณ,ซ้ำ,เป็น 2 หน
duplicate(adj) มีสำเนา,มีสองฉบับ,สองเท่า,ซ้ำ,เหมือนกัน
duplicate(vt) ทำสำเนา,ทวีคูณ,ทำจำลอง,ก๊อบปี้,โรเนียว,ทำซ้ำ
duplication(n) การทำสำเนา,การก๊อบปี้,การอัดสำเนา,การจำลอง,การทำซ้ำ
echo(vi) ส่งเสียงก้อง,หวนกลับ,กล่าวซ้ำ,สะท้อนกลับ
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ

German-Thai: Longdo Dictionary
erneut(Adv.) ครั้งใหม่, อีกครั้ง (ภาษาเขียน) เช่น erneut sagen พูดซ้ำอีกครั้ง , See also: S. wieder
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top