Search result for

ซ่า

(63 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซ่า-, *ซ่า*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ซ่าหวารู้สึกว่า,ประมาณว่า

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โบนันซ่า (uniq ) Bonanza

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ่า[V] show off, See also: run wild, take liberties, Example: เขาเป็นคนหล่อที่ไม่ซ่า เป็นคนงามที่ไม่หว่านเสน่ห์, Thai definition: มีอาการท่าทางยียวน
ซ่า[V] tingle, See also: prickle, be terrified, be horrified, Example: เขาใจหายวาบ ขนลุกชันขึ้นทั้งตัว ซ่าไปทั่วหนังหัว, Thai definition: อาการที่ปรากฏแก่ร่างกายเมื่อเวลาขนลุกหรือเป็นเหน็บเป็นต้น
ซ่า[ADV] sound loudly of the waterfall, See also: sound of patter of rain, Example: เราได้ยินเสียงน้ำตกกระทบพื้นซีเมนต์รอบบ่อดังซ่า, Thai definition: เสียงดังอย่างเสียงน้ำแตกกระจาย
ซ่า[V] diffuse, See also: spread, distribute, Syn. กระจาย, แผ่, แผ่ซ่าน, Example: หลังจากดื่มยาแก้วนี้แล้ว ตัวยาจะซ่านไปทั่วร่าง, Thai definition: แล่นกระจายไปทั่วตัว
ซ่าโบะ[N] quilt, See also: blanket, shawl, Syn. ผ้าห่ม, ผ้าคลุม, Count unit: ผืน, Notes: (ชวา)
ซ่านเซ็น[V] scatter, See also: disperse, spread, Syn. กระจัดกระจาย, แตกฉานซ่านเซ็น, Example: แก๊งวัยรุ่นซ่านเซ็นไปคนละทิศละทาง เมื่อตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปราม
ซ่าหริ่ม[N] Sarim, See also: chilled sweet vermicelli in coconut milk, Syn. ซาหริ่ม, Example: จุลลาพยายามทำจนได้เส้นซ่าหริ่มสวยดังใจ, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้งถั่วเขียว ลักษณะคล้ายลอดช่อง แต่ตัวเล็กกว่า กินกับน้ำกะทิผสมน้ำเชื่อม, Notes: (ชวา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซ่าน. ส้มซ่า. (ดู ส้ม ๑).
ซ่าน. ชื่อปลานํ้าจืดหลายสกุลในวงศ์ Cyprinidae บางชนิดมีจุดสีดำบนเกล็ดข้างตัวจนเห็นเป็นลาย ๖-๑๐ เส้น ที่โคนหางมีจุดสีดำ ขนาดยาวได้ถึง ๓๐ เซนติเมตร เช่น ขี้ขม [ Osteochilus hasselti (Valenciennes)] สร้อยลูกกล้วย ( Dangila spilopleura Smith).
ซ่าว. อาการที่ปรากฏแก่ร่างกายเมื่อเวลาขนลุกหรือเป็นเหน็บเป็นต้น
ซ่าเสียงดังอย่างเสียงนํ้าแตกกระจาย.
ซ่าน. เรียกผักบุ้งซอยต้มสุก โรยด้วยน้ำมันงากับถั่วงา ว่า ผักซ่า.
ซ่าง ๒น. สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวขนาดย่อม ยกพื้น และดาดหลังคา สำหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมรุ ตั้งอยู่ ๔ มุมพระเมรุ, คดซ่าง คดสร้าง สร้าง ส้าง สำซ่าง หรือ สำสร้าง ก็เรียก.
ซ่าก. แล่นกระจายไปทั่วตัวเหมือนอย่างพิษซ่าน เสียวซ่าน.
ซ่านเซ็นก. กระจัดกระจาย, มักใช้เข้าคู่กับคำ แตกฉาน เป็น แตกฉานซ่านเซ็น.
ซ้ายว. ตรงข้ามกับ ขวา, ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านทิศเหนือ เรียกว่า ด้านซ้ายมือ ด้านทิศใต้ เรียกว่า ด้านขวามือ, ถ้าหันหลังไปทางต้นนํ้าหรือยอดนํ้า ด้านซ้ายมือ เรียกว่า ฝั่งซ้าย ด้านขวามือ เรียกว่า ฝั่งขวา เช่น ฝั่งพระนครอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา
ซ้ายเรียกกลุ่มที่มีอุดมคติเพื่อลดช่องว่างระหว่างชนชั้นในด้านเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น มักใช้วิธีการที่รุนแรงและรวดเร็ว ว่า ฝ่ายซ้าย, โดยทั่วไปใช้หมายถึงกลุ่มที่นิยมลัทธิสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ซ่าง หรือ สำซ่าสถานที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพมีจำนวน ๔ หลัง อยู่ที่มุมติดกับรั้วราชวัติ ๒ หลัง และที่มุขด้านทิศเหนือและทิศใต้อย่างละ ๑ หลัง [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rosa.โรซ่า Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Lisa!ลิซ่าThere Is No Normal Anymore (2009)
Ceasar.ซีซ่าส์! Rise of the Planet of the Apes (2011)
Did you know that Vanessa's applying for n.Y.U.นี่ รู้มั้ยว่า วาเนสซ่ากำลังสมัครเข้าเรียนที่ N.Y.U New Haven Can Wait (2008)
Larissa?ลาริซซ่าNew Haven Can Wait (2008)
Whose maid is Larissa exactly?ใครคือแม่บ้านลาริซซ่ากันแ่น่? New Haven Can Wait (2008)
When I called, um, Larissa saidที่เรียก,เอิ่ม.. ลาริซซ่า บอกว่า New Haven Can Wait (2008)
I'll say yes. That little troll Vanessa is working my last nerve.ฉันก็ตอบตกลง ยัยวาเนสซ่ากำลังทำให้ฉันหงุดหงิด Chuck in Real Life (2008)
The only person Vanessa loathes more than me is you.คนเดียวที่วาเนสซ่าเกลียดมากกว่าฉันก็คือเธอ Chuck in Real Life (2008)
Hey, uh, Larissa said you'd be here.เฮ้ อืม ลอริสซ่าบอกว่าคุณจะมา Chuck in Real Life (2008)
Vanessa, Serena, once upon a time.วาเนสซ่า เซรีน่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว... Chuck in Real Life (2008)
Bar. But you promised to seduce vanessaแต่คุณสัญญาแล้วหนิว่าจะทำลายเวเนสซ่า Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ่า[v.] (sān) EN: diffuse ; spread ; distribute   FR: se répandre ; se propager
ซ่านเซ็น[v.] (sānsen) EN: scatter ; disperse ; spread   
ซ้าย[n. exp.] (meū khāng sāi) EN: left hand   FR: main gauche [f]
ซ้าย[adj.] (sāi) EN: left ; left hand side   FR: gauche ; senestre (hérald.)
ซ้ายมือ[n.] (sāimēu) EN: left-hand ; left side   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pervade[VT] แผ่กระจายทั่ว, See also: ซ่านไปทั่ว, แพร่หลาย, ่ขยาย, Syn. diffuse, permeate, saturate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
atingle(อะทิง'เกิล) adj. รู้สึกซ่า (tingling)
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bollix(บอล'ลิคช) vt. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า,ทำให้ยุ่ง
bull of bashan)n. คนซุ่มซ่า
bumpkin(บัมพฺ'คิน) n. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า, See also: bumpkinish adj. ดูbumpkin bumpkinly adj. ดูbumpkin
clodhoppern. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า .
clumsy(คลัม'ซี) adj. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า, See also: clumsily adv. ดูclumsy clumsiness n. ดูclumsy
diffuse(ดิฟฟิวซ') vt. กระจาย,แพร่,ซ่าน,พร่า,ไหลท่วม adj. พูดน้ำท่วมทุ่ง,กระจายตัว., See also: diffuseness n. ดูdiffuse diffusor n. ดูdiffuse diffusible adj. ดูdiffuse diffusibility n. ดูdiffuse diffusion n. ดูdiffuse diffusive adj. ดูdiffu
dishabille(ดิสชะบีล') n. การแต่งตัวรุ่มร่าม,ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะจิตฟุ้งซ่าน., Syn. deshabille n.

English-Thai: Nontri Dictionary
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
blunder(vi) ทำพลาด,ซุ่มซ่าม,เดินเซ่อ
bungle(n) ความซุ่มซ่าม,การทำพลาด,การทำห้าแต้ม
bungle(vt) ซุ่มซ่าม,ทำพลาด,ทำห้าแต้ม,ทำลวกๆ
circulate(vi,vt) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แผ่ซ่าน,ส่งต่อๆไป,ออกจำหน่าย
circulatory(adj) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แพร่,แผ่ซ่า
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
clumsy(adj) เซ่อซ่า,เงอะงะ,ซุ่มซ่าม,เทอะทะ
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก

German-Thai: Longdo Dictionary
gelten(vi) |gilt, galt, hat gegolten| มีผลใช้ได้(บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Sein Visum gilt nur für Deutschland, aber nicht für die Schweiz. วีซ่าของเขาใช้ได้เฉพาะในเยอรมนีเท่านั้น ในสวิสใช้ไม่ได้, See also: gültig
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen
Hinterwäldler(n) |der, pl. Hinterwäldler| คนบ้านนอก, คนที่เซ่อซ่าเหมือนมาจากบ้านนอก, See also: S. Landei,

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top