Search result for

ซุ่มซ่าม

(36 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซุ่มซ่าม-, *ซุ่มซ่าม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซุ่มซ่ามว. กิริยาที่กระทำไปโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ เช่น เดินซุ่มซ่ามชนสิ่งของจนเสียหาย ซุ่มซ่ามเข้าไปในห้องที่กำลังประชุม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You fucking clumsy idiot, don't fucking...ไอ้โง่ซุ่มซ่ามเอ้ย อย่าเล่นกับกูนะ Episode #1.5 (2008)
I'll serve you, though for want of practice, I'm, I'm a little clumsy.ฉันจะรับใช้หลวงพ่อ,อยากลองฝึกดู ฉันออกจะซุ่มซ่ามเล็กๆ Doubt (2008)
Just stupid, a clumsy accident.แค่เรื่องซุ่มซ่าม Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
I-I was, uh, dusting the other day and knocked it off the bureau, like an idiot.วันก่อนฉันเพิ่งเช็ดฝุ่น แล้วปัดไปโดนมันแตก ซุ่มซ่ามจริงๆ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
She was clumsy, stupid and mean, but I wouldn't wish that kind of death on a possum.หล่อนทั้งซุ่มซ่าม งี่เง่า ใจจืดใจดำ แต่ฉันไม่เคยหวังให้ใครต้องตายอถาถแบบนั้นเลย I Will Rise Up (2009)
they'll be safe there with mickey, minnie, and their goofy grandparents.และตายายจอมซุ่มซ่าม ของพวกเขา ครอบครัวของผม The Getaway (2009)
- my son, the klutz.ูลูกฉัน ซุ่มซ่ามที่สุด Hungry Man (2009)
He has a mild case of scoliosis, which combined with a growth spurt, could account for the pain and the clumsiness on the soccer field.อาจทำให้เจ็บปวด และ ซุ่มซ่ามได้ในสนามฟุตบอล เพราะงั้น เราจะรอดูกันว่า มันจะทุเลาลงในสองสามสัปดาห์หรือเปล่า Good Mourning (2009)
Germanเฮ้ย! ซุ่มซ่ามจริงๆเลย ระวังหน่อยซิว่ะ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
That's very clumsy of you.นั้นนายซุ่มซ่ามมากเลยนะ Pilot (2009)
Were you born clumsy or do you work at it?เจ้าเกิดมาซุ่มซ่าม หรือมันเป็นงานของเจ้ากันแน่? The Curse of Cornelius Sigan (2009)
They loved tinkering with the lives of those mere mortals.พระองค์ชอบทำอะไรซุ่มซ่าม ทำให้ชีวิตผู้คนที่บริสุทธิ์ ต้องล้มตายไปอยู่เสมอ Playing Cards with Coyote (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy   FR: maladroit ; malhabile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clumsy[ADJ] ซุ่มซ่าม, See also: เร่อร่า, เซอะ, เซ่อซ่า, Syn. awkward, ungraceful, lumbering, lubberly, Ant. graceful, adroit, skillful
gawky[ADJ] ซุ่มซ่าม, See also: งุ่มง่าม, เก้งก้าง, Syn. ungainly, gangly, Ant. graceful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bull of bashan)n. คนซุ่มซ่าม
fumble(ฟัม'เบิล) {fumbled,fumbling,fumbles} vi..,vt. คลำ,คลำหา,คลำเปะปะ,ทำอย่างซุ่มซ่าม. n. การคลำ, See also: fumblingly adv. fumblingness n., Syn. bumble,grope
gawky(กอ'คี) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ,อายเหนียม, Syn. gawkily, See also: gawkishly adv. gawkiness,gawkishness n., Syn. awkward,ungainly ###A. polished
groping(โกร'พิง) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,ซึ่งแสดงว่าต้องการเข้าใจ., See also: gropingly adv.
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
hobbledehoyn. คนงุ่มง่าม,คนซุ่มซ่าม
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
loutish(เลา'ทิช) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ, See also: loutishness n. ดูlout
lubber(ลับ'เบอะ) n. คนอุ้ยอ้าย ร่างใหญ่ และทึ่ม,กะลาสีเรืออุ้ยอ้ายหรือไม่ชำนาญ. adj. ซุ่มซ่าม,อุ้ยอ้าย โง่., See also: lubberly adv.,adj. ดูlubber lubberliness n. ดูlubber, Syn. lout,landlubber

English-Thai: Nontri Dictionary
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
blunder(vi) ทำพลาด,ซุ่มซ่าม,เดินเซ่อ
bungle(n) ความซุ่มซ่าม,การทำพลาด,การทำห้าแต้ม
bungle(vt) ซุ่มซ่าม,ทำพลาด,ทำห้าแต้ม,ทำลวกๆ
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
clumsy(adj) เซ่อซ่า,เงอะงะ,ซุ่มซ่าม,เทอะทะ
lubber(n) คนอุ้ยอ้าย,คนทึ่ม,คนซื่อ,คนซุ่มซ่าม
sauciness(n) ความซุ่มซ่าม,ความทะลึ่ง,ความไร้มารยาท,ความละลาบละล้วง
saucy(adj) ซุ่มซ่าม,ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท,ละลาบละล้วง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top