Search result for

ซึ่งล่วงเกินไม่ได้

(1 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ่งล่วงเกินไม่ได้-, *ซึ่งล่วงเกินไม่ได้*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ซึ่งล่วงเกินไม่ได้ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ซึ่งล่วงเกินไม่ได้*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacred[ADJ] ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา, See also: ซึ่งเป็นที่บูชา, ซึ่งล่วงเกินไม่ได้

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ซึ่งล่วงเกินไม่ได้

 


  

  ซึ่งล่วงเกินไม่ได้
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top