Search result for

ซากสัตว์

(28 entries)
(0.0463 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซากสัตว์-, *ซากสัตว์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซากสัตว์[N] carcass, See also: animal remains, carrion, Example: ถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยซากสัตว์ เหมือนมีใครลากเข้ามา, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของสัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animals, Fossilซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- and they chopped it out.ซากสัตว์ฝังในน้ำแข็ง ก็เลยเจาะ The Thing (1982)
It's as safe as any other chemical used to freeze-dry animals.ปลอดภัยเท่าๆ กับสารเคมีที่ใช้ทำซากสัตว์ให้แห้งแหละว่ะ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
It's just gonna pee in my face and hide dead things in my shoes.แล้วเดี๋ยวก็จะมาฉี่ใส่หน้าฉัน เอาซากสัตว์มาซ่อนในรองเท้าฉัน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Okay, so maybe it's not as sexy as dead poultry in Africa, but you gotta admit the timing's a little hinky here, Mark.โอเค บางทีมันไม่ได้ดูเซ็กส์ซี่ เท่าซากสัตว์ปีกในอัฟริกา แต่นายต้องยอมรับ ว่าเรายังมีแสงสว่างอยู่บ้าง ในที่นี้นะมาร์ค Black Swan (2009)
Well, usually, you find a dead animal in the road, it means he was hit by a car.ปกติ เวลาเราเจอซากสัตว์บนถนน มันมักจะโดนรถชน Hello, Bandit (2010)
But I guess the best and brightest don't typically get into dead animal pickup.แต่อย่างว่า คนที่ฉลาดที่สุด คงไม่ได้มาอยู่กับแผนกเก็บซากสัตว์แบบนี้ Hello, Bandit (2010)
Boyd Fowler, division of dead animal pickup.บอยด์ ฟาวเลอร์ หน่วยเก็บซากสัตว์ Beauty and the Beast (2010)
Probably wouldn't think so, driving around, picking up dead animals.อาจจะไม่คิดแบบนั้น ขับรถไปรอบๆ เก็บซากสัตว์ที่ตายแล้ว Practically Perfect (2010)
He said you specialized in vertebrate paleontology.เขาบอกว่าคุณเชี่ยวชาญในซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ The Thing (2011)
and wears clothes made of roadkill.แถมยังใส่เสื้อผ้าที่ทำจากซากสัตว์ที่ตายแล้วด้วย The Remains of the 'A' (2012)
Ah, come-- hey, I got an idea, why don't you let me shoot that thing and you can go pick up the bloody, dead, disgusting animal.เฮ้ ผมว่านะ ทำไมคุณไม่ให้ผมเป็นคนยิงบ้างล่ะ แล้วคุณก็ค่อยไปเก็บซากสัตว์ Damaged (2012)
I think this unsub is seeding his victims with aged maggots reared on animal remains.ผมคิดว่าอันซับเอามันโปรยลงบนเหยื่อ ด้วยแมลงที่พบจากซากสัตว์ Perennials (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซากสัตว์[n. exp.] (sāk sat) EN: carcass ; animal remains ; carrion   FR: carcasse [f] ; charogne [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ammonite 2(แอม' โมไนทฺ) n. วัตถุแห้งจากซากสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย, ดินระเบิดแอมไมไดนท์
caracaran. เหยี่ยวขายาวที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร
carcase(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
carcass(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า,ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร,คล้ายซากสัตว์,เน่าเปื่อย,ผุพัง,สกปรกโสมม
fossil(ฟอส'เซิล) n.,adj. ซากหิน,ซากสัตว์หรือพืชที่เป็นหิน,สิ่งที่ล้าสมัย,คนที่ล้าสมัย,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย,เก่า,ดื้อรั้น, Syn. antiquated
offal(ออ'เฟิล,ออฟ'เฟิล) n. เนื้อเน่า,ซากสัตว์,ขยะ,มูลฝอย,ของทิ้ง,เศษเล็กเศษน้อย
paleozoology(เพลีโอโซออล'โลจี) n. Paleontology (ดู) ที่เกี่ยวกับซากสัตว์ที่กลายเป็นหิน
relic(เรล'ลิค) n. ของที่ระลึก,ของที่ตกทอด,สิ่งตกทอดที่เป็นอนุสรณ์,, See also: relics n. พระธาตุ ซากของคนตาย ของตกทอดของระลึกของอนุสรณ์ ซากสัตว์หรือพืช, Syn. relique
relict(เรล'ลิคทฺ) n. พืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเป็นไม่เหมาะสม,ส่วนที่เหลือ,ซากสัตว์หรือพืช,แม่หม้าย, Syn. remnant

English-Thai: Nontri Dictionary
carrion(n) ซากศพ,ซากสัตว์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
roadkill (n ) ซากสัตว์ที่ถูกรถทับตาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top