Search result for

ซา

(129 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซา-, *ซา*
Longdo Dictionary ภาษารัสเซีย (RU) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Завтра[ซาบ-ตรา] พรุ่งนี้

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ซา (n จำนวน ) ยี่สิบ ตัวอย่าง : ร้อยซาว(ร้อยยี่สิบ)

Longdo Dictionary ภาษาพม่า (MM) - พม่า (MM) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทมินซาปีร่ะ[ทะ-มิน-ซา-ปี-หร่ะ] (question ) ทานข้าวหรือยัง,คุณทานข้าวหรือยัง,กินข้าวยัง

Longdo Dictionary ภาษาพม่า (MM) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปะซานาเดบู[ปะ-ซา-นา-เด-บู] กินแล้ว,ทานข้าวแล้ว, (ชิ แปลว่า ค่ะ ถ้าเติมคำว่า ชิ เข้าไป จะแปลว่า ทานข้าวแล้วค่ะ)
ปะซานาเดบู[ปะ-ซา-นา-เด-บู] ยังไม่ได้ทาน,ยังไม่ได้กิน(ถ้าเติมคำว่า ชิ เข้าไป ซึ่ง ชิแปลว่า ค่ะ จะแปลว่า ยังไม่ได้ทานข้าวค่ะ)
ซาจี[อะ-ซา-จี] (vt ) ตะกละ,ตะกลาม,กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อเล็กซานเดอร์ (name ) Alexander
อเล็กซานเดอร์มหาราช (uniq ) Alexander the Great

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
사람[ซารัม] (n ) คน, มนุษย์

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - เกาหลี (KO) (UNAPPROVED version -- use with care )
사랑[ซา-รัง] (n ) รัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซา[V] moderate, See also: diminish, let up, calm down, relief, Syn. ลดลง, Example: ฝนซาเม็ดแล้ว แต่อากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อย, Thai definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
ซา[N] carcass, See also: corpse, remains, dead body, Syn. ซากศพ, Example: นักโบราณคดีขุดพบซากไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่น, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของคน, พืช, สัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
ซา[N] ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. #ร่องรอย, ซากปรักหักพัง, Example: วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาจนเหลือแต่ซาก, Count unit: ซาก, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังแล้วเหลือแต่เค้า
ซา[N] pampas grass, Syn. ไม้ซาง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไผ่หลายชนิดในสกุล Dendrocalamus วงศ์ Gramineae ชนิดปล้องเล็กบางยาวใช้เป็นลำกล้องเป่าลูกดอก หรือลูกดินเหนียวปั้นกลมเป็นต้น
ซา[N] follicular pharyngitis, Example: เด็กที่น้ำหนักลด มีไข้และท้องเสียเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ ลิ้นและช่องปากเป็นซาง ฝ้าขาว เรียกว่าระยะอาร์ค, Thai definition: ชื่อโรคชนิดหนึ่งตามตำราแพทย์แผนโบราณว่าเป็นแก่เด็กเล็ก มีลักษณะเกิดเป็นเม็ดขึ้นในปากในคอ ลิ้นเป็นฝ้า มีอาการ เช่น ไม่กินนม ไม่กินข้าว ปวดหัวตัวร้อน
ซา[V] crawl, See also: struggle, Syn. ซมซาน, ซานซม, กระเสือกกระสน, Example: ในที่สุดเขาก็ซานกลับมาหาฉัน, Thai definition: กระเสือกกระสนไปอย่างสิ้นท่าหรือสิ้นคิด
ซา[V] wash (rice), See also: stir (rice) with hand and wash with water, rinse, Syn. ล้างน้ำ, Example: ก่อนหุงข้าว เราจะซาวข้าวให้สะอาด 2-3 ครั้ง, Thai definition: เอาข้าวสารล้างน้ำด้วยวิธีใช้มือคนให้ทั่วเพื่อให้สะอาดก่อนหุงต้ม เรียกว่า ซาวข้าว, โดยปริยายหมายถึง ล้างสิ่งอื่นด้วยวิธีเช่นนั้น
ซาลง[V] diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
ซากศพ[N] corpse, See also: dead body, remains, corpse, Syn. ศพ, Example: รอยเท้านับไม่ถ้วนเหยียบลงบนสวนป่าพุเตย ควานหาซากศพของผู้เคราะห์ร้ายที่ปลิวกระจายรอบหุบเขา, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของคนที่ตายแล้ว
ซาตาน[N] Satan, See also: devil, Syn. ภูตผีปีศาจ, ภูต, มาร, ผี, ปีศาจ, Example: คนเชื่อว่าซาตานเป็นอมนุษย์, Count unit: ตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซาน. ชื่อเรือโบราณชนิดหนึ่ง.
ซาก. ลดน้อยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่, เช่น ฝนซา คนซา.
ซาก ๑น. ร่างของคนหรือสัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือพอเป็นเค้าให้รู้ว่าเคยเป็นอะไร, สิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังแล้วเหลือพอเป็นเค้าให้รู้ว่าเคยเป็นอะไร.
ซาก ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Erythrophleum succirubrum Gagnep. และชนิด E. teysmannii (Kurz) Craib ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นในป่าเบญจพรรณ เนื้อแข็งและหนัก ใช้เผาถ่านได้ดี ทุกส่วนมีพิษ กินตาย ชนิดแรกใบเกลี้ยง ชนิดหลังใบมีขน, อีสานเรียก ซาด หรือ พันซาด.
ซากดึกดำบรรพ์น. ซากของพืชหรือสัตว์ที่ฝังอยู่เป็นเวลานานมาก จนกระทั่งกลายเป็นหิน.
ซากศพน. ศพ เช่น แม้นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัทรีไว้ จะนิ่งมัธยัสถ์ตัดเยื่อใยไม่โปรดบ้าง ก็จะเห็นแต่กเลวระร่างซากศพของมัทรี (ม. ร่ายยาว มัทรี), เจ้าพี่เอ๋ยอุตส่าห์พาซากศพ มาให้พบผัวรักเมื่อเป็นผี (ตับนางลอย), บางทีเขียนเป็น ทรากศพ ก็มี เช่น พระบาทเจ้าจะได้ทอดทัศนา ซึ่งทรากศพสาธารณนอนตาย (ม. คำหลวง มัทรี), ร่างของคนที่ตายมานานแล้วแต่มีเค้าพอให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นต้น.
ซาง ๑น. ชื่อไผ่หลายชนิดในสกุล Dendrocalamus วงศ์ Gramineae ชนิดปล้องเล็กยาว เนื้อบาง ใช้เป็นลำกล้องเป่าลูกดอกหรือลูกดินเหนียวปั้นกลมเป็นต้น เรียกว่า ไม้ซาง.
ซาง ๒น. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง ตามตำราแพทย์แผนโบราณว่าเป็นแก่เด็กเล็ก มีลักษณะเกิดเป็นเม็ดขึ้นในปากในคอ ลิ้นเป็นฝ้า มีอาการ เช่น ไม่กินนม ไม่กินข้าว ปวดหัวตัวร้อน มีชื่อต่าง ๆ เช่น ซางเพลิง ซางนํ้า ซางขโมย ซางโจร ซางโค.
ซาง ๓, ซ่าง ๑น. บ่อนํ้า.
ซาน. ต้นซาก. (ดู ซาก ๒).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carcassซา[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossilซากดึกดำบรรพ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fossilซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
index fossilซากดึกดำบรรพ์ดรรชนี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dubiofossilซากดึกดำบรรพ์ปริศนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reworked fossilsซากดึกดำบรรพ์พัดพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facies fossilซากดึกดำบรรพ์เฉพาะแหล่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
introduced fossils; infiltrated fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
infiltrated fossils; introduced fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
characteristic fossil; diagnostic fossilซากประจำหน่วย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salmonellaซาลโมเนลลา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zaire ซาอีร์ [TU Subject Heading]
Xara 3D ซารา 3ดี [TU Subject Heading]
Animals, Fossilซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Elephants, Fossilซากช้างดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Fossilsซากดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Salvageซากทรัพย์ [เศรษฐศาสตร์]
Plants, Fossilซากพืชดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Samuraiซามูไร [TU Subject Heading]
Sandoricumซานดอริคัม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, that wasn't Mozart.อื้อ แต่นั่นไม่ใช่โมซาร์ท Never Been Marcused (2008)
I just love Mozart.ฉันรักโมซาร์ทจริงๆ Never Been Marcused (2008)
Either way that leaves you with pathetic.อืม โอ้ วาเน่ซาใช่ไหม? It's a Wonderful Lie (2008)
It's cool.ซาบซึ้ง เธอไม่.. It's a Wonderful Lie (2008)
Jenny, isabel's dress looks a little like one of yours, don't you think?เจนนี่ ดูเหมือนชุดของอิซาเบลจะเป็นหนึ่งในงานของเธอ It's a Wonderful Lie (2008)
Thank you. She'll really appreciate that.ขอบคุณ เธอจะซาบซึ้งแน่ๆ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
- Hey.เฮ้ วาเนสซา เฮ้ The Magnificent Archibalds (2008)
Did Brooklyn Boy really think he could bury the bone in the backyard and no one would find it?หรือหนุ่มบรู๊คลินจะคิดจริงๆว่า เค้าจะค้นหาซากได้จากสนามหลังบ้านและไม่มีใครรู้หรอว่าหามันอยู่? Bonfire of the Vanity (2008)
I was up all night finishing the story for Noah Shapiro.-ผมนั่งอยู่ทั้งคืนเพื่อเขียนนิยายส่งโนอา ซาฟิโร Bonfire of the Vanity (2008)
- Money used this time - Money lent to Satake: 3,000,000 yen- เงินที่ถูกใช้ไปตอนนี้ - ให้ซาทาเคะยืม: 3,000,000 เยน The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
- Welcome, I'm Misato- ยินดีต้อนรับ, มิซาโตะคะ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Aeronautes saxatalis,the white-throated swiftแอโรนอท แซกซาทาลิส\ นกนางแอ่นคอขาว Art Imitates Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซา[v.] (sā) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up   FR: diminuer
ซา[n.] (sāk) EN: carcass ; corpse ; remains ; dead body   FR: carcasse [f] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
ซา[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
ซากดึกดำบรรพ์[n.] (sākdeukdamban) EN: fossil   FR: fossile [m]
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakphang) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains   FR: ruines [fpl] ; décombres [mpl]
ซากศพ[n.] (sāksop) EN: corpse   FR: dépouille [f] ; corps [m]
ซากสัตว์[n. exp.] (sāk sat) EN: carcass ; animal remains ; carrion   FR: carcasse [f] ; charogne [f]
ซากเรือ[n. exp.] (sāk reūa) FR: épave de bateau [f]
ซา[n.] (sāng) EN: pampas grass   
ซาตาน[n. prop.] (Sātān) EN: Satan ; devil   FR: Satan

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
Saint Nick(n) ซานตาคลอส เช่น Given the decision making power of Santa Claus on the matter of gifts, my children make sure they leave Mr. Claus some seriously good cookies on Christmas Eve. However, most children don't know that there is much more to the real Saint Nick than toys and cookies.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
body[N] ศพ, See also: ซากศพ, Syn. corpse
cadaver[N] ซากศพ, Syn. corpse
corpse[N] ซากศพ, See also: ศพ, Syn. cadaver, clay, stiff
ease up[PHRV] ซาลง, See also: บางลง, Syn. ease off
debris[N] ซากสลักหักพัง, See also: เศษ, ขยะ, Syn. rubble, ruins
detritus[N] เศษซาก, See also: ซากที่เหลืออยู่, เศษขยะ, Syn. junk, debris, waste
fossil[N] ซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน, See also: ซากฟอสซิล
impress[VI] ประทับใจ, See also: ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดอกติดใจ, ตรึงใจ, Syn. affect, influence
Lucifer[N] ซาตานที่ถูกขับออกจากสวรรค์
passionate[ADJ] ลึกซึ้ง, See also: ซาบซึ้ง, ดูดดื่ม, Syn. excited, impassioned, Ant. calm, cool

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
alexander(แอลกิกซาน' เดอะ) n. ชื่อเหล้า Cocktail ชนิดหนึ่ง
alexandria(แอลลิกซาน' เดรีย) n. ชื่อเมืองท่าในอียิปต์
alexandrian(แอลลิกซาน' เดรียน) adj. เกี่ยวกับเมือง Alexandria, Alexandrine, ชาวเมือง Alexandria
alexandrine(แอลลิคซาน' ดริน) n. โคลงกลอนที่มี 12 พยางค์ -adj. เกี่ยวกับเมือง Alexandria
alexandrite(แอลลิคซาน' ไดรทฺ) พลอยชนิดหนึ่ง (chrysoberyl)

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
blunt(adj) ทื่อ,ทู่,เปิดเผย,เถรตรง,ขวานผ่าซา
cadaver(n) ซากศพ
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด
carcase(n) ซากศพ,โครง
carcass(n) ซากศพ,โครง
carrion(n) ซากศพ,ซากสัตว์
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
commonplace(n) สิ่งธรรมดาๆ,คำพูดซ้ำๆ ซากๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
roadkill (n ) ซากสัตว์ที่ถูกรถทับตาย
santa lina (n) ซานตาครอสผู้หญิง
Satyr (n ) ซาไทร์ (เทพปกรณัมกรีก)
seal carcass (n) ซากแมวน้ำ
Tsar (n ) ซาร์ เป็นชื่อเรียกตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินรัสเซีย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
感謝[かんしゃ, kansha] (n vt) ซาบซึ้ง, รู้สึกขอบคุณ
[さくら, sakura] (n) ซากุระ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
サテン[さてん, saten] ซาติน
遺跡[いせき, iseki] (n) ซากโบราณ ซากปรักหักพัง
肉饅[にくまん, nikuman] ซาลาเปา
浪人[ろうにん、rounin, rounin , rounin] ซามูไรพเนจร,คนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แล้วรอสอบใหม่ในปีต่อไป
観桜会[かんおうかい, kan'oukai] ซากุระ , See also: S. ดอกซากุระ, R. ซากุระ
痛み入る[いたみいる, itamiiru] ซาบซึ้ง(ในความกรุณา)

German-Thai: Longdo Dictionary
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
verbinden(vt) |verband, hat verbunden| ต่อ, เชื่อมต่อ เช่น Diese Straße verbindet München mit Passau. ถนนเส้นนี้เชื่อมเมืองมิวนิคกับพัสเซา, See also: A. trennen,
verraten(vi vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง,ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem,Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: S. das Geheimnis sagen,die Sache aufklären, A. verheimlichen,still sein,
anzahlen(vt) |zahlte an, hat angezahlt| จ่ายส่วนหนึ่งของราคาเต็มของสินค้า ก่อนที่จะจ่ายทั้งหมด เช่น Sabrina mußte für ihr Auto 2500 Euro anzahlen. = ซาบรีน่า ได้จ่ายไปก่อน 2500 ยูโร สำหรับรถของเธอ
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, See also: S. sich verheiraten,
Ruine(n) |die, pl. Ruinen| ซากปรักหักพัง
Weihnachtsmann(n) |der, pl. Weihnachtsmänner| ซานตาคลอส

French-Thai: Longdo Dictionary
Père Noël(n) |m| ซานตาคลอส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top