Search result for

ซักถาม

(30 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซักถาม-, *ซักถาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซักถาม[V] question, See also: interrogate, inquire, ask, Syn. ไต่ถาม, ซักไซ้, Ant. ตอบ, Example: นักเรียนซักถามอาจารย์เรื่องการหักเหของแสงในน้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซักถามก. ถามและไล่เลียงให้ตอบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just the first day of university and we were dragged to the police station for questioning.แค่วันแรกในมหา'ลัย และเราก็ถูกลาก เข้าสถานีตำรวจเพื่อซักถามแล้ว Episode #1.8 (2008)
We need him for questioning;เราต้องการเขา สำหรับการซักถาม Changeling (2008)
Miss dunbrook,your witness.มิสดันบรูค เชิญซักถามพยานได้ Eggtown (2008)
I'm sure you'll understand, based on the events of today, there will be no opportunity for follow-up questions.ฉันมั่นใจว่าคุณเข้าใจ สถานการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ในคืนนี้ เราอาจจะไม่มีโอกาสให้คุณซักถาม Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I agreed to let you question her, not tranq her like a rabid dog.ฉันยอมให้นายซักถามหล่อน ไม่ใช่ใช้ยาสลบยิงเหมือนเป็นหมาบ้าอย่างนั้น Bound (2009)
Grandpa Max has some serious explaining to do.ปู่แม็กซ์คงต้องโดนซักถามหน่อยล่ะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
If I wait and gather information... It's minterview.ถ้าเรารอรวบรวมข้อมูล ผมจะซักถามเอง To Hell... And Back (2009)
At the conclusion of the statement, the President will answer a limited number of questions.ในตอนท้ายคำแถลง ท่านประธานาธิบดี จะตอบข้อซักถาม เพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น Gimme Some Truth (2009)
In that case, he won't mind submitting to some questions from us.ในกรณีนี้ เขาคงไม่รังเกียจเข้ารับ การยืนยันจากทางเรา ในการซักถามบ้างนะ Gimme Some Truth (2009)
If you don't believe me, Senator, you should talk to the bureau agentถ้าท่านจะไม่เชื่อผม ท่านวุฒิสมาชิก ท่านสามารถซักถาม เ้จ้าหน้าที่สำนักงานคนที่ Gimme Some Truth (2009)
Did someone have a question about Nazi repatriation?มีใครอยากซักถาม ถึงการส่งนาซีกลับประเทศบ้าง? Gimme Some Truth (2009)
Uh, he brought that hot blonde terrorist over from holding.เขานำตัวสาวนักก่อการร้าย ผมบรอนซ์ไปซักถาม Black Swan (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซักถาม[v.] (sakthām) EN: question ; interrogate ; inquire ; ask ; make an inquiry   FR: questionner ; interroger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interrogate[VI] ซักถาม, See also: ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม, Syn. query, question, investigate, Ant. answer, reply
interrogate[VT] ซักถาม, See also: ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม, Syn. query, question, investigate, Ant. answer, reply
question[VT] ตั้งคำถาม, See also: ซักถาม, สอบถาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat,crave)
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
cross-question(ครอส'เควส'เชิน) vt. ไต่ถาม,ตรวจสอบโดยการถาม,ปัญหาที่ถามขึ้นมาในขณะซักถาม, See also: cross-questioning n. ดูcross-question
heckle(เฮค'เคิล) vt. รบกวนด้วยคำถาม,ตื้อถาม,ซักถาม,ขัดคอ,ไล่เสียง,หวี. n. หวี,หวีป่าน., See also: heckler n., Syn. challenge,bait
interrogate(อินเทอ'ระเกท) vt.,vi. สอบถาม,ซักถาม,ซักไซ้., See also: interrogatingly adv.
interrogation(อินเทอระเก'เชิน) n. การสอบถาม,การซักถาม,การซักไซ้,เครื่องหมายคำถาม., Syn. inquiry
interrogator(อินเทอระเก'เทอะ) n. ผู้สอบถาม,ผู้ซักถาม,ผู้ซักไซ้,เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเพื่อให้ตอบทันที'
quiz(ควิซ) vt.,n. (การ) ทดสอบ,สอบ,สอบถามอย่างใกล้ชิด,ซักไซ้,ซักถาม,เล่นตลก,หลอกลวง., See also: quizer n., Syn. examine,questioning

English-Thai: Nontri Dictionary
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
heckle(vt) ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ
impugn(vt) ซักถาม,แย้ง,กล่าวหา,ประณาม
inquisitor(n) เจ้าพนักงานไต่สวน,เจ้าหน้าที่สอบสวน,คนซักถาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top