Search result for

ซบ

(46 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซบ-, *ซบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซบ[V] nestle, See also: snuggle, cuddle, Syn. แนบ, Example: เขาซบที่ตักอุ่นๆ ของแม่ให้สมกับที่คิดถึง, Thai definition: เอาหน้าฟุบแนบลงไป
ซบเซา[V] dull, See also: be sluggish, be lifeless, Syn. ตกต่ำ, เงียบเหงา, Ant. คึกคัก, Example: ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก, Thai definition: ไม่คึกคักเช่นเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซบก. ก้มหน้าหรือหัวแนบลงไป เช่น ซบหน้าลงกับหมอน นอนซบหัวที่ตักแม่.
ซบเซาว. หงอยก๋อย, เงียบเหงา, ไม่เบิกบาน
ซบเซาไม่คึกคักเช่นเดิม เช่น ตลาดการค้าเดี๋ยวนี้ซบเซาไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, I'll have sobaงั้นผมไปกินโซบะ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Okay, so you have a void in your life.โอเค ชีวิตเธอมันบัดซบ Mirror, Mirror (2008)
I'm going to kill that son of a bitch.ผมจะฆ่าไอ้บัดซบนั่น Paradise (2008)
Well, housing market's in the toilet, bank's pulled both of my loans.เออ ตลาดบ้านซบเซา ธนาคารถอนสินเชื่อ Wrecking Crew (2008)
My ex-husband was always a prick.สามีฉันเขาบัดซบมาตลอด Easy as Pie (2008)
we are miserable. we never get what we want.ชีวิตเรามันบัดซบ เราไม่เคยได้อย่างที่เราต้องการ Wishful Thinking (2008)
there's a bigfoot out there, damn it, and he's a son of a bitch!มีตัวบิ๊กฟุต อยู่จริงๆนะ ให้ตายสิ และมันเป็นตัวบัดซบ Wishful Thinking (2008)
Participation trophies suck ass.การมีส่วนร่วมกับความสำเร็จ บัดซบ Heaven and Hell (2008)
Damn it!บัดซบEpisode #2.5 (2008)
But the tests were in your room and Bryce said you were cheating.แต่ข้อสอบที่อยู่ในห้องคุณ และไบร์ซบอกว่าเธอโกงข้อสอบ Chuck Versus the Ex (2008)
Because of that, Kurosaki's father got tricked by a swindler. Japan was in a deep depression.เพราะเรื่องนั้น, พ่อของคุโรซากิจึงถูกนักต้มตุ๋นโกง ในตอนนั้นญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะซบเซา Eiga: Kurosagi (2008)
Fuck you.ไอ้บัดซบ Saw V (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซบเซา[v.] (sopsao) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued   
ซบเซา[adj.] (sopsao) EN: quiet ; dull ; depressed   FR: somnolent ; assoupi

English-Thai: Longdo Dictionary
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flat[ADJ] ซบเซา (ธุรกิจ), See also: ไม่กระเตื้อง, Syn. sluggish, Ant. active, busy
nestle[VI] ซบ, See also: อิงแอบ, แนบชิด, เบียด, Syn. cuddle, nuzzle, snuggle
stagnant[ADJ] ไม่เจริญ, See also: ซบเซา
stagnate[VI] ซบเซา, See also: อยู่นิ่งๆ
unfrequented[ADJ] โดดเดี่ยว, See also: ซบเซา, ไม่ค่อยมีคน, Syn. lonely, quiet, solitary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chablis(แซบ'ลี) n. เหล้าองุ่นขาวที่ไม่มีรสหวาน
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
drowsy(เดรา'ซี) adj. ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ง่วง,สัปหงก,ซบเซา,เซื่องซึม,ซึ่งทำให้เซื่องซึมหรือง่วงนอน., See also: drowsily adv. ดูdrowsy drowsiness n. ดูdrowsy, Syn. half-asleep,sleep ###A. awake
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
fusibility(ฟิวซบิล'ลิที) n. ความสามารถถูกหลอมเหลวได้,ลักษณะที่หลอมเหลวได้
nestle(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่างเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอาศัยอยู่อย่างสบาย,ทำรัง,ตั้งรกรากในบ้าน,ซบ (ศีรษะ) ไว้อย่างอบอุ่น., See also: nestler n.
office-block(ออฟ'ฟิซบลอค) n. ย่านสำนักงาน
presbyterian(เพรซบิเทีย'เรียน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) นิกายหนึ่งของโปรเตสแตนต์.
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน, See also: recessional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
drowsiness(n) ความง่วงนอน,ความซบเซา,ความเซื่องซึม,การสัปหงก
drowsy(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วงนอน,สัปหงก,ครึ่งหลับครึ่งตื่น
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่
flat(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา
jackass(n) ลาตัวผู้,คนโง่,คนบัดซบ,คนทึ่ม,คนเซ่อ
lethargic(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วง,สลบไสล,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
lethargy(n) ความซบเซา,ความเซื่องซึม,ความง่วง,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
nestle(vi,vt) เบียด,ซบ,อิงแอบ,อุ้ม,อาศัยอยู่,ตั้งรกราก,ทำรัง
recession(n) การคืนทรัพย์ให้,การถอน,การตกต่ำ,ความซบเซา
recessive(n) ซึ่งถอยลง,ซึ่งซบเซา,ซึ่งตกต่ำลง

German-Thai: Longdo Dictionary
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top