Search result for

ช้ำ

(57 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช้ำ-, *ช้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช้ำ[ADJ] bruised, See also: sore, black and blue, contused, Syn. ระบม, ฟกช้ำ, บอบช้ำ, Example: ตาช้ำของเธอมีประกายขึ้นมาบ้าง, Thai definition: น่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ เป็นรอยจ้ำๆ
ช้ำ[V] bruise, See also: be sore, contuse, be black and blue, Syn. ระบม, ฟกช้ำ, บอบช้ำ, ฟกช้ำดำเขียว, เจ็บ, Example: ตาแม่ช้ำท่าทางอิดโรย, Thai definition: น่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ เป็นรอยจ้ำๆ
ช้ำใจ[V] be hurt, See also: feel hurt, be sore at heart, distress, Syn. เจ็บใจ, ระทมใจ, สะเทือนใจ, ปวดใจ, ทุกข์ใจ, เสียใจ, Example: คุณทำให้เธอช้ำใจ
ช้ำชอก[V] bruise, See also: be sore, contuse, hurt, Syn. ชอกช้ำ, บอบช้ำ, Example: มันคงบาดเจ็บช้ำชอกจากการที่ถูกรถชนไม่น้อย
ช้ำรั่ว[N] disease characterized by frequent urination, Syn. โรคช้ำรั่ว, Example: น้องของฉันเป็นโรคช้ำรั่ว, Thai definition: ชื่ออาการของโรคอย่างหนึ่ง เกิดจากความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะเป็นต้น ทำให้ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้เหมือนคนปกติ น้ำปัสสาวะอาจไหลออกเป็นครั้งคราวหรือตลอดเวลาก็ได้
ช้ำเลือดช้ำหนอง[V] contain pus and blood, Example: เขาปล่อยแผลทิ้งไว้ไม่ดูแลจนเป็นแผลช้ำเลือดช้ำหนอง, Thai definition: มีเลือดและหนองคั่งอยู่
ช้ำเลือดช้ำหนอง[V] have a bruise with pus and blood in it, See also: have a swelling with pus and blood in it, Example: ี่หน้าขาของสุนัขตัวโปรดของลูกชายผมนั้นบวมเป่ง และช้ำเลือดช้ำหนอง, Thai definition: มีเลือดและหนองคั่งอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่ำว. มากพอแก่ความต้องการจนสมอยาก เช่น เที่ยวเสียชํ่า กินเสียชํ่า.
ช้ำว. น่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อย ๆ เช่น มะม่วงชํ้า, เป็นรอยจํ้า ๆ อย่างรอยฟกชํ้าดำเขียว, เรียกสิ่งที่ถูกใช้งานหรือถูกจับต้องบ่อย ๆ จนมีสภาพทรุดโทรม เช่น หนังสือเล่มนี้คนยืมไปใช้บ่อย ช้ำหมดแล้ว.
ช้ำชอกก. บอบชํ้ามาก เช่น ลมจะชายชักช้ำ ชอกเนื้อเรียมสงวน (นิ. นรินทร์), ชอกชํ้า ก็ว่า.
ช่ำชองก. ชำนิชำนาญ.
ช่ำช่าว. ไม่มีรส, ชืด.
ช่ำปอดว. มากพอสมกับที่ใจอยาก เช่น นอนเสียช่ำปอด.
ช้ำรั่วน. ชื่ออาการของโรคอย่างหนึ่ง เกิดจากความผิดปรกติของกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะเป็นต้น ทำให้ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้เหมือนคนปรกติ นํ้าปัสสาวะอาจไหลออกเป็นครั้งคราวหรือตลอดเวลาก็ได้.
ช้ำเลือดช้ำหนองว. มีเลือดและหนองคั่งอยู่, สีที่มีลักษณะคล้ายมีเลือดและหนองปนกันออกสีม่วง ๆ เรียกว่า สีชํ้าเลือดชํ้าหนอง.
ช่ำใจว. มากพอสมกับที่ใจอยาก เช่น เที่ยวเสียช่ำใจ.
ช้ำใจก. เจ็บใจ, ระทมใจ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ecchymosisช้ำเลือด,กาฬ,จ้ำเขียว,จ้ำเขียวตามตัว,จ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือดสีคล้ำ,เลือดออกตามผิวหนังเป็นจ้ำๆ,พรายย้ำ,เลือดออกเป็นพรายย้ำ,จ้ำสีเขียวๆ,การบวมที่มีสีเขียวคล้ำหรือม่วง,จุดจ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือด,รอยเลือดออกใต้ผิวหนังขนาดใหญ่,ห้อเลือด,ผื่นเลือดออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know it's traumatic.ฉันรู้มันเป็นความบอบช้ำทางใจ The Itch (2008)
So they won't see the lost, hurt little girl.ดั้งนั้นคนทั่วไปไม่ได้เห็นภาพ เด็กสาวที่สูญเสียเละเจ็บช้ำ Emancipation (2008)
If a lesion took out the sympathetic innervation of her heart,ถ้ารอยช้ำทำให้อาการทางประสาทหายไป ความบกพร่องในหัวใจ Dying Changes Everything (2008)
- She have bruising?- เธอมีรอยช้ำรึ? Dying Changes Everything (2008)
Those aren't bruises.พวกนั้นไม่ใช่รอยผกช้ำ Dying Changes Everything (2008)
What about the bruise on her forehead?แล้วรอยช้ำบนหน้าผากล่ะครับ? And How Does That Make You Kill? (2008)
Contusion from an impact injury.รอยฟกช้ำจากการกระแทกบาดเจ็บค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)
We've known for some time that trauma can affect the growth of children;บางครั้งความบอบช้ำทางจิตใจ ก็ส่งผลกระทบกับการเติบโตของเด็กๆ Changeling (2008)
Must have been quite traumatic at the time;มันคงส่งผลให้เขาเกิดความบอบช้ำทางจิตใจมากทีเดียว Changeling (2008)
What concerns me more, is this discoloration.สิ่งที่ทำให้ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องรอยช้ำที่ผิวหนัง Pathology (2008)
I am sorry for the cruel swirlies... the pink bellies... the purple nurples."ฉันขอโทษที่ทำให้หลายๆคนต้องเจ็บปวด กับความวุ่นวาย ท้องอันแดงกร่ำ บิดหัวนมจนม่วงช้ำ I Love You, Beth Cooper (2009)
You realise it's heart-break, despair, kid.ใช่, ชีวิตมีแต่ความช้ำ ความสิ้นหวัง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้ำ[n.] (cham) EN: contusion ; bruise   FR: contusion [f] ; bleu [m]
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt   FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำ[adj.] (cham) EN: bruised ; sore ; black and blue ; contused   FR: meurtri ; contusionné
ช้ำใจ[v.] (chamjai) EN: be hurt   
ช้ำใจ[adj.] (chamjai) EN: distressed   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heartbroken[ADJ] ช้ำใจ, See also: ผิดหวัง, เสียใจ, Syn. depressed, downcast, downhearted, Ant. cheerful, hopeful, lighthearted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
black eyen. ตาฟกช้ำดำเขียว,ข้อมลทิน,จุดด่างพร้อย,เรื่องอื้อฉาว, Syn. shame
black-and ###SW. blue adj. ฟกช้ำดำเขียว, Syn. contused
bloodshot(adj. เห็นเส้นเลือด,แดงก่ำด้วยเลือด,แดงช้ำ
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
bruise(บรูซ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นแผลถลอกแผลฟกช้ำดำเขียวหรือแผลครูดขีด n. แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว,แผลครูดขีด
contuse(คันทูซ') vt. ทำให้ฟกช้ำดำเขียว., See also: contusive. adj. ดูcontuse
contusion(คันทู'เชิน) n. บาดแผลฟกช้ำดำเขียว
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.

English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK-AND-black-and-blue(adj) บาดเจ็บ,ฟกช้ำดำเขียว
blue(adj) สีน้ำเงิน,ฟกช้ำ,เศร้า
bruise(n) บาดแผล,รอยขีด,แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว
bruise(vt) ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้ฟกช้ำดำเขียว,ทำให้ถลอก,ทำให้เป็นรอยขีดขูด้น
bruised(adj) ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว
HEART-heart-rending(adj) ซึ่งปวดร้าวใจ,ซึ่งทำให้ช้ำใจ,ซึ่งทำให้เสียใจ
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
heartsick(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,เสียใจ,ช้ำใจ,เป็นไข้ใจ
livid(adj) ซีด,ตัวเขียว,ฟกช้ำดำเขียว
stale(adj) จืดชืด,เก่า,เหม็นอับ,ฟกช้ำ,เน่าเปื่อย,ค้าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
傷む[いたむ, itamu] Thai: ช้ำ หรือ ใกล้เน่า English: to hurt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top