Search result for

ช่อง

(110 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่อง-, *ช่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่อง[N] hole, See also: cavity, Syn. รู, รอยโหว่, Example: ที่ฝาผนังมีช่องเล็กๆ ที่แสงลอดผ่านเข้ามาได้, Count unit: ช่อง
ช่องคอ[N] pharynx
ช่องลม[N] ventilator
ช่องหู[N] auditory canal, See also: ear hole, Example: การรักษาโดยทำความสะอาดช่องหูนับว่าสำคัญที่สุด, Count unit: ช่อง, Thai definition: รูหู
ช่องไฟ[N] space, See also: gap, Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง, เว้นวรรค, Example: คนที่เขียนหนังสือสวยจะเว้นช่องไฟเสมอกัน, Count unit: ช่อง
ช่องกุด[N] topless door of a wall, Thai definition: ประตูกำแพงเมืองหรือกำแพงวังชั้นนอกที่เจาะเป็นช่องเข้า
ช่องดาล[N] finger hole for lifting a bolt, Thai definition: รูสำหรับเขี่ยลูกดาล
ช่องถนน[N] lane, See also: road way
ช่องทาง[N] way, See also: path, route, road, Syn. ทาง, Example: ที่คุนหมิงถนนสายสำคัญมีช่องทางรถจักรยานเท่าๆ กับรถยนต์, Count unit: ช่อง
ช่องทาง[N] opportunity, See also: method, means, chance, Syn. ลู่ทาง, ทาง, Example: หลังจากจบการศึกษาแล้วเขาก็หาช่องทางที่จะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ, Count unit: ทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่องน. ที่ว่างซึ่งเป็นทางเข้าออกได้ เช่น ช่องเขา ช่องหน้าต่าง ช่องลม, ที่ว่างซึ่งเป็นที่กำหนดเฉพาะ เช่น จอดรถให้ตรงช่อง ช่องซื้อตั๋ว ช่องจ่ายเงิน
ช่องย่านความถี่ที่ใช้สัญญาณภาพและเสียงที่กำหนดไว้ต่าง ๆ กัน ตามมาตรฐานการส่งกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์, (ปาก) คำเรียกสถานีโทรทัศน์แต่ละสถานี เช่น ดูละครช่อง
ช่องโอกาส เช่น ไม่มีช่องที่จะทำได้.
ช้องน. ผมสำหรับเสริมทรงผมให้ใหญ่หรือยาว.
ช่องกุฎดู ช่องกุด.
ช่องกุดน. ประตูที่เจาะกำแพงพระราชวังหรือกำแพงเมือง เป็นช่องสี่เหลี่ยมเพดานโค้งมนบ้าง โค้งแหลมบ้าง อยู่ใต้แนวใบเสมาลงมา เป็นช่องทางสำหรับคนสามัญเข้าออก, เขียนเป็น ช่องกุฎ ก็มี เช่น ซุ้มทวารบานสุวรรณชมพูนุท ประตูลักช่องกุฎสลับกัน (อิเหนา).
ช่องคลอดน. ส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง เป็นช่องที่ต่อมาจากปากมดลูก และเป็นทางที่ทารกคลอดออกมา.
ช่องดาลน. รูสำหรับสอดลูกดาลเข้าไปเขี่ยดาลที่ขัดบานประตู.
ช่องตีนกาน. ช่องรูปกากบาทอยู่ระหว่างแนวบัวผ่าหวายทั้งคู่ตอนใต้ใบเสมาของกำแพงพระราชวังและกำแพงเมือง.
ช่องทางน. ทางที่กำหนดเป็นช่องเฉพาะให้ไปหรือมา เช่น ถนนนี้มีช่องทางเดินรถ ๔ ช่องทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orificeช่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
loculus; loculeช่อง [มีความหมายเหมือนกับ cell ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
locule; loculusช่อง [มีความหมายเหมือนกับ cell ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
foramen, vertebralช่อง(กลาง)กระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral foramenช่อง(กลาง)กระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embrasureช่อง(สามเหลี่ยม)ระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hiatusช่อง, ช่องแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
channelช่อง, ทาง, ร่อง, ราง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatusช่อง, ทางผ่าน, หลืบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
loculusช่อง, โพรงเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transponderช่องรับส่งผ่านสัญญาณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annulusช่องว่างระหว่างก้านเจาะและผนังหลุมเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Fiscal gapช่องว่างทางการคลัง [เศรษฐศาสตร์]
Port ช่องเข้า/ออก [คอมพิวเตอร์]
expansion slotช่องเสียบขยาย [คอมพิวเตอร์]
Abdominal cavityช่องท้อง [TU Subject Heading]
Bus lanesช่องเดินรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Free space optical interconnectsช่องว่างในการเชื่อมต่อเชิงแสง [TU Subject Heading]
Heart septal defectsช่องโหว่ในผนังกั้นหัวใจ [TU Subject Heading]
Heart septal defects, Atrialช่องโหว่ในผนังกั้นหัวใจห้องบน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Communication array's been incapacitated.ช่องการสื่อสารถูกทำให้ขัดข้อง Dead Space: Downfall (2008)
But got into a blood vessel Through a vascular anomaly in the bowel wall,แต่มันหลุดเข้าไปในกระแสเลือด เส้นเลือดที่แปรปรวนในผนังช่องท้อง Not Cancer (2008)
And test anyone else with stomach pain.และทดสอบทุกๆคน เกี่ยวกับแผลในช่องท้อง Not Cancer (2008)
The bowel's been dead for six hours.ช่องท้องตายมาแล้วกว่า 6 ชั่วโมง Not Cancer (2008)
Abdominal surgery to remove a...bezoar.ช่องท้อง .. ผ่าเอาbezoar.ออก Adverse Events (2008)
Entering the abdominal cavity.เข้าไปในช่องท้อง Joy (2008)
I know it sucks, but I need to test your stomach again.ฉันรู้ว่ามันห่วยแตก แต่ฉันต้องการตรวจช่องท้องคุณซ้ำ The Itch (2008)
We'd have seen it on the abdomen.เราดูที่ช่องท้องอยู่ The Itch (2008)
On the other hand, stomach cancer.ลองให้คนอื่นดูซิ มะเร็งช่องท้อง Leiomyosarcoma. Emancipation (2008)
{\pos(194,215)}Anemia, bradycardia, and abdominal pain aren't psychiatric symptoms.โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ และปวดช่องท้อง ไม่ใช่อาการทางจิต Dying Changes Everything (2008)
{\The surgery}It was on her bowel, not her brain.มันต้องเกิดในช่องท้องไม่ใช่ที่สมอง Dying Changes Everything (2008)
And I'm permanently setting every TV in this building to the pottery channel unless you both sit down.และฉันจะล็อกช่องทีวีทุกเครื่องในตึกนี้ ให้เป็นช่องขายเครื่องครัว คุณทั้ง 2 นั่ง Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity   FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole   FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; frequency channel   FR: chaîne [f] ; canal [m]
ช่องการจราจร[n. exp.] (chǿng jarājøn) EN: lane   
ช่องการจราจร[n. exp.] (chǿng kān jarājøn) EN: lane   
ช่องกุญแจ [n. exp.] (chøng kunjaē) FR: trou de serrure [m]
ช่องกุด[n.] (chǿngkut) EN: topless door of a wall   
ช่องขายตั๋ว[n. exp.] (chøng khāi tūa) EN: ticket window   FR: guichet [m]
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel   FR: chaîne d'information [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
subcortical lacunar(n phrase) ช่องระหว่างหยักสมอง
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที
foresaw(VT) รู้ล่วงหน้า (กริยาช่องที่ 2 ของ foresee)
diaphram(n ) กะบังลม, แผ่นของกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alimentary canal[N] ทางเดินอาหาร, See also: ช่องทางเดินของอาหารตั้งแต่ปาก, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนั
anus[N] ทวารหนัก, See also: ช่องทวารหนัก
aperture[N] ช่อง, See also: รู, Syn. gap, hole
back passage[N] ประตูหลัง (คำเลี่ยงพูดถึงรูทวารหนัก), See also: ช่องทวารหนัก, Syn. intestine, rectum
belly[N] ช่องท้อง, See also: กระเพาะ, Syn. abdomen
blank[N] ช่องว่าง, See also: ที่ว่าง, Syn. space, gap
blowhole[N] ช่องหายใจของปลาวาฬ
box[N] ช่องสี่เหลี่ยม
carpool lane[N] ช่องถนนสำหรับรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันหลายคน
carrel[N] ช่องหรือโต๊ะอ่านหนังสือเล็กเฉพาะบุคคล, Syn. cubical, stall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abode 2(อะโบด') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ abide, Syn. residence, dwelling
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
airspace(แอร์' สเพส) n. น่านฟ้า, ปริมาณอากาศในห้องหรือช่องว่างใดช่องว่างหนึ่ง
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
anastomosis(อะแสทะโม' ซิส) n., (pl. -ses) การสร้างทางเชื่อมระหว่างอวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะหรือช่องว่าง -anastomotic adj. (connection between parts)
aperture(แอพ'พะเชอะ) n. รู,ช่อง, (hole)

English-Thai: Nontri Dictionary
aperture(n) ช่อง,ที่ว่าง,รู,โพรง
armhole(n) ช่องแขนเสื้อ
blank(n) ช่องว่าง,ที่ว่าง
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
cavity(n) โพรง,ช่อง,ถ้ำ,หลุม
chance(n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ช่องทาง,อุปัทวเหตุ,โชค,เหตุบังเอิญ
channel(n) ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ทางผ่าน,ท่อ,ช่องแคบ
channel(vt) ทำให้เป็นช่อง,ไหลไปตามช่อง
chasm(n) เหว,ช่องว่าง,ช่องกว้าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grantonsช่องวงกลมซึ่งเรียงเป็นแถวบนใบมีด
main inletช่องกระแสไฟเข้าหลัก
omnichannel (n ) ช่องทางทั้งหมด, ทุกช่องทาง
skylight (n) ช่องแสงบนหลังคา
ギャップ[ぎゃっぷ] (n ) ช่องว่าง, すきま、Gap

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
窓口[まどぐち, madoguchi] ช่องขายตั๋ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ま, ma] Thai: ช่องว่าง English: space
経路[けいろ, keiro] Thai: ช่องทาง English: channel

German-Thai: Longdo Dictionary
wordenรูปช่องสามของ werden กลายเป็น, See also: werden
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top