Search result for

ชุด

(117 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชุด-, *ชุด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชุดราตรีevening gowns
อาคารชุดสำนักงาน (n ) office suite

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุด[N] group, See also: set, series, team, collection, session, Syn. กลุ่ม, เหล่า, คณะ, พวก, กอง, Example: ประธานาธิบดีของจีนมาเยือนไทยตามคำเชิญของรัฐบาลชุดนี้, Count unit: ชุด
ชุด[CLAS] set, See also: group, series, team, collection, session, Syn. กลุ่ม, เหล่า, กอง, หมู่, จำพวก, ประเภท, Example: มหาวิทยาลัยเปิดขายใบสมัครชุดละ 150 บาท, Count unit: ชุด
ชุด[N] suit, See also: dress, uniform, clothing, Syn. เสื้อผ้า, Example: ลูกๆ ชอบใส่ชุดที่แม่ตัดให้, Count unit: ชุด
ชุดนอน[N] nightgown, See also: nightdress, sleeping suit, Example: เธอชอบใส่ชุดนอนที่เป็นผ้านิ่มๆ
ชุดราตรี[N] evening dress, See also: evening clothes, Count unit: ชุด, Thai definition: เสื้อผ้าที่ใส่ไปงานราตรีเป็นชุดที่ผู้หญิงสวมใส่
ชุดลำลอง[N] casual wear, See also: informal attire, Syn. ชุดอยู่บ้าน, Example: เขาอยู่ในชุดลำลองสวมเสื้อยืดแขนยาวมีสีสันกางเกงยีนรองเท้าบูต
ชุดคำสั่ง[N] instruction set, Example: มาโครสามารถวิ่งไปสู่ตอนท้ายสุดของชุดคำสั่งเหล่านี้ และวิ่งกลับไปสู่ตอนต้นของชุดคำสั่งอีกครั้ง, Count unit: ชุด, Thai definition: ชุดของคำสั่งเครื่อง (ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ชุดชั้นใน[N] underwear, See also: lingerie, undergarment, bra, brassiere, Syn. บรา, ยกทรง, บราเซีย, เสื้อชั้นใน, กางเกงใน, Example: ข้าวของที่หายเป็นประจำในหอพักคือชุดชั้นในดีๆ ของผู้หญิงและกางเกงยีนส์จากต่างประเทศ, Count unit: ชุด
ชุดอาบน้ำ[N] swimming suit, See also: bathing suit, Syn. ชุดว่ายน้ำ, Example: พวกนางงามแต่งกายด้วยชุดอาบน้ำ
ชุดเจ้าสาว[N] bridal gown, See also: wedding dress, wedding gown

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชุดน. เครื่องดักปลาชนิดหนึ่ง ถักด้วยเถาวัลย์เป็นตา ๆ
ชุดสิ่งที่ถักด้วยหวายเป็นตาห่าง ๆ รูปทรงกระบอก สำหรับใส่หมู.
ชุดน. ด้ายหรือนุ่นเป็นต้นสำหรับเป็นเชื้อให้ไฟติดในเวลาตีหินเหล็กไฟเป็นต้น
ชุดอุปกรณ์คาดหน้าท้อง บรรจุผงถ่าน ใช้จุดสำหรับให้ความร้อนแทนการอยู่ไฟ.
ชุดน. ของที่จัดให้เข้ากันเป็นสำรับ เช่น ชุดนํ้าชา, สิ่งที่จัดไว้ให้ใช้ด้วยกัน เช่น ชุดรับแขก, คนที่เป็นพวกเดียวกันได้
ชุดการแสดงที่ไม่จับเป็นเรื่องราว เช่น ชุดระบำรำฟ้อน ชุดเบิกโรง, การแสดงตอนหนึ่ง ๆ ของโขนเป็นต้น เช่น ชุดพรหมาสตร์ ชุดนางลอย
ชุดเครื่องแต่งกายที่กำหนดให้ใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ชุดเจ้าสาว ชุดสากล ชุดว่ายน้ำ
ชุดการบรรเลงเพลงไทยซึ่งมีทำนองคล้ายคลึงกัน เช่น ชุดจีน ชุดแขก
ชุดใช้เป็นลักษณนาม เช่น เสื้อผ้าชุดหนึ่ง คณะกรรมการชุดหนึ่ง การแสดง ๒ ชุด.
ชุดสากลน. เครื่องแต่งกายของผู้ชาย ประกอบด้วยกางเกงขายาว เสื้อเชิ้ต ผ้าผูกคอ เสื้อนอกคอแบะ ถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seriesชุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
clutch slave cylinderชุดกระบอกคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slave cylinder; brake cylinder; brake wheel cylinder; wheel cylinderชุดกระบอกเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake wheel cylinder; brake cylinder; slave cylinder; wheel cylinderชุดกระบอกเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake cylinder; brake wheel cylinder; slave cylinder; wheel cylinderชุดกระบอกเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wheel cylinder; brake cylinder; brake wheel cylinder; slave cylinderชุดกระบอกเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stuffing boxชุดกันรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil-seal-and-shieldชุดกันรั่วน้ำมันหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flashback arresterชุดกันไฟวาบย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
instruction setชุดของคำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kitชุดการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Kitชุดการสอน
ชุดการสอน (Kit)

ชุดการสอนจากความหมายที่นักการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พอสรุปได้ว่าการสอน หมายถึง ชุดสื่อประสมซึ่งผลิตขึ้นมาอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับเนื้อหา วิชาประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมในการผลิตและการใช้สื่อการสอน ที่เริ่มมีบทบาทต่อการเรียนการสอนทุกระดับในปัจจุบัน และในอนาคต เพราะชุดการสอนจะเป็นแนวทางใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะชุดการสอน เป็นระบบของการวางแผนการสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชานั้นๆจึงทำให้เกิดประโยชน์และคุณค่า ในการเรียนการสอนอย่างมาก

ชุดการสอนเป็นระบบการนำสื่อประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยมาช่วยในการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชุดการสอนนิยมจัดไว้ในกล่องหรือซอง แยกเป็นหมวดๆภายในชุดการสอนจะประกอบ ด้วยคู่มือการสอนใช้ชุดการสอน สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา และประสบการณ์อาทิ เช่น รูปภาพ สไลด์เทป ภาพยนตร์ แผ่นคำบรรยาย วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2521) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Diagnostic reagents and test kitsชุดตรวจวินิจฉัยโรคสำเร็จรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cochlear Implantประสาทหูเทียม, ชุดอุปกรณ์ที่ผ่าตัดฝังเข้าไปในหูส่วนในของผู้ที่หูหนวก เพื่อกระตุ้นประสาทในคอกลี (Cochlea) ให้รู้สึกได้ยินเสียง  อุปกรณ์ที่ฝังจะทำงานร่วมกับไมโครโฟนภายนอก ระบบประมวลสัญญาณและส่งวิทยุ และระบบรับวิทยุที่ต่อกับชุดประสาทหูเทียม [Assistive Technology]
Fuel assemblyชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, แท่งหรือชิ้นส่วนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นชุด ทั้งนี้แกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประกอบขึ้นจากชุดแท่งเชื้อเพลิงเพียงชุดเดียว หรือหลาย ๆ ชุดรวมกัน
[นิวเคลียร์]
Bathing suitsชุดว่ายน้ำ [TU Subject Heading]
Capacitor Banksชุดคาปาซิเตอร์ [TU Subject Heading]
Character sets (Data processing)ชุดอักขระ (การประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]
Subroutines (Computer programs)ชุดคำสั่งประจำย่อย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai character sets (Data processing)ชุดอักขระภาษาไทย (การประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My dress?ชุดของหนู? The Serena Also Rises (2008)
About the finale dress, loved it.ชุดฟินาเล่ตัวนั้นน่ะหรอ ฉันชอบมันมากเลยหละ New Haven Can Wait (2008)
My dress?ชุดของหนูหรอคะ? New Haven Can Wait (2008)
It's my dress for the fall dinner at the Frick.ชุดสำหรับดินเนอร์เย็นนี้ที่ Frick จ้ะ New Haven Can Wait (2008)
Eleanor sent them over. I don't know why there's two.เอลานอร์ส่งมาให้ แต่แม่ไม่รู้ว่าทำไมมันมี 2 ชุด New Haven Can Wait (2008)
This one's a little edgier than I thought, but I like it.ชุดนี้สั้นไปสำหรับแม่ แต่แม่ชอบมัน New Haven Can Wait (2008)
Apparently it's for me.นี่มันชุดของหนูค่ะแม่ New Haven Can Wait (2008)
This is not my dress.นี่ไม่ใช่ชุดของฉันหรอก New Haven Can Wait (2008)
With your dress. Oh.กับชุดของคุณ โอ้ New Haven Can Wait (2008)
Uh, this dress looks so great on you.เอ้อ คุณใส่ชุดนี้แล้วดูดีมากเลยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
It's quite a dress.ชุดนี้สวยจริงๆนะ New Haven Can Wait (2008)
Where do you think you're going, and in that dress?เธอคิดว่าเธอกำลังจะไปไหน กับชุดนั่นน่ะ Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite   FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ชุดกีฬา[n. exp.] (chut kīlā) FR: tenue de sport [f] ; ensemble de sport [m]
ชุดข้อมูล[n. exp.] (chut khømūn) EN: data set   FR: sélection [f]
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ชุดซานตาคลอส[n. exp.] (chut Sāntā-Khløs) EN: Santa Claus costume   
ชุดนอน [n. exp.] (chut nøn) EN: nightgown ; nightdress ; sleeping suit ; pyjamas   FR: pyjama [m] ; chemise de nuit [f]
ชุดนักเรียน[n. exp.] (chut nakrīen) EN: student's uniform ; school uniform   FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
ชุดพล[n. exp.] (chut phala) FR: tenue de sport [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
album[N] ชุดแผ่นเสียง
algorithm[N] ชุดของคำสั่งที่สร้างไว้ตามขั้นตอน, See also: อัลกอริธึม, คำสั่ง, ขั้นตอนวิธี
ball gown[N] ชุดราตรี, Syn. gown, formal dress
basque[N] ชุดชั้นในยาวตั้งแต่อกถึงต้นขาและรัดเอวจนคอดกิ่ว, Syn. corset
bathing costume[N] ชุดว่ายน้ำ (คำเก่า), Syn. swimsuit
bathing suit[N] ชุดว่ายน้ำ (คำเก่า), Syn. swimsuit
beachwear[N] ชุดชายหาด, See also: ชุดสำหรับใส่เดินชายหาด, Syn. sundress
bikini[N] ชุดว่ายน้ำแบบสองชิ้นของผู้หญิง
bloomers[N] ชุดชั้นในแบบเก่าของผู้หญิง
bodysuit[N] ชุดรัดรูปของผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
album(แอล' บัม) n. สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพแสตมป์หรืออื่น ๆ ,แผ่นเสียงขนาดใหญ่, ชุดแผ่นเสียง, สมุดลงนามของผู้มาเยี่ยม
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
ansi character setชุดตัวอักขระของแอนซีหมายถึง การกำหนดตัวอักขระต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ใช้ ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ โดยปกติจะประกอบด้วยตัวอักษรธรรมดาซึ่งมีอยู่ 26 ตัว (A-Z) และตัวเลข 10 ตัว (0-9) และยังมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น % # @ เป็นต้น ดู ANSI ประกอบ
apartment(อะพาร์ท'เมินทฺ) n. ห้อง,ห้องเช่า,ห้องชุดในโรงแรม,อาคารที่มีห้องให้เช่า.
apartmenthouse(อะพาร์ท'เมินทฺเฮาซฺ) อาคารที่มีห้องชุดให้เช่า.
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้

English-Thai: Nontri Dictionary
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
batch(n) หมู่,พวก,ชุด
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
dress(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,เสื้อชุด,กระโปรงชุด
flat(n) พื้นราบ,สิ่งที่แบนราบ,ห้องชุด,แฟลต,ที่พัก
gang(n) คณะ,พวก,หมู่คน,ชุด,กลุ่ม,แก๊ง,พวกโจร
group(n) หมู่,พวก,กลุ่ม,ฝูง,เหล่า,ชุด
issue(n) การออกไป,ปัญหา,ผลลัพธ์,ผลประโยชน์,การส่งออกไป,รุ่น,ชุด,ฉบับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
delicates (n ) ชุดชั้นใน
openoffice.org (uniq) ชุดซอฟต์แวร์เพื่อสำนักงาน เรียกทับศัพท์ว่า "โอเพนออฟฟิศ" เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็ม ซึ่งมีความสามารถในการใช้งานภาษาไทย และ สามารถทดแทนชุดซอฟต์แวร์เพือสำนักงานอื่นๆ ได้ เช่นสามารถเปิดไฟล์ที่นามสกุล .doc, .xls ได้
Image:
School kits[สคูล คิด] (n ) ชุดเครื่องเขียน
sectional (n) ชุดโซฟา, โซฟาเข้ามุม
sewing kit[ซิววิ่งคิท] (n ) ชุดกล่องเข็มด้ายขนาดเล็กขนาดพกพา
shapewear (n ) ชุดกระชับส่วน
suite (n ) ชุดโปรแกรม
tube dressชุดเกาะอก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
下着[したぎ, shitagi] ชุดชั้นใน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
防具[ぼうぐ, bougu] (n ) ชุดเกราะ, เครื่องป้องกัน
coverall[かばおーる, kabaoru] (n ) ชุดหมี
coverall[かばおーる, kabaoru] (n ) ชุดหมี

German-Thai: Longdo Dictionary
Kleid(n) |das, pl. Kleider| เสื้อชุดติดกันของผู้หญิง เช่น Abendkleid ชุดราตรี
Wohnung(n) |die, pl. Wohnungen| ที่พักอาศัยที่อาจประกอบด้วยหนึ่งถึงหลายห้อง ภายในบ้านหรือตึกหนึ่งหลังอาจมีหลาย Wohnung เช่น Einzimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่และห้องน้ำ, Zweizimmerwohnung ห้องชุดที่มี 2 ห้องใหญ่บวกห้องครัวและห้องน้ำ, Eigentumswohnung ห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของ, 1.5-Zimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่ บวกห้องครัวและห้องน้ำ
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด
sich umziehen(vt) |zog sich um, hat sich umgezogen| เปลี่ยนเสื้อผ้า เช่น Tum, gib mir 5 Minuten bitte! Ich muß mich für die Party umziehen. ตุ้มครับ ขอเวลาผมห้านาทีนะ ได้โปรด ผมต้องเปลี่ยนชุดสำหรับงานเลี้ยงก่อน
Latzhose(n) |die, pl. Latzhosen| ชุดกางเกงเอี๊ยม
zu schadeน่าเสียดายเกินไป ดีเกินไป เช่น Der Anzug ist für die Schmutzarbeit zu schade. สูทชุดนี้น่าเสียดายเกินไปสำหรับงานที่สกปรก, See also: S. zu gut, zu wertvoll,

French-Thai: Longdo Dictionary
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, See also: S. se changer,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top