Search result for

ชำระล้าง

(46 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำระล้าง-, *ชำระล้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำระล้าง[V] suppress, See also: subdue, quell, Syn. สะสาง, ปฏิรูป, ปรับปรุง, สังคายนา, กวาดล้าง, Example: กองปราบฯ ใช้ช่วงเวลานี้ชำระล้างอิทธิพลเถื่อนรกแผ่นดินให้สิ้นซาก
ชำระล้าง[V] clean, See also: wash, cleanse, rinse, Syn. ล้าง, ทำความสะอาด, ชะล้าง, Example: ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกสุนัขบ้ากัดคือควรชำระล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ แล้วทาแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดิน
ชำระล้าง[V] clear up, See also: solve, settle, Syn. สะสาง, Example: กองปราบฯ ใช้ช่วงเวลานี้ชำระล้างอิทธิพลเถื่อนที่รกแผ่นดินให้สิ้นซาก, Thai definition: ทำให้หมดสิ้นไป, Notes: check its synonym

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Douchingชำระล้างภายในช่องคลอด [การแพทย์]
Lavageชำระล้างออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Forgiveness liberates the soul.การให้อภัยช่วยชำระล้างจิตใจของเรา.. Invictus (2009)
- Fire clears the undergrowth.- ไฟชำระล้างพวกเดนสังคม Emotional Rescue (2009)
To cleanse it.เพื่อชำระล้าง Demonology (2009)
I just got back from the emergency room. Had them give me four decontamination showers. I think they call that "the full Silkwood."- ฉันเพิ่งกลับจากห้องฉุกเฉิน ให้พวกเขาล้างตัวให้ 4 ครั้ง รู้สึกเค้าเรียกว่า "ชำระล้างเต็มขั้น" The Rhodes Not Taken (2009)
Come with me... and you can wash it all clean.มากับฉัน... แล้วเธอจะได้ชำระล้าง I Believe the Children Are Our Future (2009)
Clean break and all that.ชำระล้าง เรื่องทั้งหมดนั้น The Turning Point (2009)
Now, as Jedi Master Luminara Unduli and Obi-Wan Kenobi begin a cleanup of the planet, they launch an intense campaign to find separatist leader Poggle the Lesser and bring him to justice.ในตอนนี้ อาจารย์เจไดลูมินาร่า อันดูลิ และโอบีวัน เคโนบี ได้เริ่มต้นชำระล้างดาวเคราะห์ พวกเขาเริ่มปฏิบัติการขั้นเด็ดขาด Legacy of Terror (2009)
And when the drains finally scab over all the vermin will drown.เมื่อใดที่ชำระล้างออกไป ความสกปรกทั้งหลายก็จะจมดิ่ง สู่ความมืดมิด Watchmen (2009)
An world cleansed of the original sin that no man can enter.ชำระล้างบาปดั้งเดิมทั้งหมด เพื่อไปสู่โลกอันบริสุทธิ์ที่มนุษย์ไม่อาจย่างกราย Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
He restores my soul.ท่านชำระล้างวิญญาณผม The Book of Eli (2010)
...the body be ritually washed and draped...ร่างกายจะได้ชำระล้างตามพิธีกรรมตามศาสนาและสวมเสื้อ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Of course, baby. Wash it all away.ดีแล้วจ๊ะลูกรัก ชำระล้างเสียให้สะอาด Bad Blood (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: suppress ; subdue ; quell   
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: clean ; wash ; cleanse ; rinse   
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: clear up ; solve ; settle   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bathe[VT] ชำระล้าง, Syn. cleanse
lave[VT] ล้าง, See also: ชำระล้าง, Syn. wash
lave[VI] ล้าง, See also: ชำระล้าง, Syn. wash
rinse[VT] ชำระล้าง, See also: ชะล้าง, ซักล้างด้วยน้ำ, Syn. bath, clean, wash
wash away[PHRV] ชำระล้าง, See also: ล้าง
wash out[PHRV] ล้างออกด้วยน้ำ, See also: ชำระล้างด้วยน้ำ, Syn. wash off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablution(แอบลู' เชิน) n. การชำระล้าง,การลงสรง, Syn. bathing,bath, washing
christen(คริส'เซิน) vt. ทำพิธีชำระล้าง (บาป) ให้แก่,ตั้งชื่อให้ในพิธีการชำระล้าง,ใช้เป็นครั้งแรก, See also: christener n. ดูchristen christening n. ดูchristen
christening(คริส'เซินนิง) n. พิธีชำระล้าง (baptism) ของศาสนาคริสต์,พิธีตั้งเรือและปล่อยเรือลงน้ำ,พิธีตั้งชื่อ
christian name)n. ชื่อที่ตั้งในพิธีชำระล้าง (baptism) ,ชื่อบุคคล (baptismal name)
circumcision(เซอคัมซิส'เชิน) n. การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก,การชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด,ชาวยิว
cleanupn. การชำระล้าง,กระบวนการชำระล้าง
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
deterge(ดีเทอจ') vt. ขจัด,ล้าง,ชำระล้าง
detergent(ดิเทอร์'เจินทฺ) n. ผงซักฟอก,สิ่งชำระล้าง (เช่น สบู่) adj. ซึ่งเป็นการชำระล้าง
disinfect(ดิสอินเฟคทฺ') vt. ฆ่าเชื้อโรค,ชำระล้าง., See also: disinfection n. ดูdisinfect, Syn. purify

English-Thai: Nontri Dictionary
ablution(n) การชำระล้าง,การสรง
bathe(vt) อาบน้ำ,ทำให้เปียก,ชำระล้าง
clean(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ขจัดออก,ลบออก,ชำระล้าง,กวาด
cleanse(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ชำระล้าง
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
detergent(adj) ซึ่งทำให้สะอาด,เป็นการชำระล้าง
disinfect(vt) ฆ่าเชื้อโรค,ชำระล้าง,ทำให้ปลอดเชื้อ,ทำให้สะอาด
expurgate(vt) ชำระล้าง,ตัดออก,ตัดทอน
irrigate(vt) ทดน้ำ,ชำระล้าง,ทำให้เปียก
lave(vt) ชำระล้าง,ล้าง,อาบน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top