Search result for

ชำระ

(81 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำระ-, *ชำระ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตีราคาชำระหนี้appraisal to pay debt

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำระ[V] pay, Syn. จ่าย, Example: ผู้เช่าไม่ได้ชำระค่าเช่าบ้านเป็นเวลาสองเดือนแล้ว
ชำระ[V] clean, See also: wash, cleanse, bath/bathe, rinse, Syn. ล้าง, ทำความสะอาด, ชำระล้าง, อาบน้ำ, ชะล้าง, Example: เด็กๆ ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนจะรับประทานอาหาร
ชำระ[V] settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. จ่ายหนี้, ชำระหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Example: เดือนที่แล้วเธอยังไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เลย
ชำระ[V] try a case, See also: judge, judge a case, rule, Syn. พิจารณาตัดสิน, ชำระความ, Example: ผู้พิพากษากำลังชำระคดีที่คั่งค้างกันมานาน
ชำระ[V] revise, See also: review, correct, adjust, Syn. ตรวจแก้, สะสาง, สังคายนา, ปฏิรูป, ปรับปรุง, Example: คณะกรรมการชำระพจนานุกรมเล่มเดิมอยู่เพื่อนำมาพิมพ์ใหม่
ชำระใจ[V] cleanse, See also: purify the mind, confess, repent, Example: ผู้ที่ประพฤติธรรมคือผู้ที่ละบาปบำเพ็ญบุญและชำระใจให้ผ่องใส, Thai definition: ทำใจให้บริสุทธิ์
ชำระคืน[V] compensate, See also: pay, reimburse, repay, refund, disburse, Syn. จ่ายคืน, Example: เราแน่ใจว่าผู้ที่กู้ยืมเงินไป จะสามารถหารายได้นำเงินมาชำระคืนได้ในอนาคต
ชำระความ[V] try a case, See also: judge, judge a case, rule, Syn. พิจารณาคดี, ตัดสินคดี
ชำระล้าง[V] suppress, See also: subdue, quell, Syn. สะสาง, ปฏิรูป, ปรับปรุง, สังคายนา, กวาดล้าง, Example: กองปราบฯ ใช้ช่วงเวลานี้ชำระล้างอิทธิพลเถื่อนรกแผ่นดินให้สิ้นซาก
ชำระล้าง[V] clean, See also: wash, cleanse, rinse, Syn. ล้าง, ทำความสะอาด, ชะล้าง, Example: ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกสุนัขบ้ากัดคือควรชำระล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ แล้วทาแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชำระก. ชะล้างให้สะอาด เช่น ชำระร่างกาย
ชำระสะสาง, ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น, เช่น ชำระพระไตรปิฎก ชำระพจนานุกรม
ชำระพิจารณาตัดสิน เช่น ชำระความ
ชำระจ่าย เช่น ชำระเงิน ชำระหนี้ ชำระค่าไฟฟ้า.
ชำระบัญชีก. ชำระสะสางการงานให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อเลิกกิจการ อันเป็นอำนาจและหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี.
ใช้ชำระ ในคำว่า ใช้หนี้
ว่าความชำระความ เช่น ท้าวมาลีวราชว่าความ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pay as you earnชำระภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settle the affairsชำระสะสางการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satisfy an obligationชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Douchingชำระล้างภายในช่องคลอด [การแพทย์]
Lavageชำระล้างออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This drink comforts your soul and clears the mind.ดื่มนี่ช่วยให้คุณชำระจิตใจ Heartbreak Library (2008)
So our debts are paid, and more.มากพอที่จะชำระหนี้สิน และมากกว่านั้น The Other Boleyn Girl (2008)
Everyone's been kind and deferred fees.ทุกคนล้วนใจดีแล้วก็ ยืดเวลาชำระออกไป Frost/Nixon (2008)
I suspect this is not a case for which we will be receiving payment.ฉันไม่สงสัยว่านี่เป็นคดี ที่เราจะไม่ได้รับการชำระเงิน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
So my records show that I paid it and I certainly don't feel that we owe any late...งั้นฉันต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแสดงของฉัน... ...แล้วฉันไม่รู้สึกสงสัยเลยว่า พวกเราจ่ายค้างชำระอะไรช้า... Pilot (2008)
Revenge is mine.หนี้แค้น ต้องชำระTransformers: Revenge of the Fallen (2009)
Ran out of toilet paper, you got any out here?กระดาษชำระในห้องน้ำหมด น้ามีมั๊ย? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You got that paper, right, sir?มีกระดาษชำระมั๊ยครับ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Forgiveness liberates the soul.การให้อภัยช่วยชำระล้างจิตใจของเรา.. Invictus (2009)
I have waited many years for me to take revenge.ฉันรอคอยมานานหลายปีเหลือเกิน รอวันที่จะโอกาสชำระบัญชีของฉันมาถึง Drag Me to Hell (2009)
Kendrick started talking settlement as soon as I mentioned Dave Pell.เคนดริคยอมคุยเรื่องชำระหนี้ ทันทีที่ฉันเอ่ยถึงเดฟ เพล Look What He Dug Up This Time (2009)
- I'll have revenge too.- ฉันก็มีเรื่องชำระแค้นกับแกเหมือนกัน! The Breath (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระ[v.] (chamra) EN: wash ; clean ; have an ablution   FR: nettoyer ; laver ; épurer
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle   FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge   
ชำระความ[v.] (chamrakhwām) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge   
ชำระค่าเช่า[v. exp.] (chamra khāchao) EN: pay the rent   FR: payer le loyer
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   
ชำระบัญชี[v.] (chamra banchī) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account   FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ชำระภาษี[v. exp.] (chamra phāsī) EN: pay up one's taxes   FR: payer la taxe
ชำระร่างกาย[v. exp.] (chamra rāngkāi) EN: wash ; bathe ; shower ; take a bath ; take a shower   FR: prendre un bain
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: suppress ; subdue ; quell   

English-Thai: Longdo Dictionary
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bathe[VT] ชำระล้าง, Syn. cleanse
behind[ADV] ที่ค้างชำระเงิน, See also: ชำระเงิน
bowdlerise[VT] ชำระหรือตัดส่วนที่ไม่สมควรออก, Syn. expurgate
bowdlerize[VT] ชำระหรือตัดส่วนที่ไม่สมควรออก
book out[PHRV] ชำระเงินเพื่อออกจากโรงแรม
charge[VI] ชำระเงิน, Syn. bill
check out[PHRV] จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก, See also: ชำระเงิน, Syn. book out
disburse[VT] ชำระเงิน, See also: จ่ายเงิน, Syn. pay, give, spend
lave[VT] ล้าง, See also: ชำระล้าง, Syn. wash
lave[VI] ล้าง, See also: ชำระล้าง, Syn. wash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablution(แอบลู' เชิน) n. การชำระล้าง,การลงสรง, Syn. bathing,bath, washing
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish) -amortis (z) ation n.
arrear(อะเรียร์') n. เงินค้างชำระ,ภาวะที่ล่าช้า,งานที่คั่งค้าง,สิ่งที่ค้างอยู่ (pl. arrears)
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
bathe(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ายน้ำ,อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip

English-Thai: Nontri Dictionary
ablution(n) การชำระล้าง,การสรง
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
bathe(vt) อาบน้ำ,ทำให้เปียก,ชำระล้าง
behindhand(adj) ล้าหลัง,ล้า,ค้างชำระ
clean(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ขจัดออก,ลบออก,ชำระล้าง,กวาด
cleanse(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ชำระล้าง
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ
detergent(adj) ซึ่งทำให้สะอาด,เป็นการชำระล้าง
disburse(vt) ชำระเงิน,จัดสรร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compound (vi vt ) ชำระหนี้ในจำนวนน้อยกว่าที่เป็นหนี้อยู่ โดยปกติจะชำระทันทีเป็นเงินก้อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
納める[おさめる, osameru] Thai: ชำระเงินตามกำหนด English: to pay

German-Thai: Longdo Dictionary
zahlen(vi vt) ชำระเงิน, นับ, นับเลข
bezahlen(vt) |bezahlte, hat bezahlt| จ่ายเงิน ชำระเงิน, See also: zahlen
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ประทับตราแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top