Search result for

ชำ

(101 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำ-, *ชำ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชำ雑貨品(食料品)
ร้านชำ食料品(雑貨品)店

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชำนาญการ (n phrase ) Professional Level
ชำนาญงาน (n phrase ) Experienced Level
ตีราคาชำระหนี้appraisal to pay debt

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชำรุด (n ) ทรัพย์สินที่ชำรุด จาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำ[V] root a cutting, See also: soak a cutting root, leave to rot, Syn. ปักชำ, เพาะ, เพาะชำ, Example: ชาวสวนกำลังชำกล้าลงบนดินที่เตรียมไว้, Thai definition: เอากิ่งไม้ที่ตัดหรือตอนมาปักไว้ที่ที่ดินแฉะๆ หรือแช่น้ำไว้ชั่วคราว เพื่อให้รากงอก
ชำ[N] grocery, See also: grocer's store, dry goods store, dry grocer's store, Syn. ร้านชำ, Example: พ่อแม่ของเขาเป็นเจ้าของร้านชำ, Thai definition: ชื่อร้านหรือเรือขายของแห้งต่างๆ ที่เป็นเครื่องอาหารเป็นต้น
ชำ[ADJ] preserved, See also: dry, Example: ร้านแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านขายของชำ, Thai definition: ที่เป็นของแห้ง
ชำนิ[V] be experienced, See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous, Syn. เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, ช่ำชอง
ชำระ[V] pay, Syn. จ่าย, Example: ผู้เช่าไม่ได้ชำระค่าเช่าบ้านเป็นเวลาสองเดือนแล้ว
ชำระ[V] clean, See also: wash, cleanse, bath/bathe, rinse, Syn. ล้าง, ทำความสะอาด, ชำระล้าง, อาบน้ำ, ชะล้าง, Example: เด็กๆ ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนจะรับประทานอาหาร
ชำระ[V] settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. จ่ายหนี้, ชำระหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Example: เดือนที่แล้วเธอยังไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เลย
ชำระ[V] try a case, See also: judge, judge a case, rule, Syn. พิจารณาตัดสิน, ชำระความ, Example: ผู้พิพากษากำลังชำระคดีที่คั่งค้างกันมานาน
ชำระ[V] revise, See also: review, correct, adjust, Syn. ตรวจแก้, สะสาง, สังคายนา, ปฏิรูป, ปรับปรุง, Example: คณะกรรมการชำระพจนานุกรมเล่มเดิมอยู่เพื่อนำมาพิมพ์ใหม่
ชำนัญ[V] know, See also: be aware of, understand, comprehend, perceive, Syn. รู้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชำน. ชื่อร้านหรือเรือขายของแห้งต่าง ๆ ที่เป็นอาหารเป็นต้น เรียกว่า ร้านชำ หรือ เรือชำ.
ชำก. เอากิ่งไม้ที่ตัดมาปักไว้ที่ที่ดินแฉะ ๆ หรือแช่นํ้าไว้ชั่วคราว เพื่อให้รากงอก
ชำเอากิ่งตอนหรือต้นอ่อนมาเลี้ยงไว้ให้แข็งแรงขึ้น.
ชำงัดว. ชะงัด, แม่นยำ, ขลัง, แน่, ได้จริง.
ชำงาย ๑ว. ชาย, คล้อย, สาย, บ่าย, (ใช้แก่เวลา), เช่น จำพี่โหยไห้ช้าง ค่ำเช้าชำงาย (นิ. นรินทร์).
ชำงาย ๒ก. ฉงน, สนเท่ห์, แคลงใจ, เช่น และเย็นตระชักสิชำงาย (สมุทรโฆษ).
ชำงือก. คิดเป็นทุกข์, วิตก, ป่วย, เป็นไข้, เป็นโรค, เช่น ตาชุ่มชื่นชำงือใจ (ม. คำหลวง ฉกษัตริย์).
ชำนนก. ชนกัน, โดนกัน.
ชำนรรก. เหยียบ.
ชำนะก. ชนะ, ทำให้เขาพ่ายแพ้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pay as you earnชำระภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settle the affairsชำระสะสางการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satisfy an obligationชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breakdownชำรุดเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissectชำแหละ, เซาะ, เลาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Douchingชำระล้างภายในช่องคลอด [การแพทย์]
Lavageชำระล้างออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So maybe you,uh maybe you bumped into him at the grocery store or somethingหรือบางทีคุณ เอ้อ... บางทีคุณอาจเคยเดินชนกับเขา ที่ร้านขายของชำหรืออะไรทำนองนั้นก็ได้ Art Imitates Life (2008)
The residents all got to keep one of the dead kidneysศัลยแพทย์จะได้รับไตที่ชำรุดหนึ่งไต There's No 'I' in Team (2008)
They don't have specialties.พวกเค้าไม่ชำนาญหรอก Brave New World (2008)
To be on their specialties anymore.เพิ่อที่จะให้พวกเขาชำนาญเป็นพิเศษ Brave New World (2008)
With a very specialized field of expertise.ด้วความชำนาญเฉพาะด้าน What More Do I Need? (2008)
Two mortgage payments behind.ชำระค่าสัญญาจำนองสองเดือนย้อนหลัง Better Half (2008)
That debt gets settled.เเค้นนี้ต้องชำระ Hell Followed (2008)
I was getting him the soft toilet paper. He hates the scratchy kind.ผมกำลังหากระดาษชำระที่นุ่มให้เขา เขาไม่ชอบกระดาษที่หยาบ Giving Back (2008)
Nah, I'm good with Half-Sack. That score's settled.ฉันจะดีกับไอ้หนูไข่ใบเดียว นั่นคือการที่ชำระบัญชีเสร็จแล้ว Patch Over (2008)
I haven't acted out sexually in over three years.ฉันไม่ได้ก่อคดีกระทำชำเรามากว่าสามปีแล้ว Fun Town (2008)
He's got a half a dozen sex crimes on his rap sheet.ในประวัติของเขา ก่อคดีกระทำชำเราทางเพศครึ่งโหล Fun Town (2008)
Tearing up the daughter of an important citizen like that.กระทำเชำเราลูกสาว ของพลเมืองคนสำคัญแบบนั้น Fun Town (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root   FR: affier (vx)
ชำ[adj.] (cham) EN: preserved ; dry   FR: séché
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (chamnanphisēt) EN: expert ; specialist ; master   FR: expert [m]
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชำร่วย[n.] (chamrūay) EN: gift ; present   FR: présent [m] ; cadeau [m]
ชำร่วย[v.] (chamrūay) EN: help ; assist   
ชำร่วย[v.] (chamrūay) EN: gift presents to   

English-Thai: Longdo Dictionary
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:
anaesthetist(n) วิสัญญีแพทย์, แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาชาหรือยาสลบ เช่น The anaesthetist's major role lies in providing anaesthesia during surgery., S. anesthetist, anesthesiologist
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adept[ADJ] ชำนาญ, See also: ชำนาญ, ช่ำชอง, เก่งกาจ, สันทัด, Syn. adept
anatomize[VT] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
anatomize[VI] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
bathe[VT] ชำระล้าง, Syn. cleanse
behind[ADV] ที่ค้างชำระเงิน, See also: ชำระเงิน
bowdlerise[VT] ชำระหรือตัดส่วนที่ไม่สมควรออก, Syn. expurgate
bowdlerize[VT] ชำระหรือตัดส่วนที่ไม่สมควรออก
book out[PHRV] ชำระเงินเพื่อออกจากโรงแรม
charge[VI] ชำระเงิน, Syn. bill
check out[PHRV] จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก, See also: ชำระเงิน, Syn. book out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablution(แอบลู' เชิน) n. การชำระล้าง,การลงสรง, Syn. bathing,bath, washing
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้
adept(adj. อะเดพทฺ', -n. แอด' เดพทฺ, อะเดพทฺ') ชำนาญ,มีประสิทธิภาพ, เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ
allergist(แอล' เลอจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญด้านภูมิแพ้
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
ablution(n) การชำระล้าง,การสรง
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง
adroit(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compound (vi vt ) ชำระหนี้ในจำนวนน้อยกว่าที่เป็นหนี้อยู่ โดยปกติจะชำระทันทีเป็นเงินก้อน
proficent[prəˈfiSHənt] ชำนาญ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
納める[おさめる, osameru] Thai: ชำระเงินตามกำหนด English: to pay

German-Thai: Longdo Dictionary
Expert(n) |der, pl. Experten| ผู้ชำนาญ
zahlen(vi vt) ชำระเงิน, นับ, นับเลข
bezahlen(vt) |bezahlte, hat bezahlt| จ่ายเงิน ชำระเงิน, See also: zahlen
alter Hase(phrase) ผู้ช่ำชอง ผู้ชำนาญ
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ประทับตราแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์
geschickt(adv) ซึ่งมีทักษะ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ , See also: A. ungeschickt,

French-Thai: Longdo Dictionary
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top