Search result for

ชาวบ้าน

(31 entries)
(0.0567 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาวบ้าน-, *ชาวบ้าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวบ้าน[N] villager, See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours, Syn. คนเดินดิน, สามัญชน, คนธรรมดา, ประชาชน, ราษฎร, Example: ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้มีอาชีพทำการเกษตร, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชาวบ้านน. ผู้ที่อยู่ในพื้นถิ่นหนึ่ง ๆ เช่น ชาวบ้านแถบอัมพวา, ประชาชนทั่วไป เช่น ชาวบ้านอย่างเราจะไปรู้เรื่องอะไร, ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และมีวิถีชีวิตแบบบรรพกาล, ผู้ที่มีชีวิตแบบเรียบง่าย ธรรมดา มักจะด้อยการศึกษา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a local inhabitant.มันคือชาวบ้านในท้องถิ่น Yellow Submarine (1968)
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
"... their aim to make the townsfolk flee."♪ คิดไล่ชาวบ้านไปพ้นที่นี่ ♪ Blazing Saddles (1974)
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย... Blazing Saddles (1974)
It will never work. They'll kill him dead in one day!ไม่ได้ผลหรอก วันเดียว เขาก็ถูกชาวบ้านฆ่าแล้ว Blazing Saddles (1974)
It seems that the 9-year-olds from the school have been karate-ing the picket fences.ดูเหมือนเด็กอายุ 9 ขวบ จากโรงเรียนนั้นจะ... ไปฝึกกับรั้วของชาวบ้าน Jaws (1975)
And that the local people believed her to be a witch.และชาวบ้านท้องถิ่น เชื่อว่านางเป็น แม่มด. Suspiria (1977)
And now, people--และตอนนี้ชาวบ้าน The Blues Brothers (1980)
And now, people--และตอนนี้ชาวบ้าน The Blues Brothers (1980)
Only civilians will visit. Don't you think so, Your Highness?คงมีแต่ชาวบ้านแวะไป เห็นด้วยมั้ยครับ Gandhi (1982)
There's not even any ordinary civilian staff here, sir.ลูกจ้างที่เป็นชาวบ้านของเรา ยังไม่มาเลย Gandhi (1982)
The peasants there told usชาวบ้านที่นั่นบอกกับเรา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
folk[N] ประชาชน, See also: ชาวบ้าน, กลุ่มชน, Syn. people
villager[N] ชาวบ้าน, See also: ลูกบ้าน, คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน, Syn. inhabitant, civilian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clown(เคลานฺ) {clowned,clowning,clowns} n. ตัวตลก,คนหยาบคาย,ชาวบ้านนอก vi. แสดงเป็นตัวละครตลก, See also: clownish adj. clownishness n., Syn. buffoon
countryfolk(คัน'ทรีโฟล์ค) n. ชาวชนบท,ชาวบ้านนอก,คนที่มาจากประเทศเดียวกัน,เพื่อนร่วมชาติ, Syn. countrypeople,rustics
folk(โฟล์ค) n. ประชาชน,ชาวบ้าน,คนทั่วไป,ญาติสมาชิกของครอบครัว,พ่อแม่. adj. เกี่ยวกับชาวบ้าน หรือสามัญชน. ซึ่งกำเนิดในหมู่สามัญชน., See also: folkish adj. folkishness n., Syn. persons,people
folk songn. เพลงลูกทุ่ง,เพลงชาวบ้าน
folklore(โฟล์ค'ลอร์) n. คติชาวบ้าน,ความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน. -folkloric adj., See also: folklorist n. folkloristic adj.
hayseedn. เมล็ดหญ้า,เศษหญ้าแห้ง,ชาวบ้านนอก
provincial(พระวิน'เชิล) adj. เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค,ใจคับแคบ,ไม่สละสลวย,บ้านนอก. n. ชาวต่างจังหวัด,ชาวบ้านนอก,คนใจแคบ.
snoopy(สนู'พี) adj. สอดรู้สอดเห็น,สอดแนม,ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้าน, Syn. prying

English-Thai: Nontri Dictionary
folklore(n) นิทานพื้นบ้าน,คติชาวบ้าน
inhabitant(n) ประชากร,พลเมือง,ชาวบ้าน,ผู้อาศัย
villager(n) ชาวบ้าน,ชาวชนบท

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
村人[むらびと, murabito] Thai: ชาวบ้าน English: villager

German-Thai: Longdo Dictionary
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top