Search result for

ชายเสื้อ

(14 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชายเสื้อ-, *ชายเสื้อ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
New suit, two buttons, 9 inch pump flaps.สูทใหม่ กระดุม 2 เม็ด ชายเสื้อ 9 นิ้วด้านหลัง The Bank Job (2008)
Also, the staff should wear their access badges around their neck, not clipped to their waist...แล้วพนักงานก็ควรจะต้อง เอาบัตรผ่านคล้องคอ ไม่ใช่แค่หนีบชายเสื้อไว้เฉยๆ เพราะมันจะโดนฉกง่ายมากไป Withdrawal (2010)
Please take off your vest and lift your shirt.ช่วยถอดเสื้อตัวนอกออกแล้วยกชายเสื้อขึ้นด้วยครับ Episode #1.11 (2010)
Okay, lift up his shirt, lift up his shirt!โอเค ยกชายเสื้อเขาขึ้นมาNยกชายเสื้อเขาขึ้นมา Goodnight, Sweet Grimm (2013)
Let it loose a bit.ปล่อยชายเสื้อลงมาหน่อยก็ได้ Love So Divine (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายเสื้อ [n.] (chāi seūa) EN: hem   FR: ourlet [m] ; bord [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shirttail[N] ชายเสื้อ
tail[N] ชายเสื้อ, See also: ปลาย, ชาย, Syn. tailpiece

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flap(แฟลพ) {flapped,flapping,flaps} vt.,vi.,n. (การ) ตีปีกบิน,กระพือปีก,ปิดเปิด,โบกสบัด,ตบ,ตี,ที่ปิดเปิด,ขอบหมวก,พับหนังหรือเนื้อ,ความตื่นเต้น,สถานะการณ์ฉุกเฉิน,ปีกเครื่องบินที่ซ่อนหรือพับอยู่,แผ่นพับ,แผ่นบานพับ,แผ่นลิ้นประตู,เครื่องปัด,เครื่องพัด,ชายเสื้อ
frill(ฟริล) n. จีบ,จีบขอบ,จีบริม,ครุย,ฝอย,แถบริม (เช่นชายเสื้อผ้าที่ทำเป็นครุย) ,การประดับขอบ,สิ่งที่เกินต้องการ,สิ่งที่รบกวน,การเป็นรอยย่น,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt. ประดับขอบบน,ใส่จีบ., See also: friller n. frilly adj. -S...
lap(แลพ) {lapped,lapping,laps} n. หน้าตัก,ตัก,ที่เป็นแอ่ง,ชายเสื้อ,กระพุ้งผ้า,การควบคุม,การรับผิดชอบ,การพับ,การพัน,การคาด,การคาด,การห่อ,การวางซ้อน,การวิ่งรอบ,ส่วนที่เกย v. พับ,พัน,คาด,ห่อ,วางซ้อน,วิ่งแซงหน้าไปหนึ่งรอบ,ก่อเชื่อม,ทับเกย,วิ่งรอบ,เลย. abbr. laparotomy,leucine aminopeptidase,left atrail presaure,leukocyte alkaline phosphatase
overskirt(โอ'เวอะสเคิร์ท) n. กระโปรงนอก,ชายเสื้อนอก, Syn. outerskirt
skirt(สเคิร์ท) n. กระโปรง,ชายเสื้อชนิดยาว,ชายเสื้อ,ชาย,ขอบ,รอบ,นอก,สิ่งที่ห้อยย้อย,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt.,vi. อยู่บนขอบ,ตั้งอยู่บนขอบ,เดินรอบ,หลีกเลี่ยง.

English-Thai: Nontri Dictionary
flap(n) แผ่นพับ,บานพับ,ชายเสื้อ,ปากกระเป๋าเสื้อ,เสียงกระพือปีก,เครื่องพัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top