Search result for

ชาน

(73 entries)
(0.1685 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชาน-, *ชาน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สุดชานัง[สุด-ชา-นัง] (uniq ) ทำทุกอย่างอย่างตั้งใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาน[N] porch, See also: terrace, balcony, loggia, verandah, Syn. ระเบียง, เฉลียง, มุข, หน้ามุข, เทอเรซ, Example: เด็กๆ ปูผ้าห่มนอนกันบนชานบ้านชมท้องฟ้าที่กลาดเกลื่อนไปด้วยดวงดาวในคืนเดือนมืด, Count unit: ชาน, Thai definition: พื้นเรือนนอกชายคา
ชาน[N] bagasse, See also: trash, quid, dross, refuse, dregs, waste, Syn. ชานอ้อย, ชานหมาก, Example: เขาคายชานอ้อยทิ้งเรี่ยราด, Thai definition: สิ่งที่เป็นกาก เป็นเดน
ชานชลา[N] platform, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานีและชานชาลาหลังวันเกิดเหตุ, Count unit: ชาน, Thai definition: บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ
ชานชาลา[N] platform, Syn. ชานชาลาสถานี, Example: มีบุหรี่สิบซองห่อกระดาษสีน้ำตาลกองอยู่พะเนินเทินทึกบนชานชาลาสถานีรถไฟ, Thai definition: บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ
ชานชาลา[N] courtyard, See also: yard, patio, Syn. ลาน, Example: มีรูปสัตว์หิมพานต์ 7 คู่บนชานชาลาไพทีรอบปราสาทพระเทพบิดร, Thai definition: ที่โล่งหน้าสถานที่สำคัญๆ บางแห่ง
ชานบ้าน[N] terrace, See also: patio, yard, Syn. ลาน, นอกชาน, Example: บ้านเรือนไทยมีชานที่หน้าบ้านไว้ให้เด็กๆ วิ่งเล่นกัน, Thai definition: พื้นที่นอกตัวเรือน
ชานอ้อย[N] bagasse, See also: trash, Syn. กากอ้อย, Example: คนที่กินอ้อยควรจะคายและทิ้งชานอ้อยให้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง, Thai definition: กากอ้อยที่เคี้ยวแล้วเป็นต้น
ชานเมือง[N] outskirts, See also: suburb, Syn. นอกเมือง, ปริมณฑล, Example: หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองรอบกรุงเทพมีบรรยากาศร่มรื่น, Thai definition: พื้นที่นอกตัวเมือง หรือตัวกำแพงเป็นต้นออกไป
ชานเรือน[N] balcony, See also: terrace, veranda, Example: ยายหิ้วตะกร้าใบใหญ่ขึ้นไปวางบนชานเรือนแล้วรื้อสิ่งของในตะกร้าออกมาวางบนพื้น, Count unit: แห่ง, ชาน, Thai definition: พื้นเรือนนอกชายคา, พื้นที่นอกตัวเรือน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชานน. กากอ้อยที่เคี้ยวหรือหีบเอาน้ำหวานออกหมดแล้ว, กากหมากพลูที่เคี้ยวกินจนจืด.
ชานน. พื้นเรือนนอกชายคา, ชานเรือน หรือ นอกชาน ก็ว่า, พื้นที่นอกบ้าน เมือง หรือกำแพง เป็นต้น ออกไป เช่น ชานบ้าน ชานเมือง ชานกำแพง ชานเขื่อน.
ชานฉัตรน. ส่วนที่เป็นพื้นราบรอบปุ่มฆ้อง, หลังฉัตร ก็ว่า.
ชานชาลาน. บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ.
ชานุ, ชานุกะน. เข่า, ชันนุ หรือ ชันนุกะ ก็ใช้.
ชานุมณฑลน. สะบ้าเข่า.
ชานเรือนน. พื้นเรือนนอกชายคา, ชาน หรือ นอกชาน ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suburbชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fringe, urbanชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban fringeชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban fringeชานเมือง [ดู suburb] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburbชานเมือง [ดู urban fringe] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bagasseชานอ้อย [TU Subject Heading]
Shanxi Sheng (China)ชานซี (จีน) [TU Subject Heading]
Suburbsชานเมือง [TU Subject Heading]
bermberm, ชานพัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Napaloni's train is coming into the station.ขบวนรถไฟของ เนโพเลนี ได้เทียบชานชราแล้ว The Great Dictator (1940)
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง Night and Fog (1956)
Five quid a week.ห้าชานสัปดาห์และที่มากของคุณ Help! (1965)
See this? I can't extend that. You know why?ในบาร์ในชานฟรานซิสโก เห็นนี่มั้ย ยืดไม่ได้รู้มั้ยทําไม Jaws (1975)
You bring the mice from downtown.คุณก็พาหนูจากชานเมือง An American Tail (1986)
- My best sport's video hockey. - It's not a sport.เรือชานตา คริสติน่า Big (1988)
- What about golf? That's a sport.เปล่า แต่ผมเคยเรียน วิชานี้มาเหมือนกันนะครับ Big (1988)
Get it, get it, get it, get it, get it! Attaboy!ผมเคยเรียนวิชานี้มาเหมือนกัน Big (1988)
This class teaches you how not to do a shudder-take when you know your patient is going to die.วิชานี้จะสอนให้ไม่ตกใจ... ...เมื่อรู้ว่าคนไข้กำลังจะตาย Punchline (1988)
This some bad-ass Thai stick, man.กัญชานี่ฉุนจัง Casualties of War (1989)
She would only say by the time she reached Chungking she had lost everything.แม่พูดแต่เพียงว่า พอแม่มาถึงชานกิง แม่ก็สูญเสียทุกอย่างไปหมด The Joy Luck Club (1993)
She said she was going to Chungking to meet the man who was her husband.แม่เล่าว่าแม่กำลังจะไปเมืองชานกิง เพื่อพบกับผู้ชายที่เป็นสามีของแม่ The Joy Luck Club (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck   FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ชานชาลา[n.] (chānchālā ) EN: platform ; railroad station platform   FR: quai (de gare) [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme = plate-forme [f]
ชานชาลาที่ห้า[n. exp.] (chānchālā thī hā) EN: platform 5   FR: quai n° 5 [m]
ชานเมือง[n.] (chānmeūang) EN: suburb ; outskirts   FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
suburb(n) ชานเมือง
populism(n) ประชานิยม เช่น In the 1970s and 1980s, historians of Populism focused most of their attention on the grassroots movement that gave rise to the party. , R. populist

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bagasse[N] ชานอ้อย, Syn. pulp
burbs[N] ชานเมือง
faubourg[N] ชานเมือง, See also: เขตปริมณฑล, แถบนอกเมือง, Syn. suburb, vicinity
outskirts[N] พื้นที่รอบนอกของเมือง, See also: ชานเมือง
platform[N] ชานชาลา, See also: ชานชาลาสถานี
porch[N] ชานบ้าน, See also: ลาน, ระเบียง, เฉลียง, มุข, หน้ามุข, Syn. doorstep, gallery, veranda, piazza
suburb[N] ชานเมือง, See also: รอบนอกเมือง, Syn. district, suburbia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening,risk,opening,happen
chancel(ชาน'เซิล) n. แท่นบูชา,พลับพลา,ส่วนของโบสถ์สำหรับทำพิธี, See also: chanceled,chancelled adj., Syn. platform
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
chanciness(ชาน'นิเนส) n. ภาวะอันตราย,ภาวะที่ไม่แน่นอน
chancy(ชาน'ซี) adj. ไม่แน่นอน,เสี่ยง,โชคดี,เป็นมงคล, Syn. risky,
chandelier(ชานดะเลียร์') n. โคมระย้า,โคมกิ่ง
chant(ชานทฺ) n. เพลง,การร้องเพลง,การท่อง,การสวดมนต์,ท่วงทำนองการร้องเพลง -vt.ร้องเพลง,ร้องสวดมนต์,สรรเสริญ,ชม, See also: chantingly adv.
chanteuse(ชานทูส') n. นักร้องหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
environs(n) บริเวณโดยรอบ,บริเวณรอบเมือง,ชานเมือง
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได
outskirts(n) รอบนอก,ขอบเขตภายนอก,ชานเมือง,ริม
platform(n) ชานชาลา,เวที,ยกพื้น,แท่น,ดาดฟ้า
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง
suburb(n) รอบนอกเมือง,ชานเมือง
suburban(adj) เกี่ยวกับรอบนอก,เกี่ยวกับชานเมือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
郊外[こうがい, kougai] (n ) ชานเมือง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ชานเมือง English: outskirts

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top