Search result for

ชั้นใน

(43 entries)
(0.2049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั้นใน-, *ชั้นใน*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กางเกงชั้นในpanty

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นใน    [ADJ] inner, See also: interior, internal, inside, Syn. ข้างใน, ด้านใน, Ant. ชั้นนอก, ข้างนอก, ภายนอก, ด้านนอก, Example: ผู้เรียนการแกะสลักจะแกะสลักกลีบชั้นในของดอกกุหลาบก่อนเป็นอันดับแรก
ชั้นใน    [N] inside, See also: interior, inner part/layer, Syn. ข้างใน, ด้านใน, Ant. ชั้นนอก, ข้างนอก, ภายนอก, ด้านนอก, Example: ชั้นในของบ้านนี้แม้จะตกแต่งแบบเรียบง่าย แต่ก็ดูดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intimaชั้นใน, ชั้นในของหลอดโลหิต [การแพทย์]
Mucoid Layerชั้นในเป็นน้ำเมือก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, I forgot to put on underwear.โอ้ ฉันลืมใส่เสื้อชั้นในค่ะ Chuck in Real Life (2008)
Jenny humphrey caught in her knickersเจนนี่ ฮัมฟรีย์ถูกจับได้ในสภาพชุดชั้นใน Pret-a-Poor-J (2008)
We were dancing around in our underwear, not making a porno.เราแค่เต้นกันแล้วก็ใส่ชั้นในอยู่ ไม่ได้ถ่ายหนังโป๊ Pret-a-Poor-J (2008)
- One demotion this week is enough. - I'll handle it.ลดหนึ่งชั้นในสัปดานี้พอแล้ว ฉันจะจัดการมันเอง Odyssey (2008)
Make sure he doesn't steal any underwear.ดูให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ขโมยชุดชั้นในล่ะ Lucky Thirteen (2008)
- I'll have to check your underwear.- ฉันขอตรวจชั้นในคุณด้วยนะ The Bank Job (2008)
I don't wear panties on exam day.ชั้นจะไม่สวมชั้นในในวันสอบน่ะ My Sassy Girl (2008)
Bring it on our 100th day, and give me a rose during my class.แล้วก็ให้กุหลาบชั้นในชั่วโมงเรียน My Sassy Girl (2008)
What magnate wears fishnet as underwear?คนมีอิทธิพลอะไรใส่ชั้นในที่ทำมาจากแห? Episode #1.8 (2008)
Underwear also needs to be shown respect.ชุดชั้นในก็ต้องการ, การแสดงความนับถือด้วย. Episode #1.8 (2008)
If you catch a hold of me, you could wear golden underwear.ถ้าคุณจับฉันไว้ได้, คุณสามารถใส่ชุดชั้นในที่ทำด้วยทองได้ด้วย Episode #1.8 (2008)
And he won't notice I'm not wearing a bra under my dress.และจะไม่สังเกตด้วยว่าฉันไม่ได้ใส่เสื้่อชั้นใน ภายใต้ชุดกระโปรงตัวนี้ New York, I Love You (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นใน [adj.] (channai) EN: inner ; interior ; internal ; inside   FR: intérieur ; interne

English-Thai: Longdo Dictionary
thong(n) กางเกงชั้นในประเภทหนึ่ง คล้ายแบบ tanga, tanga
panty(n) กางเกงชั้นในของผู้หญิง
knickers(n pl) กางเกงชั้นใน, S. panties, women's undergarments,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bra(บรา) n. เสื้อชั้นในสตรี', Syn. brassiere
corium(โค'เรียม) n.หนังแท้หนังชั้นใน, Syn. derma -pl. coria
endocardiumเป็นผนังชั้นในสุดของหัวใจ
hose(โฮซ) n. ถุงเท้ายาว,เครื่องถุงเท้า,กางเกงยืด,เสื้อกางเกงชั้นใน,ท่อน้ำยาวและอ่อน. vt. ใช้ท่อน้ำอ่อนฉีดล้างหรือรด
hosier(โฮ'เ?ียร์) n. ช่างหรือพ่อค้าขายเครื่องถุงเท้าและกางเกงชั้นใน
hosiery(โฮ'?ะรี) n. ร้าน ธุรกิจขายถุงเท้าและเสื้อกางเกงชั้นใน
labyrinth(แลบ'บะรินธฺ) n. ห้องหูชั้นใน,ทางวกวน,เขาวงกต,สิ่งที่วกเวียน,ความยุ่งยากสับสน, Syn. intricacy,maze,coil
long johnsเสื้อกางเกง (ในตัวเดียวกัน) รัดรูปแขนยาวที่ใช้ใส่ชั้นในในฤดูหนาว
pantien. กางเกงชั้นในของสตรี
pantiesn. กางเกงชั้นในของสตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
brassiere(n) เสื้อยกทรง,เสื้อชั้นในสตรี
chemise(n) เสื้อชั้นในสตรี
inmost(adj) ข้างในสุด,ชั้นในสุด,มิดชิด,ลึกสุด,ก้นบึ้ง
insole(n) พื้นชั้นในรองเท้า
interior(adj) ชั้นใน,ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ส่วนลึก,ลี้ลับ
labyrinth(n) เขาวงกต,ทางซับซ้อน,ความยุ่งยาก,หูชั้นใน
lingerie(n) เสื้อผ้าชั้นในสตรี
underclothes(n) เสื้อผ้าชั้นใน
undershirt(n) เสื้อชั้นใน
underwear(n) เสื้อผ้าชั้นใน

German-Thai: Longdo Dictionary
Unterhose(n) |die, pl. Unterhosen| กางเกงชั้นใน
Stockwerk(n) |das, pl. Stockwerke| ชั้นในอาคาร หรือ ชั้นในบ้าน เช่น Das Haus besteht aus 3 Stockwerken. = บ้านนี้ประกอบด้วยชั้น 3 ชั้น, See also: S. die Etage,das Geschoss,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top