Search result for

ชั่วร้าย

(48 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั่วร้าย-, *ชั่วร้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วร้าย[V] wicked, See also: bad, low, evil, Syn. เลวทราม, เลวร้าย, ดุร้าย, ชั่ว, ชั่วช้า, โหดเหี้ยม, ทราม, ต่ำช้า, ร้าย, เลวมาก, Example: พวกผู้ก่อการร้ายชั่วร้ายมาก มันไม่มีความปราณีให้แก่ผู้ใดเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พาล ๒, พาลาชั่วร้าย, เกเร, เกะกะ, เช่น คนพาล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evilชั่วร้าย, ความชั่วร้าย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was...มัน ชั่วร้ายเกินไป The Labyrinth of Gedref (2008)
But not all magic is bad. I know it isn't.แต่เวทย์มนต์ก็ไม่ได้ชั่วร้ายไปทั้งหมดผมว่า The Mark of Nimueh (2008)
I can only hope that when you die, this evil plague dies with you.ข้าได้แต่เพียงหวังว่าเมื่อเจ้าตายไป เวทย์มนต์ชั่วร้ายนั่นคงจะตายตามเจ้าไปด้วย The Mark of Nimueh (2008)
There is no sense of evil in the eye.ไม่มีแม้แต่แววตาอันชั่วร้าย The Mark of Nimueh (2008)
One's an act of kindness, of love, the other of evil.1 เป็นการกระทำเพราะความรัก อีก 1 เป็นการกระทำของความชั่วร้าย The Mark of Nimueh (2008)
I don't believe evil is in this girl's heart.หม่อมฉันไม่เชื่อว่าจะมีความชั่วร้ายอยู่ในหัวใจของนางผู้นี้ The Mark of Nimueh (2008)
I know. Witchcraft is an evil, Father.หม่อมฉันว่ารู้พวกแม่มดเป็นคนชั่วร้าย เสด็จพ่อ The Mark of Nimueh (2008)
In the wrong hands, this sword could do great evil.หากอยู่ในมือของคนชั่ว ดาบนั่นก็จะกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายมหันต์ Excalibur (2008)
In the hands of Uther, it will bring only evil.หากอยู่ในมือของอูเธอร์, มันมีแต่จะสร้างความชั่วร้ายมหันต์ Excalibur (2008)
With the help of Count Dooku's sinister agents, the villainous Viceroy has made a daring getaway.ด้วยความช่วยเหลือ จากสายลับชั่วร้ายของเคาท์ดูกู อุปราชโฉดได้หลบหนีไปอย่างอุกอาจ Lair of Grievous (2008)
Uncle Ono, you can stop this madness.ท่านลุงโอโน่ ท่านสามารถหยุดความชั่วร้ายนี่ได้ Bombad Jedi (2008)
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful   FR: méchant ; malveillant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
black[ADJ] ชั่วร้าย, Syn. evil, wicked
dark[ADJ] ชั่วร้าย, See also: ชั่วช้า, ป่าเถื่อน, Syn. evil, wicked
devilish[ADJ] โหดเหี้ยม, See also: ชั่วร้าย, ซึ่งมีคุณสมบัติของปีศาจ, Syn. diabolic, hellish, harmful
egregious[ADJ] ชั่วร้าย, See also: เลวทราม, Syn. flagrant, outrageous
evil[ADJ] ชั่วร้าย, See also: เลว, อุบาทว์, โฉด, ร้าย, ไม่ดี, Syn. immoral, sinful, wicked
fiendish[ADJ] ชั่วร้าย, See also: โหดร้าย, อำมหิต, ป่าเถื่อน, Syn. barbarian, brutal, heartless, inhuman, Ant. humane, kindly
foul[ADJ] เลวทราม, See also: ชั่วร้าย, ร้ายกาจ
heinous[ADJ] เลวร้าย, See also: ชั่วร้าย, Syn. atrocious, monstrous, wicked
hellish[ADJ] ชั่วร้าย, See also: ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, Syn. demonic, devilis, diabolical
maleficent[ADJ] ชั่วร้าย, See also: เป็นอันตราย, ซึ่งกระทำชั่ว, Syn. harmful, hurtful, malefic, Ant. beneficent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apotropaic(แอพพะโทรเพ'อิด) adj. เพื่อขนัดสิ่งชั่วร้าย (intended to avert evil)
atheism(เอ'ธีอิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้า,ความไม่มีพระเจ้า,ความชั่วร้าย
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
babylon(แบบ'บิลอน) n. เมืองหลวงของBabylonis โบราณ,เมืองที่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil,sinister ###A. good
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
cursed(เคอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ชั่วร้าย,น่ารังเกียจ, See also: cursedness n. ดูcursed, Syn. damned ###A. laudatory
demon(ดี'เมิน) n. ปีศาจ,มาร,ผี,ภูติ,อารมณ์ร้าย,อิทธิพลร้าย,คนชั่วร้าย,คนที่ขยันงานมาก,คนที่มีพลกำลังมาก,สัตว์ดุร้าย,daimon,daemon พระเจ้า เทพเจ้า เทวดา
enormity(อีนอร์'มิที) n. ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย,ความมหึมา,สิ่งชั่วร้าย., Syn. baseness

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย,อย่างชั่วร้าย,อย่างทารุณ,อย่างเลวร้าย
baleful(adj) ร้ายแรง,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
demon(n) ปีศาจ,ภูตผี,มาร,ความชั่วร้าย,สัตว์ร้าย
devilish(adj) เหมือนผี,คล้ายปีศาจ,ชั่วร้าย,เหี้ยมโหด,โหดร้าย,วายร้าย
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย
evil(adj) ชั่วร้าย,ชั่ว,ไม่ดี,เลว,ร้าย,เป็นภัย,บาป,อกุศล
evil(n) สิ่งชั่วร้าย,คนชั่วร้าย,ความอัปมงคล,ความเลว,ความชั่ว
felon(adj) ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลว,โหดร้าย,ร้ายแรง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
腐る[くさる, kusaru] Thai: ชั่วร้าย English: to go bad

German-Thai: Longdo Dictionary
übel(adj) ดูไม่ดี, แย่, ชั่วร้าย, ปิศาจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top